Lucretius over het toeval

15dec2017 15.00 - 17.00

Lezing

Gastlezing door dr. Piet Schrijvers, emeritus hoogleraar Latijnse taal- en letterkunde

Sinds het verschijnen in 2011 van Stephen Greenblatts boek over Lucretius getiteld The Swerve: How the World became Modern (Nederlandse vertaling: De zwenking: Hoe de wereld modern werd, 2012), bestaat er veel aandacht voor de moderniteit van Lucretius. In deze voordracht zal de moderniteit van de Romeinse dichter worden benaderd vanuit het concept van het toeval (in aansluiting bij de Nijmeegse bundel The Challenge of Change: A Multidisciplinary Approach from Science and the Humanities, 2016).

Locatie en aanmelding

Het gastcollege vindt plaats in gebouw BG1, Turfdraagsterpad 9, 1012 XT Amsterdam, zaal 3.09.
De zaal is open vanaf 15:00 uur, de lezing start om 15:15 uur.
Iedereen is welkom, aanmelding vooraf is niet nodig.

Gepubliceerd door  Faculteit der Geesteswetenschappen