Photographer: Cora Hendriks

dr. L. (Louise) Elffers


 • Faculty of Social and Behavioural Sciences
  Programme group: Educational Sciences
 • Visiting address
  REC-D
  Nieuwe Achtergracht 127  
 • Postal address:
  Postbus  15780
  1001 NG  Amsterdam
 • L.Elffers@uva.nl

Over Louise Elffers

Louise Elffers is universitair docent Onderwijswetenschappen aan de UvA en lector Beroepsonderwijs aan de Hogeschool van Amsterdam. Haar onderzoek is gericht op de inrichting van onderwijs(stelsels) en de invloed van die inrichting op de schoolloopbanen van jongeren met verschillende onderwijs- en thuisachtergronden. Zij houdt zich onder meer bezig met studiesucces en uitval rondom overgangen in de beroepskolom (vmbo-mbo-hbo) en met vraagstukken rond kansengelijkheid in het onderwijs. Daarbij heeft de opkomst van schaduwonderwijs in Nederland haar bijzondere interesse.

Boek De Bijlesgeneratie

In april 2018 verscheen het boek De Bijlesgeneratie. Opkomst van de onderwijscompetitie bij Amsterdam University Press. Het boek ontving lovende kritieken:

 • In De Volkskrant kreeg het boek vier sterren van onderwijsjournalist Aleid Truijens: "Louise Elffers ontleedt met een vlijmscherp mesje waartoe ons harde systeem van vroeg selecteren leidt."
 • In NRC kreeg het boek eveneens vier sterren van redacteur Maarten Huygen, die het boek "vlot [geschreven] en goed gedocumenteerd" noemt.
 • In Didactief, vakblad voor het onderwijs, noemde Paul Jungbluth het boek “een spraakmakende verkenning": "Directeuren en bestuurders mogen De Bijlesgeneratie van Louise Elffers niet missen” .
 • In Onze School, magazine van de Vereniging Openbaar Onderwijs, schreef Michiel Jongewaard: “De Bijlesgeneratie zou verplichte kost moeten zijn voor iedereen die in het onderwijs werkt of een schoolgaand kind heeft."
 • Op leraar.nl noemt Boy Vissers het boek "verplichte kost": "Scienceguide was mij helaas voor toen ze Louise Elffers uitriepen tot een van de meest bepalende personen in het hoger onderwijs en de wetenschap." "Louise blijkt de lezer langzaam te hebben ingesponnen in een prachtig web van analyses, standpunten en zienswijzen. En nu hangt diezelfde lezer daar, bungelend
  en smachtend, te wachten op antwoorden en oplossingen, die Louise vervolgens gedecideerd toedient."
 • Op managementboek.nl noemt Peter de Roode het boek "schokkend": "Elffers heeft een uitstekend boek geschreven waarmee ze de noodklok luidt en politici en allerlei onderwijsdeskundigen oproept om goed te kijken naar de fundamenten waarop het Nederlandse onderwijs gebaseerd is."

Het boek is verkrijgbaar via alle boekhandels.

De Bijlesgeneratie

Selectie van publicaties

Elffers, L. (2018). De bijlesgeneratie. Opkomst van de onderwijscompetitie. Amsterdam: Amsterdam University Press. http://nl.aup.nl/books/9789462983250-de-bijlesgeneratie.html

Elffers, L. (2018). Studiesucces in het hbo: het belang van een ketenbenadering. in: F. Glastra & D. van Middelkoop (eds.) Studiesucces in het hoger onderwijs. Van rendement naar maatschappelijke relevantie. Delft: Eburon.

Vervoort, M. & Elffers, L. (2018). Het achterblijvende studiesucces van mbo-instromers in het eerste jaar van het hbo: de rol van vaardigheden, leerstijl, studiekeuze en motivatie. Tijdschrift voor hoger onderwijs. 36 (1).

Elffers, L. (2017). Over grenzen heen kijken en reiken: kansen bieden in de beroepskolom. in: Hoogeveen, K., Jepma, I. J. & Studulski, F. (eds.). Kansen bieden in plaats van uitsluiten. Utrecht: Sardes

Elffers, L. (2017). Kansrijke schoolloopbanen in en op weg naar het hbo: een ketenbenadering. Tijdschrift voor hoger onderwijs. 35 (1).

Elffers, L. (2017). De overgang van vmbo naar mbo: een stelselmatig struikelblok. in van Schoonhoven, R., Maarse, J. & Studulski, F. (eds.).Kansrijk schakelen tussen vmbo en mbo. Utrecht: Sardes

Elffers, L. (2017). Position paper Schaduwonderwijs t.b.v. ronde tafel Tweede Kamer der Staten-Generaal. https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2017Z01159&did=2017D02385

Elffers, L. (2016). De beroepskolom als grootstedelijke emancipatiemachine. in Fukkink, R. & Oostdam, R. (eds.). Onderwijs en opvoeding in een stedelijke context: van startbekwaam naar stadsbekwaam. Bussum: Coutinho.

Elffers, L. (2016). Kansrijke schoolloopbanen in en op weg naar het hbo. Een ketenbenadering. Amsterdam: HvA (lectorale rede) http://www.hva.nl/binaries/content/assets/hva/lectorale-redes/boekjes/boekje-lectorale-rede-louise-elffers_klein.pdf

Dronkers, J., Elffers, L.,  Werfhorst, H. van de, Velden, R. van der & Karsten, S. (2016). Groeiende ongelijkheid vraagt om ingrijpen. S & D. 73 (2), 48-55.

Elffers, L. Fischer, M. & Werfhorst, H. van de (2015). De invloed van het verkorten van de heterogene brugperiode op leerprestaties, burgerschap en motivatie: een quasi-experimentele case stud. Pedagogische Studiën (92) 6, 413-433.

Werfhorst, H. van de, Elffers, L. & Karsten, S. (2015). Onderwijsstelsels vergeleken: leren, werken, burgerschap. Meppel: Ten Brink.

Elffers, L. (2015). Versterking van de loopbaanladder van leraren: wat kunnen we leren van Singapore? Maastricht: ROA.

Elffers, L. (2013). The formation and realization of educational expectations across the transition to senior vocational education in the Netherlands. in: J. Seifried & E. Wüttke (eds.) Transitions in vocational education. Olpaden/Berlin/Toronto: Verlag Barbara Budrich.

Elffers, L. (2013). Student persistence and dropout after the transition to post-secondary vocational education in the Netherlands. in S. de Groof & M. Elchardus (eds). Early school leaving and youth unemployment. Leuven/Amsterdam: LannooCampus / Amsterdam University Press.

Elffers, L. (2012) . One foot out the school door? Interpreting the risk for dropout upon the transition to post-secondary vocational education. British Journal of Sociology of Education 33 (1), 41-61.

Elffers, L. (2012). Staying on track: behavioral engagement of at-risk and non-at-risk students in postsecondary vocational education. European Journal of Psychology of Education. DOI 10.1007/s10212-012-0128-3.

Elffers, L. & Oort, F.J. (2012). Great expectations: students' educational attitudes upon the transition to post-secondary vocational education. Social Psychology of Education. DOI 10.1007/s11218-012-9192-4.

Elffers, L., Oort, F.J., & Karsten, S. (2012) - Making the connection: The role of social and academic school experiences in students' emotional engagement with school in post-secondary vocational education. Learning and Individual Differences, 22 (2), 242-250.

Elffers, L. (2011) - The transition to post-secondary vocational education: students' entrance, experiences, and attainment. Enschede: Ipskamp Drukkers (proefschrift) https://dare.uva.nl/search?identifier=f8a45b54-d056-466f-98bb-4b51c1c2264b

 

Selectie van recente optredens in de media (bijgewerkt tot voorjaar 2018)

 • 28-04-2018. Recensie Aleid Truijens van De Bijlesgeneratie in de Volkskrant: Onderwijsboeken: in Nederland is elk kind gelijk, maar net niet helemaal.
 • 26-04-2018. Recensie Paul Jungbluth van De Bijlesgeneratie in Didactief: Kan de school nog toe zonder bijles?
 • 14-04-2018. Interview met Louise Elffers door Laura van Baars: Niet iedere vwo'er heeft twee linkerhanden. Trouw
 • 03-04-2018. Interview met Louise Elffers door Kaya Bouma: Troost voor de bijlesgeneratie. De Volkskrant
 • 03-04-2018. Interview met Louise Elffers door Lorianne van Gelder: Ouders die drammen voor hoger schooladvies hebben gelijk. Het Parool
 • 07-03-2018. Commentaar in stuk: Een nieuwe onderwijsindustrie bloeit op. Het Financieel Dagblad.
 • 17-02-2018. Commentaar in stuk: Is hij als kok nou minder goed af? Het Parool.
 • 26-01-2018. Commentaar in stuk: Leerling kan niet meer zonder bijles. Het Parool.
 • 17-06-2017. Commentaar in stuk: Doorstroom van mbo naar pabo stokt. Onderwijsblad.
 • 10-05-2017. Commentaar in stuk: Het kost wat, maar dan heb je ook wat. De Volkskrant.
 • 10-05-2017. Commentaar in stuk: Examentraining verovert onderwijs. Nederlands Dagblad.
 • 10-05-2017. Commentaar in stuk: Examentraining wordt de normaalste zaak. De Volkskrant.
 • 08-05-2017. Commentaar in stuk: Achten moeten negens worden. Het Parool.
 • 08-05-2017. Commentaar in stuk: Examentraining is meer regel dan uitzondering. Het Parool.
 • 19-04-2017. Commentaar in stuk: Je schiet weinig op met een goede eindtoets... De Volkskrant.
 • 19-04-2017. Commentaar in stuk: Kans dat schooladvies wordt bijgesteld is klein. Nederlands Dagblad.
 • 26-01-2017. Commentaar in stuk: Heeft tweede advies op middelbare school zin? De Volkskrant.
 • 01-12-2016. Commentaar in stuk: Vmbo'er uit arm gezin gaat minder vaak naar hbo. Nederlands Dagblad.
 • 01-12-2016. Commentaar in stuk: Vmbo'er uit onbemiddeld nest klimt minder snel op naar hbo. De Volkskrant.
 • 06-09-2016. Interview met Louise Elffers door Jorie Horsthuis: Hogeschool laat student bungelen. Het Parool.
 • 20-06-2016. Commentaar in stuk: Bijles is booming. De Correspondent.
 • 18-06-2016. Opiniebijdrage Louise Elffers: Laat leerlingen zelf hun route kiezen. Trouw
 • 02-06-2016. Interview met Louise Elffers: Pleidooi voor een brede onderbouw. Onze School.
 • 25-05-2016. Interview met Louise Elffers door Wilma van Meeteren: Onderwijskundige wil af van vroege selectie. Trouw.
 • 21-04-2016. Commentaar in stuk: Huiswerk? Mijn ouders snappen de stof zelf ook niet. De Groene Amsterdammer.
 • 14-04-2016. Commentaar in stuk: Assertieve ouders en subjectieve leraren. De Volkskrant.
 • 18-01-2016. Commentaar in stuk: Dipje? Hup naar bijles. Het Parool.
 • 21-10-2015. Commentaar in stuk: Brede brugklas? Oké, maar niet voor mij. Trouw.
 • 16-10-2015. Interview met Louise Elffers door Lorianne van Gelder: Er wordt rigide geselecteerd. Het Parool.
 • 07-09-2015. Interview met Louise Elffers door Laura van Baars: Bereid leerlingen al vroeg op een beroepsopleiding voor. Trouw.
 • 03-02-2015. Brief van de Dag door Louise Elffers: School is om te slapen. De Volkskrant

 

Beknopt overzicht loopbaan Louise Elffers

 • 2015 - heden: lector Beroepsonderwijs, Hogeschool van Amsterdam
 • 2015 - heden: universitair docent Onderwijskunde, Universiteit van Amsterdam
 • 2013 - 2015: onderzoeker Academische Werkplaats Onderwijs (samenwerkingsverband Universiteit Maastricht en Inspectie van het Onderwijs)
 • 2012 - 2013: onderzoeker en docent Onderwijskunde, Universiteit van Amsterdam
 • 2011 - 2012: postdoctoraal onderzoeker Amsterdam Centre for Inequality Studies
 • 2011 - 2011: visiting scholar Institute for Social and Economic Research and Policy (ISERP), Columbia University, New York (spring semester)
 • 2007 - 2011: promovendus Onderwijskunde, Universiteit van Amsterdam
 • 2003 - 2007: onderzoeker en beleidsmedewerker in het MBO (JOB)
 • 2001 - 2001: semester studie aan de Universiteit van Stellenbosch, Zuid-Afrika
 • 1998 - 2003: doctoraal Algemene Taalwetenschap, Universiteit van Amsterdam (cum laude)

2018

 • Elffers, L. (2018). Studiesucces in het hbo: het belang van een ketenbenadering. In F. Glastra, & D. van Middelkoop (Eds.), Studiesucces in het hoger onderwijs. Van rendement naar maatschappelijke relevantie Delft: Eburon.
 • Vervoort, M. H. M., & Elffers, L. (2018). Het achterblijvende studiesucces van mbo-instromers in het eerste jaar van het hbo: de rol van vaardigheden, leerstijl, studiekeuze en motivatie. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 36(1).

2017

 • Elffers, L. (2017). Kansrijke schoolloopbanen in en op weg naar het hbo: een ketenbenadering. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 35(1), 22-39.

2015

 • Elffers, L., van de Werfhorst, H. G., & Fischer, M. M. (2015). De invloed van het verkorten van de heterogene brugperiode op leerprestaties, burgerschap en motivatie: een quasi-experimentele case study. Pedagogische Studiën, 92(6), 413-433. [details] 

2013

 • Elffers, L. (2013). Staying on track: behavioral engagement of at-risk and non-at-risk students in post-secondary vocational education. European Journal of Psychology of Education, 28(2), 545-562. DOI: 10.1007/s10212-012-0128-3  [details] 
 • Elffers, L. (2013). Student persistence and dropout after the transition to post-secondary vocational education in the Netherlands. In S. de Groof, & M. Elchardus (Eds.), Early school leaving and youth unemployment (pp. 75-95). Leuven/Amsterdam: LannooCampus/Amsterdam University Press. [details] 
 • Elffers, L. (2013). The formation and realization of educational expectations across the transition to senior vocational education in the Netherlands. In E. Wuttke, & J. Seifried (Eds.), Transitions in vocational education (pp. 75-88). (Research in vocational education; No. 2). Opladen [etc.]: Barbara Budrich. [details] 
 • Elffers, L., & Oort, F. J. (2013). Great expectations: students' educational attitudes upon the transition to post-secondary vocational education. Social Psychology of Education, 16(1), 1-22. DOI: 10.1007/s11218-012-9192-4  [details] 
 • Elffers, L., & van de Werfhorst, H. G. (2013). Onderwijs: het Nederlandse stelsel en zijn centrale functies. In J. W. Duyvendak, C. Bouw, K. Gërxhani, & O. Velthuis (Eds.), Sociale kaart van Nederland: over instituties en organisaties. - 2e, geheel herz. dr. (pp. 115-130). Den Haag: Boom Lemma. [details] 

2012

 • Elffers, L. (2012). One foot out the school door? Interpreting the risk for dropout upon the transition to post-secondary vocational education. British Journal of Sociology of Education, 33(1), 41-61. DOI: 10.1080/01425692.2012.632866  [details] 
 • Elffers, L., Oort, F. J., & Karsten, S. (2012). Making the connection: The role of social and academic school experiences in students' emotional engagement with school in post-secondary vocational education. Learning and Individual Differences, 22(2), 242-250. DOI: 10.1016/j.lindif.2011.08.005  [details] 

2011

 • Elffers, L. (2011). The impact of school support at home on students' educational aspirations and attitudes. In Book of Abstracts and Extended Summaries of the 14th Biennial Conference for Research on Learning and Instruction Exeter: University of Exeter.

2018

 • Elffers, L. (2018). Run op de kopgroep. Didactief.

2017

 • Elffers, L. (2017). Position paper Uva t.b.v. gesprek over Schaduwonderwijs d.d. 26 januari 2017. (Kamerstukken; No. 2017Z01159). Tweede Kamer der Staten-Generaal. [details] 
 • Elffers, L. (2017). De overgang van vmbo naar mbo: Een stelselmatig struikelblok. In R. van Schoonhoven, J. Maarse, & F. Studulski (Eds.), Kansrijk schakelen tussen vmbo en mbo Utrecht: Sardes.
 • Elffers, L. (2017). Het versoepelen van de overgang naar het hbo: het zoeken naar verbinding in de keten. Bij de Les, 8, 26-27.
 • Elffers, L. (2017). Over grenzen heen kijken en reiken: Kansen bieden in de beroepskolom. In K. Hoogeveen, F. Studulski, & IJ. Jepma (Eds.), Kansen bieden in plaats van uitsluiten: Jubileumuitgave 1992-2017 Utrecht: Sardes.

2016

 • Elffers, L. (2016). Schaduwonderwijs is riskant. Didactief, 46(7), 11. [details] 
 • Dronkers, J., Elffers, L., Karsten, S., van der Velden, R., & van de Werfhorst, H. (2016). Groeiende ongelijkheid vraagt om ingrijpen. Socialisme en Democratie, 73(2), 48-53. [details] 
 • Dronkers, J., Elffers, L., Karsten, S., van der Velden, R., & van de Werfhorst, H. G. (2016). Groeit onderwijsongelijkheid en komt dat door ons stelsel? Socialisme en Democratie, 73(2), 48-53.
 • Elffers, L. (2016). De beroepskolom als grootstedelijke emancipatiemachine. In R. Fukkink, & R. Oostdam (Eds.), Onderwijs en opvoeding in een stedelijke context: Van startbekwaam naar stadsbekwaam (pp. 99-108). Bussum: Coutinho. [details] 

2015

 • Elffers, L. (2015). Repareer de vroege selectie weer. Het Onderwijsblad, 2015(18), 50-51. [details] 
 • van de Werfhorst, H., Elffers, L., & Karsten, S. (2015). Onderwijsstelsels vergeleken: leren, werken en burgerschap. Didactief onderzoek. [details] 

2013

2012

 • Elffers, L. (2012). De lastige weg naar een startkwalificatie. Profiel, 21(2), 32-33. [details] 
 • Elffers, L. (2012). Voortijdig schoolverlaten in het MBO. Meso Magazine, 32(184), 22-25. [details] 

Award

 • Elffers, L. (2018). Toegankelijkheid in het hbo.
 • Elffers, L. & Jak, S. (2017). NRO Overzichtsstudies 2017.
 • Elffers, L. (2016). nominatie Beste Onderwijskundig Artikel 2015 - Vereniging voor Onderwijsresearch.
 • Elffers, L. (2013). Prijs van Stichting P&V voor beste onderzoek naar de integratie van jongeren uitgesloten door vroegtijdig schoolverlaten en werkloosheid.

Scientific position

 • Elffers, L. (2016-2019). Research School ICO (Interuniversity Center For Educational Sciences).
 • Elffers, L. (2016-2019). lid bestuur divisie Onderwijs en Samenleving, VOR - divisie Onderwijs en Samenleving.

Media appearance

 • Elffers, L. (28-04-2018). Onderwijsboeken: in Nederland is elk kind gelijk, maar net niet helemaal De Volkskrant. Onderwijsboeken: in Nederland is elk kind gelijk, maar net niet helemaal.
 • Elffers, L. (24-04-2018). Kan de school nog toe zonder bijles Didactief. Kan de school nog toe zonder bijles.
 • Elffers, L. (21-04-2018). De Inspectie zaait paniek Sociale Vraagstukken. De Inspectie zaait paniek.
 • Elffers, L. (17-04-2018). Tekort aan bouwpersoneel: Jongeren moeten bouw weer op netvlies krijgen AT5.nl. Tekort aan bouwpersoneel: Jongeren moeten bouw weer op netvlies krijgen.
 • Elffers, L. (15-04-2018). Kwesties NPO Radio 1. Het imago van het vmbo.
 • Elffers, L. (14-04-2018). Niet iedere vwo'er heeft twee linkerhanden Trouw. Niet iedere vwo'er heeft twee linkerhanden.
 • Elffers, L. (10-04-2018). Van Goed Naar Beter - De bijlesgeneratie BNR Nieuwsradio. Van Goed Naar Beter - De Bijlesgeneratie.
 • Elffers, L. (05-04-2018). Boek Louise Elffers over opkomst onderwijscompetitie en manieren om dit tegen te gaan VO-raad. Boek Louise Elffers over opkomst onderwijscompetitie en manieren om dit tegen te gaan.
 • Elffers, L. (04-04-2018). Gettovorming bestrijden begint in het onderwijs (Voetnoot Arnon Grunberg) [Print] De Volkskrant. Gettovorming bestrijden begint in het onderwijs.
 • Elffers, L. (04-04-2018). RTL Nieuws [Television]. Noem mensen met vmbo en mbo niet laag opgeleid.
 • Elffers, L. (04-04-2018). De best presterende vmbo'ers doen niet onder voor de mindere vwo'ers. Het is gek om ze zo scherp van elkaar te scheiden. De Limburger. Volgens haar.
 • Elffers, L. (04-04-2018). Dit is de dag NPO Radio 1. Stop met praten over laagopgeleiden.
 • Elffers, L. (03-04-2018). Ouders die drammen voor hoger schooladvies hebben gelijk Het Parool. Ouders die drammen voor hoger schooladvies hebben gelijk.
 • Elffers, L. (03-04-2018). Druk in Nederlands onderwijssysteem onnodig hoog. Druk in Nederlands onderwijssysteem onnodig hoog.
 • Elffers, L. (03-04-2018). Troost voor de bijlesgeneratie De Volkskrant. Troost voor de bijlesgeneratie.
 • Elffers, L. (03-04-2018). Bijles is tegenwoordig ook voor slimme leerlingen Folia. Bijles is tegenwoordig ook voor slimme leerlingen.
 • Elffers, L. (03-04-2018). Lector: bijles nu ook voor slimme kinderen HvanA. Lector: bijles nu ook voor slimme kinderen.
 • Elffers, L. (03-04-2018). Onderwijskundige Louise Elffers: 'Het is niet gek dat ouders alles overhebben voor havo of vwo' [Web] De Volkskrant. Onderwijskundige Louise Elffers: 'Het is niet gek dat ouders alles overhebben voor havo of vwo'.
 • Elffers, L. (02-04-2018). De Zwijger spreekt met… Louise Elffers www.dezwijger.nl. De Zwijger spreekt met… Louise Elffers.
 • Elffers, L. (07-03-2018). Een nieuwe onderwijsindustrie bloeit op Financieel Dagblad. Een nieuwe onderwijsindustrie bloeit op.
 • Elffers, L. (17-02-2018). Is hij als kok nou minder goed af? Het Parool. Is hij als kok nou minder goed af?.
 • Elffers, L. (26-01-2018). Leerling kan niet meer zonder bijles Het Parool. Leerling kan niet meer zonder bijles.
 • Elffers, L. (17-06-2017). Doorstroom van mbo naar pabo stokt [Print] Onderwijsblad. Doorstroom van mbo naar pabo stokt.
 • Elffers, L. (10-05-2017). Het kost wat, maar dan heb je ook wat De Volkskrant. Het kost wat, maar dan heb je ook wat.
 • Elffers, L. (10-05-2017). Examentraining verovert onderwijs Nederlands Dagblad. Examentraining verovert onderwijs.
 • Elffers, L. (10-05-2017). Examentraining wordt de normaalste zaak De Volkskrant. Examentraining wordt de normaalste zaak.
 • Elffers, L. (08-05-2017). Achten moeten negens worden Het Parool. Achten moeten negens worden.
 • Elffers, L. (08-05-2017). Examentraining is meer regel dan uitzondering Het Parool. Examentraining is meer regel dan uitzondering.
 • Elffers, L. (19-04-2017). Je schiet weinig op met een goede eindtoets... De Volkskrant. Je schiet weinig op met een goede eindtoets....
 • Elffers, L. (19-04-2017). Kans dat schooladvies wordt bijgesteld is klein Nederlands Dagblad. Kans dat schooladvies wordt bijgesteld is klein.
 • Elffers, L. (26-01-2017). Heeft tweede advies op middelbare school zin? De Volkskrant. Heeft tweede advies op middelbare school zin?.
 • Elffers, L. (01-12-2016). Vmbo'er uit arm gezin gaat minder vaak naar hbo Nederlands Dagblad. Vmbo'er uit arm gezin gaat minder vaak naar hbo.
 • Elffers, L. (01-12-2016). Vmbo'er uit onbemiddeld nest klimt minder snel op naar hbo [Print] De Volkskrant. Vmbo'er uit onbemiddeld nest klimt minder snel op naar hbo.
 • Elffers, L. (06-09-2016). Hogeschool laat student bungelen [Print] Het Parool. Hogeschool laat student bungelen.
 • Elffers, L. (20-06-2016). Bijles is booming [Web] De Correspondent. Bijles is booming.
 • Elffers, L. (02-06-2016). Pleidooi voor een brede onderbouw [Print] Onze School. Pleidooi voor een brede onderbouw.
 • Elffers, L. (25-05-2016). Onderwijskundige wil af van vroege selectie [Print] Trouw. Onderwijskundige wil af van vroege selectie.
 • Elffers, L. (21-04-2016). Huiswerk? Mijn ouders snappen de stof zelf ook niet [Print] De Groene Amsterdammer. Huiswerk? Mijn ouders snappen de stof zelf ook niet.
 • Elffers, L. (14-04-2016). Assertieve ouders en subjectieve leraren [Print] De Volkskrant. Assertieve ouders en subjectieve leraren.
 • Elffers, L. (18-01-2016). Dipje? Hup naar bijles [Print] Het Parool. Dipje? Hup naar bijles.
 • Elffers, L. (21-10-2015). Brede brugklas? Oké, maar niet voor mij Trouw. Brede brugklas? Oké, maar niet voor mij.
 • Elffers, L. (16-10-2015). Er wordt rigide geselecteerd Het Parool. Er wordt rigide geselecteerd.

Talk / presentation

 • Elffers, L. (speaker) (23-4-2018). De bijlesgeneratie. Opkomst van de onderwijscompetitie, Inspectie van het Onderwijs.
 • Elffers, L. (speaker) (3-4-2018). Hoe verminderen we de prestatiedruk in het onderwijs?, Boekpresentatie Pakhuis de Zwijger, Amsterdam.
 • Elffers, L. (speaker) (20-3-2018). Over grenzen heen kijken en reiken: de overstap van mbo naar hbo, Dynamiek in de doorstroom, Amsterdam.
 • Elffers, L. (speaker) (8-3-2018). Schaduwonderwijs, Ministerie van OCW.
 • Elffers, L. (speaker) (2017). Is ons onderwijsbestel nog wel toegerust voor de 21e-eeuwse schoolloopbaan?, VO Raad.
 • Elffers, L. (speaker) (2017). Over grenzen heen kijken en reiken: kansen bieden in de beroepskolom, boekpresentatie Sardes Utrecht.
 • Elffers, L. (speaker) (2017). Investeren in overgangen = investeren in studiesucces, Samen werken aan een betere aansluiting, Rotterdam.
 • Elffers, L. (speaker) (2017). Versterking van de loopbaanladder van leraren: wat kunnen we leren van Singapore?, VELON, Amsterdam, Netherlands.
 • Elffers, L. (speaker) (2017). Investeren in overgangen = investeren in studiesucces, Meetup 020 - overgangen in het onderwijs, Amsterdam.
 • Elffers, L. (speaker) (2017). Kansrijke schoolloopbanen in de beroepskolom, Voorjaarsconferentie Zaans Verbond, Zaandam.
 • Elffers, L. (speaker) (20-6-2017). Is ons onderwijsstelsel nog wel toegerust voor de 21e-eeuwse schoolloopbaan, Ministerie van Onderwijs Cultuur & Wetenschap.
 • Elffers, L. (speaker) (15-5-2017). Is ons onderwijsbestel nog wel toegerust voor de 21e-eeuwse schoolloopbaan?, VO Raad.
 • Elffers, L. (speaker) (5-4-2017). Is ons onderwijsbestel nog wel toegerust voor de 21e-eeuwse schoolloopbaan?, Masterclass Maatwerk VO Raad & SLO.
 • Elffers, L. (speaker) (28-3-2017). Studiesucces voor leerlingen in het vmbo en mbo, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
 • Elffers, L. (speaker) (31-1-2017). Investeren in overgangen = investeren in studiesucces, Studiedag Overgangen in het onderwijs, Utrecht.
 • Elffers, L. (speaker) (21-1-2017). Is ons onderwijsbestel nog wel toegerust voor de 21e-eeuwse schoolloopbaan?, ResearchED, Amsterdam.
 • Elffers, L. (speaker) (19-1-2017). Kansrijke schoolloopbanen in de beroepskolom, Landelijke decanenbijeenkomst Platform vmbo D&P, Houten.
 • Elffers, L. (keynote speaker) (14-7-2016). Keynote: Higher education in times of educational expansion - educating more, and more diverse, students, Higher Education Conference, Amsterdam, Netherlands.
 • Elffers, L. (speaker) (17-2-2016). Educational systems and outcomes: an integrative perspective, Skills for a lifetime – towards a future proof VET (Vocational Education and Training), Amsterdam, Netherlands.
 • Elffers, L. (speaker) (2013). Meer betrokkenheid - meer studiesucces?, Lezing gehouden op Artevelde Hogeschool Gent op 28 maart 2013 en Alfa College Groningen op 15 oktober 2013.
 • Elffers, L. (speaker) (7-11-2013). Schooluitval is te voorkomen, Lezing gehouden op Macademics, Amsterdam.
 • Elffers, L. (speaker) (6-6-2013). Transitie vmbo - mbo, Lezing Amsterdamse Academische Club, Amsterdam.
 • Elffers, L. (speaker) (28-4-2013). School engagement and attainment of students from families with limited financial resources: the role of parents and peers, Annual Meeting of the American Educational Research Association (AERA):Education and Poverty: Theory, Research, Policy, and Praxis, San Francisco (CA), USA.
 • Elffers, L. (speaker) (7-3-2013). Student persistence and dropout after the transition to post-secondary vocational education in the Netherlands, Paper presented at Conference of P&V Foundation, Brussel (B).
 • Elffers, L. (speaker) (26-4-2012). De transitie naar het MBO. Entree, ervaringen en studiesucces van eerstejaars MBO-studenten, Lezing op de miniconferentie Parents Matter, Bunnik, NL.
 • Elffers, L. (speaker) (13-3-2012). De transitie naar het MBO. Entree, ervaringen en studiesucces van eerstejaars MBO-studenten, Lezing op het Ministerie van OCW voor directies BVE en Ouderbetrokkenheid, Den Haag, NL.
 • Elffers, L. (speaker) (13-3-2012). De transitie naar het MBO. Entree, ervaringen en studiesucces van eerstejaars MBO-studenten, Lezing op het Ministerie van OCW voor directie HO&S, VSV, Kennis en BVE, Den Haag, NL.
 • Elffers, L. (invited speaker) (2011). The impact of school support at home on students’ educational aspirations and attitudes, 14th Biennial Conference for Research on Learning and Instruction (EARLI), Exeter, UK.
 • Elffers, L. (speaker) (3-11-2011). Studiesucces en schooluitval na de transitie naar het MBO, Lezing voor het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo), Utrecht (NL).
 • Elffers, L. (invited speaker) & Weiss, C. C. (invited speaker) (8-4-2011). The impact of student engagement across educational transitions: a comparative international study, Paper presented at the Annual meeting of the American Educational Research Association (AERA), New Orleans, LA.
 • Elffers, L. (invited speaker) (24-2-2011). The transition to post-secondary vocational education: students' entrance, experiences and success, Seminar Quantitative Methods in the Social Sciences (QMSS), ISERP, Columbia University, New York, USA.
 • Weiss, C. (invited speaker) & Elffers, L. (invited speaker) (19-2-2011). The mixed role of teacher-student relationships in student achievement: implications for educational research and policy, Paper presented at the Annual Meeting of the Sociology of Education Association, Monterey, CA.

Others

 • Elffers, L. (examiner) (9-2-2018). lid promotiecommissie Maren Thomsen (examination).
 • Elffers, L. (examiner) (20-9-2017). Hafid Ballafkih - Qualications, Skills and More! Characteristics Employers Look for when Hiring Newly Graduated Applicants for a Higher Occupational Level (examination).
This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library  or the Pure staff  of your faculty / institute. Log in to Pure  to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool  to manage the visibility of your publications on this list.
 • No ancillary activities
 • Hogeschool van Amsterdam
  Lector Beroepsonderwijs

edit contact information edit tabs