Photographer: onbekend

prof. dr. F.P. (Femke) Geijsel


 • Faculty of Social and Behavioural Sciences
  Programme group: Educational Sciences
 • Visiting address
  REC-D
  Nieuwe Achtergracht 127  
 • Postal address:
  Postbus  15780
  1001 NG  Amsterdam
 • F.P.Geijsel@uva.nl

Professional activities

As senior researcher at the Department of Child Development and Education of the University of Amsterdam (The Netherlands), I am particularly involved in research into citizenship. I developed the Citizenship Questionnaire ( www.burgerschapsmeten.nl ) together with my colleagues Geert ten Dam, Guuske Ledoux en Rene Reumerman.

Since January 1st 2009 I am also appointed as professor of applied educational sciences at Windesheim University of Applied Sciences (Zwolle).

From 2006 till 2012, I was appointed as assistant professor and functioned as a lecturer at The Graduate School of Child Development and Education of the University of Amsterdam. My work as lecturer focused on the relevance of an inquiry habit of mind for teachers and the quidance of teacher trainees involved in practice-oriented research.

My scientific research focuses on citizenship of youngsters and citizenship education in primary and secondary education.

My practice-oriented research focuses on citizenship of pupils in relation the pedagogical quality of teachers as a challenge for school improvement.

In this research, I build upon my earlier research into school leadership, school organization, and innovation.

For more information about the projects that I am currently involved in, see 'Projects'. Publications and presentations can be found under 'Publications'.

To find out more about my research program at Windesheim University, use the following links:

Publicaties Femke Geijsel

Wetenschappelijke tijdschriften

Geboers, E., Geijsel, F. Admiraal, W., Ten Dam, G. (2012). Review of the effects of citizenship education. Educational Research Review, online available 4 april.

Geijsel, F., Ledoux, G., Reumerman, R., & Ten Dam, G. (2012). Citizenship in young people's daily lives. Differences in citizenship competences of students in primary and secondary education in the Netherlands. Journal of Youth Studies, iFirst 1/19.

Thoonen, E., Sleegers, P, Oort,F., Peetsma, Th., & Geijsel, F. (2011). How to improve teaching practices: the role of teacher motivation, organizational factors and leadership practices. Educational Administration Quarterly, 47 (3), 496-536.

Ten Dam, G., Geijsel, F., Reumerman, R., & Ledoux, G. (2011). Measuring Young People's Citizenship Competences. European Journal of Education, 46 (3), 354-372 .

Ledoux, G., Geijsel, F., Reumerman, R., & Ten Dam, G. (2011). Burgerschapscompetenties van jongeren in Nederland. Pedagogische Studiën, 88 (1), 3-22.

Geijsel, F.P., Krüger, M.L., & Sleegers, P.J.C. (2010). Data feedback for school improvement: the role of researchers and school leaders. Australian Educational Researcher , 37 (2), 59-75.

Ten Dam, G., Geijsel, F., Reumerman, R., & Ledoux, G. (2010). Burgerschapscompetenties: de ontwikkeling van een meetinstrument. Pedagogische Studiën, 87 (5), 313-334.

Geijsel, F.P., Sleegers, P.J.C., Stoel, R.D., & Krüger, M.L. (2009). The effect of teacher psychological, school organizational and leadership factors on teachers' professional learning in Dutch schools.The Elementary School Journal,109, 406-427.

Geijsel, F., Meijers, F., & Wardekker, W. (2007). Leading the process of reculturing: Roles and actions of school leaders. Australian Educational Researcher , 3 , 135-161.

Mittendorff, K., Geijsel , F., Hoeve, A., de Laat, M., & Nieuwenhuis, L. (2006). Communities of practice as stimulating forces for collective learning. Journal of Workplace Learning , 18 (5), 298-312 .

Geijsel , F., & Meijers, F. (2005). Identity learning: the core process of educational change. Educational Studies , 31 (4), 419-430.

Geijsel , F.P., & Krüger, M.L. (2005). Leren van onderzoek: De benutting van datafeedback ten behoeve van schoolontwikkeling. Pedagogische Studiën , 82 (4), 327-342.

Geijsel, F., Sleegers, P., Leithwood, K., & Jantzi, D. (2003). Transf ormational leadership effects on teachers' commitment and effort toward school reform. Journal of Educational Administration , 41 (3), 229-256.

Geijsel, F. P., Sleegers,P.J. C., van den Berg, R. M., & Kelchtermans, G. (2001). Conditions fostering the implementation of large-scale innovations in schools: Teachers' perspectives. Educational Administration Quarterly , 37 (19), 130-166.

van den Berg, R. M., Sleegers, P. J. C., & Geijsel, F. P. (2001). Teachers' concerns about adaptive teaching: Evaluation of a support program. Journal of Curriculum and Supervision , 16 (3), 245-258.

van den Berg, R. M., Sleegers, P. J. C., Geijsel, F. P., & Vandenberghe, R. (2000). Implementation of an innovation: Meeting the concern of teachers. Studies in Educational Evaluation, 26 (4), 331-347.

Sleegers, P. J. C., van den Berg, R. M., & Geijsel, F. P. (2000). Building innovative schools: The need for new approaches. Teaching and Teacher Education, 16 (7), 801-808.

Geijsel, F. P., Sleegers, P. J. C., & van den Berg, R. M. (1999). Transformational leadership and the implementation of large-scale innovation programs. Journal of Educational Administration, 37(4), 309-328.

Geijsel, F. P.,van den Berg, R. M., & Sleegers, P. J. C. (1999). The innovative capacity of schools in primary education: A qualitive study. International Journal of Qualitative Studies in Education,12 (2), 175-192.

Geijsel, F., Sleegers, P., & van den Berg, R. (1998). The need for transformational leadership in large-scale innovations: The case of The Netherlands. Resources in Education, ERIC Clearinghouse on Educational Management, ED 029520.

Geijsel, F., Berg, R., van den, & Sleegers, P. (1996). Het innovatief vermogen van scholen in het basisonderwijs: Een tweede vooronderzoek. Pedagogische Studiën , 73 (1), 42-55.

Boeken

Geijsel, F.P. (2011). Leerlingen zijn echte mensen! Onderzoekend werken aan pedagogische kwaliteit. (Lectorale rede). Zwolle: Chr. Hogeschool Windesheim.

Geijsel, F., & Van Eck, E. (2011). Duurzaam vernieuwen. Leren van de Expeditie durven delen doen. Utrecht: VO-raad.

Geijsel, F. P. (2001). Schools and innovations. Conditions fostering the implementation of educational innovations . ( Proefschrift.) Nijmegen: Nijmegen University Press.

Discussiebijdragen

Geijsel, F.P. (2010). Praktijkgericht onderzoek: goed voor de onderwijskundige, de school, de docent en de leerling. Pedagogische Studiën , 87 (4), 288-295.

Geredigeerde boekbijdragen

Admiraal, W., Geboers, E., Geijsel, F., & Ten Dam, G. (2010). Vroeg burgerschap: Hoe ervaren leerlingen burgerschap in de laatste jaren van het basisonderwijs? In J. Peschar, H. Hooghoff, A.B. Dijkstra en G. ten Dam (red.), Scholen voor burgerschap: Naar een kennisbasis voor burgerschapsonderwijs (pp. 139-156). Antwerpen-Apeldoorn: Garant.

Dam, G., ten, Dijkstra, A.B., Geijsel, F., Ledoux, G., & Van der Veen, I. (2010). Maakt de school verschil? Effecten van leerlingenpopulatie en onderwijskwaliteit op burgerschap van leerlingen in het basisonderwijs. In J. Peschar, H. Hooghoff, A.B. Dijkstra en G. ten Dam (red.), Scholen voor burgerschap: Naar een kennisbasis voor burgerschapsonderwijs (pp. 157-180). Antwerpen-Apeldoorn: Garant.

Geboers, E., Admiraal, W., Geijsel, F., & Ten Dam, G. (2010). Hoe competent in burgerschap zijn leerlingen in het VMBO? In J. Peschar, H. Hooghoff, A.B. Dijkstra en G. ten Dam (red.), Scholen voor burgerschap: Naar een kennisbasis voor burgerschapsonderwijs (pp. 181-202). Antwerpen-Apeldoorn: Garant.

Geboers, E., Geijsel, F., Admiraal, W., & Ten Dam, G. (2010). Effecten van burgerschapseducatie op burgerschap van leerlingen in internationaal perspectief. In J. Peschar, H. Hooghoff, A.B. Dijkstra en G. ten Dam (red.), Scholen voor burgerschap: Naar een kennisbasis voor burgerschapsonderwijs (pp. 267-288). Antwerpen-Apeldoorn: Garant.

Sleegers, P., Bolhuis, S., & Geijsel , F. (2005). School improvement within a knowledge economy: Fosteringprofessional learning from a multidimensional perspective. In N. Bascia , A. Cumming. A. Datnow, K. Leithwood & D. Livingstone (Eds.), International handbook of educational policy (pp. 527-543). Dordrecht, The Netherlands: Kluwer Academic Publishers.

Geijsel , F., Sleegers, P., Voeten, R., Leeferink, H. (2004). Vernieuwing in het onderwijs: samenspel van docent en school.   In L. Verhoeven en R. Voeten (Eds.), Onderwijskunde in theorie en praktijk: bijdragen aangeboden aan Cor Aarnoutse bij zijn afscheid als hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Nijmegen . Tilburg, Zwijssen.

Sleegers, P. J. C., Geijsel, F. P., & van den Berg, R. M. (2002). Conditions fostering educational change. In K. Leithwood , & P. Hallinger (Eds.), Second international handbook of educational leadership and administration. Part 1 (pp. 75-102). Dordrecht, The Netherlands: Kluwer Academic Publishers.

Geijsel, F. P. & Sleegers, P. J. C. (2001). Aangrijpingspunten voor innovatie: schoolorganisatie en schoolleiding. In H. P. M. Creemers, & A. A. M. Houtveen (Eds.), Onderwijsinnovatie (pp. 57-74). Alphenaan den Rijn: Kluwer.

Geijsel, F., Berg, R., van den, Beek, A., ter, & Sleegers, P. (1995). Onderzoek naar verbanden tussen de vragenlijst 'Intensiteit van betrokkenheid' en het interview 'Gebruiksniveaus van innovatie'. In R. Van den Berg & R. Vandenberghe (Eds.), Wegen van betrokkenheid: Reflecties oponderwijsvernieuwing, pp. 165-185. Tilburg: Zwijsen.

Geijsel, F., Berg, R., van den, & Sleegers, P. (1995). Innovatief vermogen van scholen en betrokkenheid. In R. Van den Berg & R. Vandenberghe (Eds.), Wegen van betrokkenheid: Reflecties op onderwijsvernieuwing, pp. 281-304. Tilburg: Zwijsen.

Onderzoeksrapporten

Schenke, W., Sligte, H., Volman, M., Driel, J., van, & Geijsel, F. (2011). Rapportage Voormeting Metaonderzoek SLOA-VO 2010. Amsterdam: Kohnstamm Instituut, Universiteit van Amsterdam.

Blom, S., Braaksma, M., & Geijsel, F. (2010). Themaleren en talentontwikkeling: vier jaar onderzoek op het IJburg College. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.

Blom, S.V., Geijsel, F. & Schellings, G. (2009). Eindrapportage onderzoek Expeditie durven, delen, doen 1/9/2008 tot 1/10/2009. Amsterdam: ILO.

Geijsel, F.P. (2009). Vergelijkende casestudie Da Vinci en IJburg. Samenvatting vande interviewronde van maart 2009.

Geijsel, F. & Krol, K. (2008). Vergelijkend onderzoek naar vijf opleidingsscholen te Alkmaar, Almere, VO-Amsterdam en ROC-Amsterdam, en oostelijk West Friesland. Tussenrapportage, augustus 2008. Amsterdam: ILO.

Geijsel, F.P., & van Beurden, N. (2007). Tussenrapportage 1 interne evaluatie Dieptepilot Regionale Opleidingsschool WestFriesland. Amsterdam: ILO.

Geijsel, F., Eck, E., Emmelot, Y., & Sleegers, P. (2006). Leiding delen: hoe gedeeld leiderschap het schoollleidersvak aantrekkelijker kan maken. In: Regiegroep Activiteitenplan Schoolleiders PO, Schoolleider worden en blijven. Praktijkkaternen over de waarde en waardering van (school)leiderschap in het primair onderwijs (deel 5). Utrecht: Nederlandse Schoolleiders Academie (NSA).

Derriks, M., & Geijsel , F. (2006). Vooruitlopen op de wet. Ervaringen van scholen met de beleidsregel Vernieuwing Onderbouw VO 2005-2006 . Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut.

Leeferink, H., Sleegers, P., Voncken, E., Kock, J., de, & Geijsel , F. (2006). Vernieuwen in Onderbouw VO. Van project naar schoolbrede veranderstrategie . Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut.

Leeferink, H., Sleegers, P. & Geijsel , F. (2004). Het leren van docenten in de context van de school. Werkdocument 4, behorende bij Beweging in de onderbouw, het eindrapport van Taakgroep Vernieuwing Basisvorming. Assen: Koninklijke Van Gorcum.

Geijsel, F.P., Thoonen, E., Sleegers, P.J.C. (2004). Schoolverbetering bij ROSA. Tussentijdse rapportage: vragenlijstenonderzoek in schooljaar 2003-2004. Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut.

Geijsel, F.P., Thoonen, E., Sleegers, P.J.C. (2003). Schoolverbetering bij ROSA. Tussentijdse rapportage: vragenlijstenonderzoek in schooljaar 2002-2003. Nijmegen: KUN, ACSW, ESO.

Geijsel, F.P. & Aarnink, L. (2003). Visieontwikkeling   in het basisonderwijs. Verslag van twee case-studies in schooljaar 2002-2003. Nijmegen: KUN, ACSW, ESO.

Geijsel, F. P., Denessen, E. J. P.G., Sleegers, P. J. C., & Berg, R. M. van den (2001). Evaluatie-onderzoek naar de ondersteuningsfunctie van het APS: verslag van fase 1. Nijmegen: KU, ACSW, ESO.

Geijsel, F., Sleegers, P., Ros, A.A., & Berg, R., van den (1998). Het innovatief vermogen van scholen en de basisvorming: Onderzoek naar condities voor het invoeren van vernieuwingen (SVO 95406). Nijmegen: Universitair Instituut voor de Lerarenopleiding (UNILO), Radboud Universiteit.

Voermans, J., Westerloo,W., van de, Geijsel, F., & Berg, R.,van den (1997). Adaptief onderwijs de school in: Een onderzoek naar de invoering van adaptief onderwijs in scholen voor primair onderwijs, de betrokkenheid van leerkrachtenen scholen en het innovatief vermogen van scholen. Nijmegen: Radboud Universiteit, Vakgroep Onderwijskunde.

Ros, A.A., Swinkels-Kuijlaars, H.P.C., Theunissen, J.J.C.M., Jongmans, C.T., & Geijsel,F. (1996). Over vernieuwingen gesproken: onderzoek naar het innovatief vermogen en de invoering van de basisvorming en de kwalificatiestructuur op AOC's. Wageningen: Landbouwuniversiteit, Vakgroep Agrarische Onderwijskunde.

Voordrachten

Geijsel, F.P. (19 november 2010). Leerlingen zijn echte mensen! Onderzoekend werken aan pedagogische kwaliteit. Lectorale rede, uitgesproken bij Chr. Hogeschool Windesheim te Zwolle.

Geijsel, F.P., (januari 2009). Leiding geven aan verandering. Lezing t.g.v. bijeenkomst adviesraad Marant Onderwijsadvies.

Geijsel, F.P. (November 2008). Leren over innoveren in onderwijs . Lezing t.g.g.v. Onderbouw Manifestie.

Interviews

Verdonschot, S., & Berg, N., van den (2012). Directe antwoorden en paslklare oplossingen voorbij: Onderzoekend werken in depraktijk. O&O Opleiding en ontwikkeling, 2, 44-48.

Voncken, E. (maart 2011). Innoveren en onderzoeken in 3D. Interview met Femke Geijsel. In ECBODimensies, 4.

Abstracts, papers, posters voor congressen       

 

Abstracts

Admiraal, W., Dijkstra, A-B., Geboers, E., Geijsel, F., & Dam, G. ten. (2011). Ontwikkeling van burgerschapscompetenties in het basisonderwijs.In Passie voor leren. Abstractboek Onderwijsresearchdagen 2011 (pp. 396-397). Maastricht, Nederland: Maastricht University.2A

Geboers, E., Admiraal, W., Geijsel, F., Maslowski, R., & Dam, G. ten. (2011). Burgerschapsontwikkeling in het voorgezet onderwijs. In Passie voor leren. Abstractboek Onderwijsresearchdagen 2011 (pp. 397-398). Maastricht, Nederland: Maastricht University.

Geboers , E., Geijsel, F., Admiraal, W., & Dam, G. ten. (2011). Effects of citizenship education on citizenship of students: A review study. In Annual meeting online program of the American Educational Research Association ( http://www.aera.net/ ).

Geboers, E. , Geijsel , F. , Admiraal , W. , & Dam , G. ten. (2011). Effects of citizenship education on citizenship of students: A review study. In Book of abstract and extended summaries (pp. 54-55). Exeter , UK : University of Exeter.

Geboers, E., Ten Dam, G., Geijsel, F., & Admiraal, W. (2009). De ontwikkeling van burgerschapscompetenties bij jongeren in het voortgezetonderwijs. In VfO, VOR, ORD 2009 K.U.Leuven (pp. 170-172). Leuven: K.U.Leuven.

Sleegers, P.J.C., Geijsel, F.P.,   Stoel, R.D. , & Krüger, M.L. (2007). The effect of psychological, organizational and leadership factors on professional learning in schools. In In: B. Csapó and C.Csíkos (Eds.), Developing potentials for learning. Abstracts. 12th Biennial conference for research on learning and instruction, Budapest,Hungary , August 28-September 1, 2007 (pp. 427-428).

Dam, G., ten, Geijsel , F., Ledoux, G. , &Reumerman, R. (2007). Measuring citizenship competence of students from age 11 to 16. In: B. Csapó and C.Csíkos (Eds.),   Developing potentials for learning. Abstracts. 12th Biennial conference for research on learning and instruction, Budapest , Hungary , August 28-September 1, 2007 (pp. 727).

Dam, G., ten, Geijsel , F., Ledoux, G. , & Reumerman, R. (2007, juni). Meten van burgerschapscompetenties bij leerlingen van 11 tot 16 jaar. In R. Bosker, S. Doolaard,   & A. Jacobse, Zorgvuldig enveelbeleovend onderwijs. Proceedings van de 34 e Onderwijs Research Dagen (pp. 19-20). Groningen: GION.

Geijsel, F.P., Sleegers, P.J.C. , Krüger, M.L. & Stoel, R.D. (2007, juni). Effecten van leiderschap, organisatie en motivatie op professioneel leren van docenten. In R. Bosker, S. Doolaard,   & A. Jacobse, Zorgvuldig en veelbeleovend onderwijs. Proceedings van de 34 e Onderwijs ResearchDagen(pp. 287-288). Groningen: GION.

Niet, M., van der, Admiraal, W., Dam, G., & Geijsel, F. (2007, juni). Etnische verschillen in burgerschapscompetenties. In R. Bosker, S. Doolaard,   & A. Jacobse, Zorgvuldig en veelbeleovendonderwijs. Proceedings van de 34 e Onderwijs Research Dagen (pp. 306-307). Groningen: GION.

Dam, G., ten, Geijsel , F., Ledoux, G. , & Reumerman, R. (2006, mei).   Meten van burgerschapscompetenties: resultaten van de eerste pilotstudie. In: Samen kennis ontwikkelen, Proceedings Onderwijs Research Dagen 2006 (pp. 57-58). Amsterdam: Onderwijscentrum VU.

Dam, G., ten, Geijsel , F., Ledoux, G., & Reumerman, R. (2005, november).   Ontwikkeling van een instrument voor het meten van burgerschapscompetenties. In OOMO, Synopses 16 e Onderwijssociologische Conferentie (pp. 23-24). Heerlen: Open Universtieit Nederland, Ruud de Moor Centrum.

Geijsel, F., Sleegers, P., & van den Berg, R. (1999). Conditions fostering the implementation of large-scale innovations in schools: Teachers' perspectives.In J. Solabarrieta (Ed.), III International Conference on School Management 'Leadership and learning organizations' in Bilbao (pp. 1-29). Bilbao (Portugal): University of Deusto, Institution of Educational Sciences.

Geijsel, F., Sleegers, P., & Berg, R., van den (1999). Condities voor de invoering van vernieuwingen: onderzoek in de agrarische opleidingscentra. In R. Poell (Ed.), Onderwijsonderzoek in Nederland en Vlaanderen 1999: Proceedings van de Onderwijs Research Dagen 1999 te Nijmegen (pp. 274). Nijmegen: Sectie Onderwijs en Educatie, Radboud Universiteit.

Geijsel, F., Sleegers, P., & Berg, R., van den (1998). Innovatief vermogen en transformatief leiderschap: de invloed van schoolleiderschap op onderwijsvernieuwing. In J. Pieters, W.Kuiper, J. van den Akker, R. Bosker, e.a. (Eds.), Onderwijsonderzoek in Nederland en Vlaanderen 1998: Proceedings van de Onderwijs Research Dagen 1998 te Enschede (pp. 240). Enschede: Twente University Press.

Geijsel, F., Sleegers, P., & van den Berg, R. (1996). The need for transformational leadership in large-scale innovations. In C. Marcello (Ed.), Abstracts of the European Conference on Educational Research (ECER) in Seville (pp. 213). Seville ( Spain ): University of Sevilla , Faculty of Sciences of Education.

Papers

Schenke, W., Ros, A., Verhoeven, S. Volman, M. L. L., Driel, J. H. van, & Geijsel, F. P. (2011, november 23-25). Tension in Research: how to reach scientific as well as practical goals? Paper gepresenteerd op de EAPRILEuropean Association for Practitioner Research on Improving Learning in education and professional practice, Nijmegen, The Netherlands.

Geijsel, F. , Eck, E., van, & Waslander, S. (2011, juni). Het belang van onderzoek voor duurzaam vernieuwen en duurzame vernieuwing . Paper gepresenteerd   bij de Onderwijs Research Dagen (ORD), Maastricht.

Geboers, E., Admiraal, W., Geijsel, F., & Ten Dam, G. (2011, juni). Burgerschapsontwikkeling bijleerlingen in het voortgezet onderwijs . Paper gepresenteerd   bij de Onderwijs Research Dagen (ORD), Maastricht.

Admiraal, W., Dijkstra A.B., Geboers, E., Geijsel, F.& Ten Dam,G. (2011, juni).   Typologie van vroeg burgerschap . Paper gepresenteerd   bij de Onderwijs Research Dagen (ORD), Maastricht.

Geijsel, F., Krüger, M. & Sleegers, P.(2011, April). Data feedback for school improvement: reflections on the roles of researchers and school leaders . Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association (AERA), New Orleans.

Krüger, M. & Geijsel, F. (2011). The effect of school leadership on teachers´ inquiry habit of mind. Paperpresented at the annual meeting of the American Educational Research Association (AERA), New Orleans.

Geboers, E., Geijsel, F., Admiraal, A., & Ten Dam (2011, April). Effects of Citizenship Education on Citizenship of Students: A Review Stu dy. Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association (AERA), New Orleans.

Ledoux, G., Geijsel., F., Ten Dam, G. & Reumerman (2011, April). Citizenship Competences of Students in Primary and Secondary Education in the Netherlands . Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association (AERA), New Orleans.

Kruger, M.L., & Geijsel, F.P. (2010). Deinvloedvan schoolleiderschap op het onderzoeksmatig handelen van leraren. Paper ter gelegenheid van de Onderwijs Research Dagen 2010, Enschede.

Ledoux, G., Geijsel, F., Ten Dam, G., & Reumerman, R. (2010, juni). Burgerschapscompetenties van jongeren in Nederland. Paper ter gelegenheid van de Onderwijs Research Dagen 2010, Enschede.

Geboers, E., Ten Dam, G., Geijsel, F., & Admiraal, W. (2009, May 27-29). De bijdrage van de school aan de burgerschapsontwikkeling bij jongeren in het voortgezet onderwijs. Paper presented at the Onderwijs Research Dagen (ORD), Leuven, Belgium.

Sleegers, P.J.C., Geijsel, F.P.,   Stoel, R.D. , & Krüger, M.L. (2007, August). The effect of psychological, organizational and leadership factors onprofessional learning in schools. Paper gepresenteerd op de EARLI 2007, Boedapest.

Dam, G., ten, Geijsel , F., Ledoux, G. , & Reumerman, R. (2007, August). Measuring citizenship competence of students from age 11 to 16. Paper gepresenteerd op de EARLI 2007, Boedapest.

Dam, G., ten, Geijsel , F.,Ledoux, G. , & Reumerman, R. (2007, juni). Meten van burgerschapscompetenties: een tussenstand. Paper gepresenteerd ter gelegenheid van de Onderwijs Research Dagen (ORD), Groningen.

Geijsel, F.P., Sleegers, P.J.C. , Stoel, R., & Krüger, M.L (2007, Juni). The effect of psychologica l, organizational and leadership factors on professional learning in schools . Paper gepresenteerd tijdens de Onderwijs Research Dagen (ORD), Groningen.

van derNiet, M., ten Dam, G., Geijsel, F., & Admiraal, W. (2007, Juni). Diversiteit in burgerschapscompetenties van jongeren: herkomst-, SES-, sekse- en leeftijdverschillen. Paper gepresenteerd tijdens de Onderwijs Research Dagen (ORD), Groningen.

Geijsel, F.P., Sleegers, P.J.C., Stoel, R., & Krüger, M.L (2007, April). The effect of psychological, organizational and leader ship factors on professional learning in schools . Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association (AERA), Chicago .

Geijsel, F.P., Meijers, F., & Wardekker, W. (2007, April). Leading the process of reculturing: roles and actions ofschool leaders. Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association (AERA), Chicago .

Dam, G., ten, Geijsel , F.,Ledoux, G., & Reumerman, R. (2006, mei).   Meten van burgerschapscompetenties: resultaten van de eerste pilotstudie . Papergepresenteerd tijdens de Onderwijs Research Dagen 2006, Amsterdam.

Dam, G., ten, Geijsel , F., Ledoux, G., & Reumerman, R. (2005, november).   Ontwikkeling van een instrument voor het meten van burgerschapscompetenties . Paper gepresenteerd tijdens de 16 e Onderwijssociologische Conferentie, Lunteren (Nederland):.

Geijsel, F., Sleegers, P., Krüger, M., van Veen, K., & Thoonen, E. (2003, April). Understanding schoolimprovement: Relating capacity to change to change practices. Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association (AERA), Chicago .

Geijsel, F., Sleegers, P., Leithwood, K., & Jantzi, D. (2002, April). Transformational leadership effects on teachers' commitment and effort toward school reform . Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association (AERA), New Orleans .

Geijsel, F., Sleegers, P., Voeten, R., & van den Berg, R. (2002, April ). The implementation of educational innovations: Understanding the contributions of schools and teachers . Paper presented atthe annual meeting of the American Educational Research Association (AERA),NewOrleans.

Geijsel, F., Sleegers, P., & van den Berg, R. (1999). Conditions fostering the implementation of large-scale innovations in schools: Teachers' perspectives . Paper presented at the III International Conference on School Management 'Leadership and learning organizations', Bilbao .

Geijsel, F., Sleegers, P., & van den Berg, R. (1999). Wat maakt dat docenten vernieuwingen invoeren in de lespraktijk? Onderzoek in de Agrarische Opleidingscentra. Paper gepresenteerd tijdens de Onderwijsresearch Dagen (ORD), Nijmegen.

Geijsel, F., Sleegers, P., & Berg, R., van den (1998). Innovatief vermogen en transformatief leiderschap: de invloed van schoolleiderschap op onderwijsvernieuwing. Paper gepresenteeerd tijdens de Onderwijs Research Dagen (ORD), Enschede.

Geijsel, F., Sleegers, P., & van den Berg, R. (1998). The need for transformational leadership in large-scale innovations: The case of The Netherlands . Paper presented atthe annual meeting of theAmerican Educational Research Association (AERA), San Diego .

Sleegers, P., van den Berg, R., & Geijsel, F. (1997). The innovative capacity of schools and collaboration between teachers . Paper presented at the annual meeting ofthe American Educational Research Association (AERA), Chigaco.

Geijsel, F., Sleegers, P., & van den Berg, R. (1996). The need for transformational leadership in large-scale innovations . Paper presented at the European Conference on Educational Research (ECER), Sevilla.

Posters

Schenke, W., Volman, M. L. L., Driel, J. H. van, Geijsel, F. P. (2011). Bridging the gap. Op zoek naar typen samenwerking tussen onderzoekers en scholen. Poster gepresenteerd op de ORD Onderwijs Research Dagen, Maastricht, The Netherlands, 8-10 juni 2011.

Andersoortige artikelen Geijsel, F. (2011). Onderzoekend werken aan pedagogische kwaliteit. Nieuw Meesterschap, 1 (3), 26-30.

Kock, J., de, Sleegers, P., Voncken, E., & Geijsel , F. (2006). Veranderen in de richting van een vernieuwde onderbouw VO. Over verbreden, versnellen en verbinden . In: Kluwer Toolkit Onderwijspraktijk VO . Dordrecht: Kluwer.

Sleegers,P., Voncken, E., De Kock, J., & Geijsel , F. (2006). Vernieuwen in de onderbouw VO. En maar hopen op de olievlek. Meso Magazine , 26 (148), 3-7.

Krüger, M., & Geijsel, F. (2003). Conferentieverslag: Het congres van de American Educational Research Association in Chicago, 2003,onderdeel 'Onderwijsbeleid, schoolorganisatie en schoolleiderschap'. Pedagogische Studiën, 80 (5), 420-422.

Geijsel, F. P. & Wald,A. (2002). Leraar is cruciaal bij vernieuwingen. Didaktief & School, 32 (5),24-25.

Berg, R., van den, Heuvel, K., van den, Sleegers, P., & Geijsel, F. (1997). Transformatie in het onderwijs. Hoe met vernieuwingen om te gaan [Meso-focus]. Houten: EPN.

Geijsel, F., Imants, J., Sleegers, P., Krüger, M. (1998). Kroniek: The Annual Meeting of the American Educational Research Association, April 13-17, 1998, San Diego . Divisie A: Administration. Pedagogische Studiën , 75 (3), 203-206.

Geijsel, F. (1997). Het belang van transformatief leiderschap bij de invoering van grootschalige innovaties. The J.H.G.I. Giesbers Reports on Education (Departement of Eductional Sciences, University of Nijmegen ) , 1, 15-32.

Geijsel, F. & Swennen, M. (1993). Basisvorming: Verslag naar aanleiding van een betrokkenheidsanalyse. School & Begeleiding, 10 (39), 40-47.

Projects

Involvement in projects  

Sinds zomer 2010 :

Lid programmaleiding overkoepelend onderzoek naar R&D trajecten in het kader van de SLOA-regeling (o.v.v. Prof.dr. M. Volman) i.o.v. VO-raad

Sinds 2007:

Lid Alliantie Burgerschap, samenwerking UvA-RUG-Inspectie van het Onderwijs-SLO

PhD projects

Being a co-promotor, I am currently involved in the following PhD projects:

Sinds 2007:

Ellen Geboers (ILO)op het project "Ontwikkeling van burgerschapscompetenties van jongeren in relatie tot leerlingkenmerken en onderwijsomgeving" (i.s.m. prof.dr. G. ten Dam en Prof.dr. W. Admiraal - promotores)

Sinds 2008:

Teije van der Bij (ECNO, buitenpromovendus) op het project "Effecten van inclusief onderwijs op leerlingloopbanen in het VO" (i.s.m. prof.dr. G. ten Dam -promotor-, Dr. J. van der Waals)

Sinds 2009:

Marielle Kuijper (CHW) op het project 'Professionaliseren van docenten in de school: de onderzoekende docent' (i.s.m. prof.dr. G. ten Dam - promotor)

Sinds 2010:

Hessel Nieuwelink (HvA) op het project 'Democratische gezindheid van leerlingen' (i.s.m. prof.dr. G. ten Dam en prof.dr. P. Dekker - promotores)

Sinds 2010:

Marie-Jeanne Meijer (CHW) op het project ' Het ontwikkelen van een onderzoekendeberoepsidentiteit ' (i.s.m. prof.dr. M. Kuijpers - promotor)

Sinds 2010:

Wouter Schenke (POWL) op het project ´Samenwerkings-modellen onderzoek en praktijk' (gekoppeld aan de SLOA-trajecten) (i.s.m. prof.dr. M. Volman en prof.dr. J.vanDriel - promotores)

2017

 • Schenke, W., van Driel, J. H., Geijsel, F. P., & Volman, M. L. L. (2017). Boundary crossing in R&D projects in schools: learning through cross-professional collaboration. Teachers College Record, 119(4), [040307]. [details] 
 • Schenke, W., van Driel, J. H., Geijsel, F. P., & Volman, M. L. L. (2017). Closing the feedback loop: a productive interplay between practice-based research and school development through cross-professional collaboration in secondary education. Professional Development in Education, 43(5), 860-880. DOI: 10.1080/19415257.2016.1258654  [details] 

2016

 • van der Bij, T., Geijsel, F. P., & ten Dam, G. T. M. (2016). Improving the quality of education through self-evaluation in Dutch secondary schools. Studies in Educational Evaluation, 49, 42-50. DOI: 10.1016/j.stueduc.2016.04.001  [details] 
 • Nieuwelink, H., Dekker, P., Geijsel, F., & ten Dam, G. (2016). Adolescents’ experiences with democracy and collective decision-making in everyday life. In P. Thijssen, J. Siongers, J. Van Laer, J. Haers, & S. Mels (Eds.), Political Engagement of the Young in Europe: Youth in the Crucible (pp. 178-194). Abingdon: Routledge. [details] 
 • Schenke, W., van Driel, J. H., Geijsel, F. P., Sligte, H. W., & Volman, M. L. L. (2016). Characterizing cross-professional collaboration in research and development projects in secondary education. Teachers and Teaching: theory and practice, 22(5), 553-569. DOI: 10.1080/13540602.2016.1158465  [details] 
 • Van der Bij, T., Geijsel, F. P., Garst, G. J. A., & Ten Dam, G. T. M. (2016). Modelling inclusive special needs education: Insights from Dutch secondary schools. European Journal of Special Needs Education, 31(2), 220-235. DOI: 10.1080/08856257.2016.1141509  [details] 
 • Lengelle, R., Meijers, F., Poell, R., Geijsel, F., & Post, M. (2016). Career writing as a dialogue about work experience: A recipe for luck readiness? International Journal for Educational and Vocational Guidance, 16(1), 29-43. DOI: 10.1007/s10775-014-9283-1  [details] 
 • Nieuwelink, H., Dekker, P., Geijsel, F., & ten Dam, G. (2016). 'Democracy always comes first’: Adolescents’ views on decision-making in everyday life and political democracy. Journal of Youth Studies, 19(7), 990-1006. DOI: 10.1080/13676261.2015.1136053  [details] 

2015

 • Dijkstra, A. B., Geijsel, F., Ledoux, G., van der Veen, I., & ten Dam, G. (2015). Effects of school quality, school citizenship policy, and student body composition on the acquisition of citizenship competences in the final year of primary education. School Effectiveness and School Improvement, 26(4), 524-553. DOI: 10.1080/09243453.2014.969282  [details] 
 • Geboers, E., Geijsel, F., Admiraal, W., & ten Dam, G. (2015). Citizenship orientations and knowledge in primary and secondary education. Social Psychology of Education, 18(4), 749-767. DOI: 10.1007/s11218-014-9265-7  [details] 
 • Geboers, E., Geijsel, F., Admiraal, W., Jorgensen, T., & ten Dam, G. (2015). Citizenship development of adolescents during the lower grades of secondary education. Journal of Adolescence, 45, 89-97. DOI: 10.1016/j.adolescence.2015.08.017  [details] 
 • Willemse, T. M., ten Dam, G., Geijsel, F., van Wessum, L., & Volman, M. (2015). Fostering teachers' professional development for citizenship education. Teaching and Teacher Education, 49, 118-127. DOI: 10.1016/j.tate.2015.03.008  [details] 

2014

 • Geboers, E., Geijsel, F., Admiraal, W., & ten Dam, G. (2014). Typology of student citizenship. European Journal of Education, 49(4), 514-528. DOI: 10.1111/ejed.12091  [details] 

2013

 • Geboers, E., Geijsel, F., Admiraal, W., & ten Dam, G. (2013). Review of the effects of citizenship education. Educational Research Review, 9, 158-173. DOI: 10.1016/j.edurev.2012.02.001  [details] 
 • Nieuwelink, H., Dekker, P., ten Dam, G., & Geijsel, F. (2013). ‘Democratie gaat altijd voor’. Denkbeelden van Nederlandse jongeren over democratie en besluitvorming. Res Publica, 55(2), 157-176. [details] 
 • ten Dam, G. T. M., Geijsel, F. P., Ledoux, G., & Meijer, J. (2013). Citizenship of students and social desirability: living apart together? International Journal of Educational Research, 62, 229-238. DOI: 10.1016/j.ijer.2013.10.001  [details] 

2012

 • Geijsel, F., Ledoux, G., Reumerman, R., & ten Dam, G. (2012). Citizenship in young people's daily lives: differences in citizenship competences of adolescents in the Netherlands. Journal of Youth Studies, 15(6), 711-729. DOI: 10.1080/13676261.2012.671932  [details] 
 • Schenke, W., Volman, M. L. L., van Driel, J. H., Geijsel, F. P., & Sligte, H. W. (2012). Cross-professionele samenwerking in de context van ontwikkel- en onderzoeksprojecten in het voortgezet onderwijs. Pedagogische Studiën, 89(6), 350-363. [details] 

2011

 • Ledoux, G., Geijsel, F., Reumerman, R., & ten Dam, G. (2011). Burgerschapscompetenties van jongeren in Nederland. Pedagogische Studiën, 88(1), 3-22. [details] 
 • Sleegers, P. J. C., Thoonen, E. E. J., Geijsel, F. P., Oort, F. J., & Peetsma, T. T. D. (2011). Changing teaching practices: What matters? In T. Baráth, & M. Szabó (Eds.), Does leadership matter? Implications for leadership development and the school as a learning organisation (pp. 33-56). Budapest-Szeged: HUNSEM, University of Szeged. [details] 
 • Thoonen, E. E. J., Sleegers, P. J. C., Oort, F. J., Peetsma, T. T. D., & Geijsel, F. P. (2011). How to improve teaching practices: the role of teacher motivation, organizational factors and leadership practices. Educational Administration Quarterly, 47(3), 496-536. DOI: 10.1177/0013161X11400185  [details] 
 • ten Dam, G., Geijsel, F., Reumerman, R., & Ledoux, G. (2011). Measuring young people's citizenship competences. European Journal of Education, 46(3), 354-372. DOI: 10.1111/j.1465-3435.2011.01485.x  [details] 

2010

 • Admiraal, W., Geboers, E., Geijsel, F., & ten Dam, G. (2010). Vroeg burgerschap: hoe ervaren leerlingen burgerschap in de laatste jaren van het basisonderwijs? In J. Peschar, H. Hooghoff, A. B. Dijkstra, & G. T. M. ten Dam (Eds.), Scholen voor burgerschap: naar een kennisbasis voor burgerschapsonderwijs (pp. 139-155). (OOMO-reeks). Antwerpen: Garant. [details] 
 • Geboers, E., Admiraal, W., Geijsel, F., & ten Dam, G. (2010). Hoe competent in burgerschap zijn leerlingen in het VMBO? In J. Peschar, H. Hooghoff, A. B. Dijkstra, & G. T. M. ten Dam (Eds.), Scholen voor burgerschap: naar een kennisbasis voor burgerschapsonderwijs (pp. 181-201). (OOMO-reeks). Antwerpen: Garant. [details] 
 • Geboers, E., Geijsel, F., Admiraal, W., & ten Dam, G. (2010). Effecten van burgerschapseducatie op burgerschap van leerlingen in internationaal perspectief. In J. Peschar, H. Hooghoff, A. B. Dijkstra, & G. T. M. ten Dam (Eds.), Scholen voor burgerschap: naar een kennisbasis voor burgerschapsonderwijs (pp. 267-287). (OOMO-reeks). Antwerpen: Garant. [details] 
 • Geijsel, F. P., Krüger, M. L., & Sleegers, P. J. C. (2010). Data feedback for school improvement: the role of researchers and school leaders. Australian Educational Researcher, 37(2), 59-75. DOI: 10.1007/BF03216922  [details] 
 • Geijsel, F. (2010). Praktijkgericht onderzoek: goed voor de onderwijskundige, de school, de docent en de leerling? Pedagogische Studiën, 87(4), 288-296. [details] 
 • ten Dam, G., Dijkstra, A. B., Geijsel, F., Ledoux, G., & van der Veen, I. (2010). Maakt de school verschil? Effecten van leerlingpopulatie en onderwijskwaliteit op burgerschap van leerlingen in het basisonderwijs. In J. Peschar, H. Hooghoff, A. B. Dijkstra, & G. T. M. ten Dam (Eds.), Scholen voor burgerschap: naar een kennisbasis voor burgerschapsonderwijs (pp. 157-180). (OOMO-reeks). Antwerpen: Garant. [details] 
 • ten Dam, G., Geijsel, F., Reumerman, R., & Ledoux, G. (2010). Burgerschapscompetenties: de ontwikkeling van een meetinstrument. Pedagogische Studiën, 87(5), 313-333. [details] 

2009

 • Geijsel, F. P., Sleegers, P. J. C., Stoel, R. D., & Krüger, M. L. (2009). The effect of teacher psychological, school organizational and leadership factors on teachers’ professional learning in Dutch schools. The Elementary School Journal, 109(4), 406-427. DOI: 10.1086/593940  [details] 

2010

 • Blom, S. V., Braaksma, M. A. H., & Geijsel, F. P. (2010). Themaleren en talentontwikkeling: vier jaar onderzoek op het IJburg College. Amsterdam: Child Development and Education, UvA.
 • Schellings, G. L. M., Blom, S. V., Braaksma, M. A. H., Schuitema, J. A., Kitslaar, F. G. M., & Geijsel, F. P. (2010). Eindrapportage onderzoek Expeditie Durven, Delen, Doen: Talentontwikkeling op een transparante school Da Vinci College, vestiging Kagerstraat. Amsterdam: Child Development and Education, UvA.

2009

 • Geijsel, F. (2009). Vergelijkende case studie Da Vinci en IJburg: samenvatting van de interviewronde van maart 2009. Amsterdam: Instituut voor de Lerarenopleiding (oud).

2008

 • Blom, S., Geijsel, F., Schuitema, J., & Kitslaar, F. (2008). Eindrapportage onderzoek Expeditie durven, delen doen 1/9/2007 tot 1/10/2008: IJburg College. Utrecht: VO Raad. [details] 
 • Geijsel, F. P., & van Beurden, N. (2008). Interne evaluatie van de dieptepilot regionale opleidingsschool West-Friesland: resultaten van de web-enquêtes: concept. Amsterdam: Instituut voor de Lerarenopleiding (oud). [details] 
 • Geijsel, F. P., & Krol, K. (2008). Vergelijkend onderzoek naar vijf opleidingsscholen te Alkmaar, Almere, VO-Amsterdam en ROC-Amsterdam, en oostelijk West-Friesland: tussenrapportage. Amsterdam: Instituut voor de Lerarenopleiding (oud). [details] 
 • Krol, K., & Geijsel, F. P. (2008). Opleidingsschool Jan Arentsz ‘een uitdagende leeromgeving voor talent’. Eindrapportage interne evaluatie. Amsterdam: Instituut voor de Lerarenopleiding (oud). [details] 

2014

 • Geijsel, F., van Eck, E., & Volman, M. (2014). Leidinggeven aan onderzoek in de school. De Nieuwe Meso, 1(2), 12-19. [details] 
 • Schenke, W., Geijsel, F., van Eck, E., Volman, M., van Driel, J., & Sligte, H. (2014). Werken op dezelfde golflengte: scholen en onderzoekers werken samen aan onderzoek. Utrecht: VO-raad. [details] 
 • Pater, C., van Driel, J., Geijsel, F., Volman, M., & Schenke, W. (2014). Professionele leraren: opbrengsten en inzichten uit praktijkgerichte onderzoeksprojecten van de VO-raad. Utrecht: VO-raad. [details] 
 • Pater, C., Volman, M., van Driel, J., Geijsel, F., & Sligte, H. (2014). Talenten ontwikkelen voor de toekomst: opbrengsten en inzichten uit praktijkgerichte onderzoeksprojecten van de VO-raad. Utrecht: VO-raad. [details] 

2013

 • ten Dam, G. T. M., Geboers, E. A. M., & Geijsel, F. P. (2013). Verkenning gebruiksmogelijkheden meetinstrument Burgerschapscompetenties. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.

2012

 • Geijsel, F., & Leeman, Y. (2012). Burgerschapsvorming door onderzoekend werken aan pedagogische kwaliteit: een kwestie van schoolontwikkeling? In F. de Beer, & A. Dickhout (Eds.), Oog in oog met de leerling: over pedagogische kwaliteit gesproken: liber amicorum voor Arjan Dieleman (pp. 29-37). Arnhem: HAN Press. [details] 

2011

 • Geijsel, F. (2011). Leerlingen zijn echte mensen! Onderzoekend werken aan pedagogische kwaliteit. Zwolle: Christelijke Hogeschool Windesheim. [details] 
 • Geijsel, F. (2011). Onderzoekend werken aan pedagogische kwaliteit. Nieuw Meesterschap, 1(3), 26-30. [details] 
 • Geijsel, F., & van Eck, E. (2011). Duurzaam vernieuwen: leren van Expeditie durven, delen, doen. (Durven, delen, doen). Utrecht: VO-raad. [details] 
 • Schenke, W., Sligte, H. W., Volman, M., van Driel, J., & Geijsel, F. P. (2011). Rapportage Voormeting Metaonderzoek SLOA-VO 2010. Amsterdam: Kohnstamm Instituut, Universiteit van Amsterdam.

2016

 • Gaikhorst, L., März, V., & Geijsel, F. P. (2016). Structurele en culturele schoolorganisatorische condities voor professionele ontwikkeling van docenten. Poster session presented at Onderwijs Research Dagen (ORD) 2016, Rotterdam, Netherlands.
 • März, V., Gaikhorst, L., & Geijsel, F. P. (2016). Van acties naar interacties: Een overzichtsstudie naar de rol van professionele netwerken in duurzame onderwijsvernieuwing: [Paper in symposium Kennisdeling gewikt en gewogen. Een analyse van netwerken binnen en buiten de school]. Paper presented at Onderwijs Research Dagen (ORD) 2016, Rotterdam, Netherlands.

2010

 • ten Dam, G. T. M., Geijsel, F. P., Ledoux, G., Reumerman, R., Keunen, M., & Visser, A. Burgerschap Meten

Talk / presentation

 • Geboers, E. A. M. (speaker), ten Dam, G. T. M. (speaker), Geijsel, F. P. (speaker) & Admiraal, W. F. (speaker) (27-5-2009). De bijdrage van de school aan de burgerschapsontwikkeling bij jongeren in het voortgezet onderwijs, Onderwijs Research Dagen (ORD) 2009, Leuven (B).
 • van der Niet, A. M. (speaker), ten Dam, G. T. M. (speaker), Geijsel, F. P. (speaker) & Admiraal, W. F. (speaker) (18-6-2008). Burgerschapscompetenties: verschillen tussen leerlingen in het vmbo, Onderwijs Research Dagen (ORD) 2008, Eindhoven.
This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library  or the Pure staff  of your faculty / institute. Log in to Pure  to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool  to manage the visibility of your publications on this list.

No known ancillary activities

edit contact information edit tabs