Conservering en restauratie

Opfriscursus chemie voor restauratoren

Door dr. René Peschar

02apr2014 28mei2014

Cursus

Veel restauratoren hebben tijdens hun opleiding kennis opgedaan over chemie. Het bijhouden van deze kennis is over het algemeen geen sinecure. Restauratoren Nederland heeft de afdeling Permanente Educatie verzocht een opfriscursus te organiseren voor restauratoren die al beschikken over een basiskennis van chemie. Deze cursus staat ook open voor niet-leden.

De cursus

Deze opfriscursus is samengesteld uit de theoretische onderdelen van de Module Science-1. Deze module is een verplicht onderdeel van de studie Conservering en restauratie aan de Universiteit van Amsterdam.
Aan het einde van de cursus zal worden geïnventariseerd of er behoefte is aan vervolgcursussen. Daarbij zal de UvA onder andere aangeven welke andere vakken worden georganiseerd in de modules Science 1 en 2 voor de masterstudenten. 
De cursus heeft het karakter van theorie-overdracht. Er zijn daarom geen praktijkopdrachten of practica.
De deelnemers zal worden gevraagd zich voor te bereiden op de bijeenkomsten. Deze voorbereiding behelst het doornemen van (veelal Engelstalige) literatuur. De cursus zal worden gegeven in het Nederlands, in dagdelen van 4 uur in een van de locaties van de UvA.

De docent

Universtitair docent René Peschar (1956) studeerde scheikunde en is gepromoveerd op het gebied van kristallografie en röntgendiffractie, beiden aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Na een aantal jaren gewerkt te hebben als universitair docent en uiteindelijk groepsleider op dit gebied aan de UvA Faculteit der Exacte Wetenschappen trad hij in 2012 als wetenschappelijk docent toe tot de afdeling Conservering en Restauratie van Cultureel Erfgoed aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de UvA.
René heeft een brede interesse in onderzoek, met name in processen die eigenschappen van materialen wijzigen. Hij is co-auteur van meer dan 80 wetenschappelijke ‘peer-reviewed’ artikelen. 
Hij heeft sinds de start van de opleiding in 2005 lessen chemie gegeven aan studenten van de tweejarige Master Conservering en Restauratie van Cultureel Erfgoed. 

Meer informatie

Voor meer informatie over de data, het uitgebreide programma en de kosten verwijzen wij u graag naar het informatieleaflet. Mocht u geïnteresseerd zijn, dan kunt u zich aanmelden middels het inschrijfformulier. 

Gepubliceerd door  Faculteit der Geesteswetenschappen