Profiel

Menselijke samenleving in al haar onderdelen

De sociologie houdt zich bezig met de menselijke samenleving in al haar onderdelen zowel op micro niveau (waar het gaat om het gedrag van individuen in relatie tot zijn of haar sociale omgeving) als op meso- en macro niveau (waar met meer gaat om instituties en grotere sociale systemen).

Hoe die samenleving bij elkaar blijft en wat haar onderdelen uiteendrijft zijn een paar van de ‘natuurlijke’ sociologische vragen.

De Amsterdamse sociologie richt zich op de ruimtelijke en sociaaleconomische mobiliteit van de stedelijke bevolking, de opkomst en ondergang van de stedelijke levensstijlen en culturen, de steeds veranderende maatschappelijke verhoudingen tussen individuen en groepen, oude en nieuwe vormen van onderscheid, ongelijkheid, en burgerschap, alsmede de beleidsdimensies daarvan.

12 juni 2013