Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Het duurzaam zorgdragen voor complexe hedendaagse kunstwerken vraagt om een andere aanpak dan gangbaar is voor traditionele kunst. Dit project ontwikkelt een digitale tool voor collectiemanagementsystemen dat professionals bewuster maakt van hun eigen input bij het tentoonstellen van complexe kunstwerken, met behulp van DIAL – een Digital Index of an Artwork’s Life.

Het dynamische karakter en de fluïde form van veel hedendaagse kunstwerken daagt musea uit om buiten de gangbare kaders te denken om aan hun verantwoordelijkheid als collectie beherende instelling te kunnen voldoen. Echter, de digitale infrastructuur van musea die het behoud moet ondersteunen is daar niet voor toegerust. Zo zijn de immateriële kenmerken van veranderlijke of interactieve kunstwerken niet te vertalen in de huidige collectiedatabasesystemen.

Inzichtelijker maken complexe kunstwerken

Dit project speelt in op dit gebrek met een onderzoek naar mogelijkheden om de consequenties van keuzen bij het managen van complexe kunstwerken inzichtelijk te maken. Dit is van fundamenteel belang omdat het dynamische proces van herinstallatie, heruitvoering of publieksparticipatie niet alleen de uiteindelijke verschijningsvorm van een werk beïnvloedt, maar soms ook de content.

Dit wordt langzamerhand onderkend, maar is nog niet vertaald naar de museale infrastructuur, die uitsluitend is gebaseerd op statische objecten en vaste gegevens. Dit is nadelig voor het begrip en behoud van complexe kunstvormen. Het idee van dit onderzoek is om de onderzoekende geest van de professional te stimuleren en een reflexieve benadering te integreren in het collectiemanagementsysteem, zodat de sturende factor in het leven van een kunstwerk zichtbaar wordt.

Ontwikkeling digitale tool

Daartoe zal een digitale tool worden ontworpen in een samenwerking tussen de UvA, het Kröller-Müller Museum en Wiel’s Simple Solutions. Deze DIAL for Complex Artworks zou professionals in de creatieve industrie bewuster moeten maken van de impact van hun eigen handelen op de kunstwerken die zij beheren. Zo draagt dit onderzoek bij aan kritisch en duurzaam inzicht in het beheer van complexe hedendaagse kunstwerken.

Looptijd

1 juni 2017 – 31 mei 2018

Hoofd Onderzoeker

Dr. Sanneke Stigter, UvA

Publieke Partner

Susanne Kensche, Kröller-Müller Museum

Private Partner

Wiel Seuskens, Wiel’s Simple Solutions

Meer informatie

Sanneke Stigter: s.stigter@uva.nl