Staff

Results 1 - 20 of 8309

 • dr. E.A. (Eric) de Haard

  Faculty of Humanities

  Capaciteitsgroep Slavische talen en culturen

  E.A.deHaard@uva.nl | T: 0205255057

  Ga naar deze medewerker
 • drs. E.E.A. (Eveline) Citron-Schlatmann

  Faculty of Humanities

  Bureau departement TL

  E.Citron@uva.nl | T: 0205253083

  Ga naar deze medewerker
 • prof. dr. W.G. (Willem) Weststeijn

  Faculty of Humanities

  W.G.Weststeijn@uva.nl

  Ga naar deze medewerker
 • drs. M. (Magda) van Duijkeren-Hrabova

  Faculty of Humanities

  Capaciteitsgroep Slavische talen en culturen

  M.vanDuijkeren-Hrabova@uva.nl

  Ga naar deze medewerker
 • dr. A.A. (Adriaan) Barentsen

  Faculty of Humanities

  Capaciteitsgroep Slavische talen en culturen

  A.A.Barentsen@uva.nl | T: 0205253085

  Ga naar deze medewerker
 • dr. E.R.G. (Eric) Metz

  Faculty of Humanities

  Capaciteitsgroep Slavische talen en culturen

  E.R.G.Metz@uva.nl | T: 0205254630

  Ga naar deze medewerker
 • drs. R. (Lutz) Lucic

  Faculty of Humanities

  Capaciteitsgroep Slavische talen en culturen

  R.Lucic@uva.nl | T: 0205253813

  Ga naar deze medewerker
 • drs. E.D. (Elzbieta) Niemczuk - Weiss

  Faculty of Humanities

  Capaciteitsgroep Slavische talen en culturen

  E.D.Niemczuk-Weiss@uva.nl | T: 0205253812

  Ga naar deze medewerker
 • Ms N. (Natalia) Iancheeva MA

  Faculty of Humanities

  Capaciteitsgroep Slavische talen en culturen

  N.Iancheeva@uva.nl | T: 0205253813

  Ga naar deze medewerker
 • dr. A.J. (Arent) van Nieukerken

  Faculty of Humanities

  Capaciteitsgroep Slavische talen en culturen

  A.J.vanNieukerken@uva.nl | T: 0205253812

  Ga naar deze medewerker
 • dr. R.M. (Rene) Genis

  Faculty of Humanities

  Capaciteitsgroep Slavische talen en culturen

  R.M.Genis@uva.nl | T: 0205254638

  Ga naar deze medewerker
 • dr. J. (Janneke) Kalsbeek

  Faculty of Humanities

  Capaciteitsgroep Slavische talen en culturen

  J.Kalsbeek@uva.nl | T: 0205253085

  Ga naar deze medewerker
 • drs. E. (Ellen) Bojanic-Haarsma

  Faculty of Humanities

  Capaciteitsgroep Slavische talen en culturen

  E.Bojanic-Haarsma@uva.nl | T: 0205253085

  Ga naar deze medewerker
 • dr. J.M. (Jenny) Stelleman

  Faculty of Humanities

  Capaciteitsgroep Slavische talen en culturen

  J.M.Stelleman@uva.nl | T: 0205253816

  Ga naar deze medewerker
 • dr. A.V. (Alla) Peeters-Podgaevskaja

  Faculty of Humanities

  Capaciteitsgroep Slavische talen en culturen

  A.V.Peeters-Podgaevskaja@uva.nl | T: 0205253084

  Ga naar deze medewerker
 • prof. dr. E. (Ellen) Rutten

  Faculty of Humanities

  Capaciteitsgroep Slavische talen en culturen

  E.Rutten1@uva.nl | T: 0205255518

  Ga naar deze medewerker
 • dr. P.L. (Philip) Westbroek

  Faculty of Humanities

  Capaciteitsgroep Slavische talen en culturen

  P.L.Westbroek@uva.nl | T: 0205253898

  Ga naar deze medewerker
 • drs. C. (Charlotte) Lagerberg-Luijten

  Faculty of Humanities

  German and Scandinavian Languages & Cultures

  C.Lagerberg-Luijten@uva.nl

  Ga naar deze medewerker
 • prof. dr. A. (Arend) Quak

  Faculty of Humanities

  German and Scandinavian Languages & Cultures

  A.Quak@uva.nl

  Ga naar deze medewerker
 • prof. dr. H.A. (Henk) van der Liet

  Faculty of Humanities

  German and Scandinavian Languages & Cultures

  H.A.vanderLiet@uva.nl | T: 0205254664

  Ga naar deze medewerker