Cursus chemie voor restauratoren

07feb2018 11apr2018 09.00

Lezing

Veel restauratoren hebben tijdens hun opleiding kennis opgedaan over chemie. Het bijhouden en uitbreiden van deze kennis is over het algemeen geen sinecure.

Deze cursus is samengesteld uit onderdelen van de modules chemie uit het minor- en masterprogramma van de opleiding Conservering en restauratie aan de Universiteit van Amsterdam.

De cursus bestaat uit tien bijeenkomsten, en heeft het karakter van theorie-overdracht. Er zijn daarom geen praktijkopdrachten of practica. De cursus zal worden gegeven in het Nederlands; het cursusmateriaal en de literatuur zijn in het Engels.

Gepubliceerd door  Faculteit der Geesteswetenschappen