Romeinensymposium 2017

15dec2017 10.00 - 17.00

Symposium

Dit jaar bijzondere aandacht voor de grootschalige opgravingen bij Medel en in Nijmegen-Lent en nieuwe ontdekkingen in het aangrenzende Duitse Rijnland.

Op vrijdag 15 december 2017 organiseert de Vrije Universiteit Amsterdam voor de 23e keer het jaarlijkse Romeinensymposium over actuele thema's uit het onderzoek van Romeins Nederland en omstreken. Voor meer informatie zie het volledige programma.

Aanmelden

Deelname aan het symposium is ook dit jaar weer gratis. Inschrijving is mogelijk tot zondag 10 december aanstaande via: romeinensymposium.fgw@vu.nl. Vermeld a.u.b. in de e-mail je naam en adres of organisatie waaraan je verbonden bent. 

Locatie

De lezingen vinden plaats in het auditorium van het Hoofdgebouw van de Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam.

Gepubliceerd door  Faculteit der Geesteswetenschappen