Debat: geven we juristen in opleiding de juiste skills mee?

Housewarming Faculteit der Rechtsgeleerdheid

8 november 2017

De ‘housewarming’ van Gebouw A op de Roeterseilandcampus is op 7 november groots van start gegaan met een levendig debat over de ‘Jurist van de toekomst’ onder leiding van Humberto Tan. Vooral de onderwerpen ‘soft skills’ en ‘diversiteit’ leidden tot discussie. ‘Advocaten moeten zich breder ontwikkelen, niet alleen maar facturen schrijven.’

Video wordt geladen..
Debat Jurist van de Toekomst 2017

De filosofie achter het nieuwe rechtengebouw toegelicht via video.

Leiden we juristen te beperkt op? Met deze prikkelende vraag trapt Humberto Tan het debat af. Panellid Maurits Barendrecht (research director Hill Innovating Justice) is er duidelijk over: juristen moeten sociale skills aanleren om conflicten op te lossen, zonder meteen te willen procederen. ‘Het zijn juist de emoties die bepalend zijn in een conflict.’

Toolkit

Pieter van Regteren Altena (deken van de Orde van Advocaten Amsterdam) voegt toe dat juristen wel een kennisbasis van de wet moeten hebben, de zogenoemde ‘toolkit’ van juristen. Als dat in orde is, komen de ‘soft skills’ vanzelf. De pas afgestudeerde Joren Wiewel, tegenwoordig advocaat, geeft ook tegengas. ‘De universiteit moet zorgen voor de theoretische kennis, de praktijk komt daarna.’

Witte wereld

Een ander discussieonderwerp is diversiteit. Al vroeg in het debat vraagt een toehoorder om het woord om haar punt te maken over de ‘witte wereld’ waarin juristen worden opgeleid en daarna ook werken. Bart Beuving (rechter bij de Rechtbank Amsterdam) noemt het ‘zeer terecht’ dat hier vragen over zijn. ‘In 1991, toen ik afstudeerde, was de discussie exact hetzelfde, maar het resultaat is niet veranderd.’

Humberto Tan vraagt om oplossingen aan de panelleden, maar die lijken niet direct voorhanden. Beuving: ‘Advocatenkantoren moeten zelf actiever hun hand uitsteken naar mensen met een niet-Westerse achtergrond. Mensen durven simpelweg zelf niet, omdat ze zich niet herkennen in de werkomgeving.’

Een uitgebreider verslag van het debat en van de openingswoorden van André Nollkaemper, Caroline Nevejan en Geert ten Dam volgt.

Ook het Advocatenblad en Mr. Online doen verslag van 'De jurist van de toekomst'.

Collegevoorzitter Geert ten Dam is trots op de vernieuwingen in de faculteit.

Alumnus Humberto Tan presenteert.

Decaan André Nollkaemper over de verhuizing na 140 jaar Oudemanhuispoort: 'Een historisch moment voor de faculteit.'

Het panel tijdens het debat.

Studenten reageren genuanceerd.

Geert Potjewijd, partner van De Brauw Blackstone Westbroek.

Reactie uit de zaal.

Studente Floor Wijffels kijkt terug op haar rechtenbachelor.

Gepubliceerd door  Faculteit der Rechtsgeleerdheid