7 november 2017: Debat met Humberto Tan over ‘Jurist van de Toekomst’

6 november 2017

Kom morgenmiddag ook naar het debat ‘De Jurist van de Toekomst’ onder leiding van Humberto Tan! Een panel van zes juristen gaat met elkaar en met het publiek in debat over de ‘hot topics’ die belangrijk zijn voor toekomstige juristen: soft skills, digitalisering, diversiteit en internationalisering. Start om 15.00. Plekken zijn schaars, aanmelden kan via rechteninbeweging-fdr@uva.nl.

Hoe creëer een je veilige werkomgeving voor personen uit minderheidsgroepen? Kan een advocaat worden overgenomen door een computer? Moet de jurist van de toekomst meerdere talen vloeiend kunnen spreken?

Deze, en andere vragen komen aan bod in het debat De Jurist van de Toekomst op dinsdag 7 november 2017. De thema’s die in dit debat aan de orde komen zijn internationalisering, digitalisering, diversiteit en soft skills. Een korte introductie op de thema’s en mogelijke vragen.

Soft Skills

De 21st century lawyer moet een veel menselijkere insteek hebben dan de huidige jurist. Alleen juridische kennis is niet genoeg, ook kennis over sociologie, politicologie en economie is van belang, evenals academische vaardigheden zoals analyseren, argumenteren en interpreteren. Ook is er binnen de advocatuur een toegenomen aandacht voor ethiek.

Moeten juristen diepgaande kennis hebben van meerdere disciplines om hun werk goed te kunnen uitoefenen? Welke disciplines? Wat is de toegevoegde waarde van enige kennis op economisch, sociologisch op psychologisch vlak? Moet in de universitaire opleiding meer plaats zijn voor kennis over conflictmanagement en soft skills? Of is dat iets dat je in de praktijk leert? Of moet het in de opleiding tot advocaat ingebakken worden?

Digitalisering

Er gaan stemmen op dat de hele juridische sector een gemeenschappelijke visie op technologische ontwikkelingen zou moeten formuleren. Werkzaamheden die vaak op dezelfde manier uitgevoerd worden zijn vatbaar voor de ‘commoditization’. Je ziet dit al gebeuren bij bijvoorbeeld de bankgarantie. Ook het gebruik van big data roept vragen op met betrekking tot veiligheid en privacy.

Welke taken binnen de juridische sector zullen worden overgenomen door computersystemen? Wat is de toegevoegde waarde van de jurist? Wat kan een computer niet? Wat zijn met het zicht op meer digitalisering voornamelijk skills die een jurist moet hebben.

Diversiteit

Diversiteit is een hot topic binnen de rechtspraak, maar ook in de advocatuur. Slechts zes procent van de rechtenstudenten heeft een niet-Westerse achtergrond, en slechts twee tot drie procent van advocaten bij de grotere kantoren. Ook de emancipatie van vrouwen behoeft aandacht. Hoewel het percentage vrouwen in de rechtspraak vooruit gaat, valt het ook op dat vrouwen minder vaak in topposities verkeren. Ook wordt 44% van de zwangere vrouwen benadeeld bij sollicitatie, promotie of verlenging van het contract.

Hoe creëer een je veilige werkomgeving voor personen uit minderheidsgroepen? En voor vrouwen? Hoe belangrijk is het voor het aanzien van het OM/rechtspraak dat de samenstelling van de aanklagers meer divers is? Is diversiteitsmanagement nodig of moeten we ‘gewoon’ geduld hebben?

Internationalisering 

Internationalisering is al jaren niet weg te denken uit lijstjes met ontwikkelingen van het recht. De Hoge Raad constateerde in 2011 al een toenemende doorwerking van internationaal en Europees recht het burgerlijk, straf- en bestuursrecht. Zij wijzen op het EU-recht maar ook op de grote verworvenheid van de mensenrechtenbescherming. Een rechter moet duidelijk niet alleen kennis hebben van de nationale wetgeving.

Hoe ga je om met de nadruk op nationale wetgeving vanuit de praktijk, vertaald in de civiel effect eisen? Beperken juristen zich te veel door aan te nemen dat het recht wordt begrensd door landsgrenzen? En hoe belangrijk is de taal? Moet de jurist van de toekomst meerdere talen vloeiend kunnen spreken? 

Gepubliceerd door  Faculteit der Rechtsgeleerdheid