Ms M. (Merel) Klein MA

Nieuwste geschiedenis
 • Faculty of Humanities
  Capaciteitsgroep Geschiedenis
 • Visiting address
  Kloveniersburgwal 48  Room number: C 1.03
 • Postal address:
  Kloveniersburgwal  48
  1012 CX  Amsterdam
 • M.Klein@uva.nl
  T: 0205254492
  T: 0205254496

 

Merel Klein is als docent en promovendus verbonden aan de afdeling Geschiedenis van de Universiteit van Amsterdam. Daar werkt zij aan haar proefschrift over de milieugeschiedenis van negentiende-eeuws Amsterdam. Haar aandacht gaat vooral uit naar de beleving van de stedelijke omgeving door de negentiende-eeuwse stedelingen. Centraal in het onderzoek staan de voortdurende onderhandelingen tussen verschillende stedelijke actoren – burgers, stedelijke autoriteiten en professionals – waarin de stedelijke omgeving vorm kreeg. In het bijzonder behandelt het proefschrift de discussies tussen burgers en bestuur over hinder en gevaar van bedrijvigheid en industrie, het groen in de stad en de problematische watervoorziening.

 

Als docent heeft ze verschillende collegereeksen verzorgd, zowel over stadsgeschiedenis als milieuhistorische literatuur, als inleidende cursussen in de (moderne) geschiedenis. Ze geeft regelmatig lezingen over diverse onderwerpen, zoals industriële rampen in Amsterdam, de perceptie en het beheer van de stedelijke natuur, de problematiek van verkrotting en lege erven en de leefbaarheid van negentiende-eeuws Amsterdam. In 2009 werd aan haar masterscriptie Gehuld in Nevelen. Een cultuurgeschiedenis van de London fog1840-1910 de UvA-scriptie-prijs (derde prijs) toegekend. Ze is lid van de redactie van Amstelodamum, een tijdschrift voor de geschiedenis van Amsterdam.

Publicaties

 

‘Risques industriels dans une période de transfert et transition: gestion des ateliers et des industries dangereuses à Amsterdam (1810-1830)’ in: Thomas Le Roux (red.), Risques industriels. Savoirs, régulations, politiques d'assistance fin XVIIe - début XXe siècle (Rennes 2016) te verschijnen.

 

'Met mooi weer binnen blijven. De opkomst van hooikoorts in de 19de eeuw', Geschiedenismagazine (2016) afl. 4 (juni), 24-27.

 

Met Bert de Roemer en Erik Schmitz, ‘Historische kaarten opnieuw geschud. Digitale ontwikkelingen en het veranderende beeld van de Amsterdamse geschiedenis', Amstelodamum: Maandblad voor de kennis van Amsterdam 102 (2015) afl. 4, 161-174.

 

‘Heilige Zaanse huisjes verbouwd’, recensie van Eelco Beukers (red.), Geschiedenis van de Zaanstreek (Zwolle 2012) 2 delen, Tijdschrift voor geschiedenis 127 (2014) afl. 2, 321-323.

 

‘Geschiedenis: een leerzame tijd? Een debat over het nut van de geschiedenis’, Skript. Historisch tijdschrift 27 (2006) 4, 5-13.

 

‘Verdediging historische schoonheid Amsterdam’, Amstelodamum: Maandblad voor de kennis van Amsterdam 92 (2005) 5, 25-26.

 

‘Van theorie tot tijdschrift. Theoretische geschiedenis (1974-1999)’, Skript. Historisch tijdschrift 26 (2004) 4, 21-65.

 

 

Lezingen

 

'Oude keuren in moderne tijden. Denkwijzen en praktijken in de regulering van bedrijfshinder in Amsterdam, ca. 1815-1845', Workshop Amsterdam Centre for Urban History (ACUH), 24 juni 2016.

 

‘Recht als stolmiddel. De doorwerking van vroegmoderne lokale wetgeving in de negentiende eeuw’, Symposium ‘De toekomst van de Sattelzeit’, Amsterdam, 30  oktober 2015.

 

'De iep en de gierzwaluw', Spreekstof #6, Pintohuis, Amsterdam, 27 oktober 2015.

 

'The Assessment and Management of Industrial Risks in 19th Century Amsterdam: A European Perspective', 2nd World Conference of Environmental History, Guimarães, Portugal, 9 juli 2014.

 

‘Regulation of industrial hazards in a period of transfer and transition: the everyday policies on dangerous workshops and industries in Amsterdam (1810-1830), Conferentie ‘Industrial hazards and accidents (late 17th-late 19th century), Parijs, 20 december 2013.

 

‘Perceiving, explaining and coping with the risk of fire. An industrial catastrophe in 19th century Amsterdam’, Conferentie European Society of Environmental History, München, 22 augustus 2013.

 

‘In de schaduw van het groen. Briefwisselingen over bomen in negentiende-eeuw Amsterdam’, lezing voor het Historisch Genootschap, Amsterdam, 11 april 2013.

 

‘Prachtige hinderlijke bomen. De beleving van stadsnatuur in Amsterdam 1820-1850’, Congres ‘Tussen beleving en verbeelding. Steden in een spanningsveld, 1814-1900’, Nijmegen, 10 maart 2011.

 

‘A dirty ruinous city: livability in Amsterdam 1815-1850’, European Association of Urban History Conference, Gent, 4 september 2010.

 

‘The problem of empty plots: urban space and environment in Amsterdam 1815-1840’, Urban History Group Annual Conference, Durham (UK), 25 maart 2010.

 

 

Krantenartikelen

 

‘Dat drukke stadsverkeer kan best door de gracht’, NRC Handelsblad, 27 december 2012.

 

‘Verleden bijzaak voor Van Ardenne’, NRC Next, 9 mei 2006.

 

 

 

 2017

     BA-cursus Verdiepingsvak I: Nederland en de wereld (12 ects)      

 2017

     BA-werkcollege Nieuwste Geschiedenis, incl. vakcoordinatie (6 ects)      

 2017

      BA-cursus Literatuurtentamen afstdueertract Geschiedenis (6 ects)      

 2017

     BA-hoorcollege Bachelorscriptie Geschiedenis      

 2017

     BA-werkcollege Wereldgeschiedenis (6 ects)      

 2017

   

 BA-cursus Geschiedenislab II: Burgerbrieven. De Amsterdamse tweede Gouden Eeuw door de ogen van gewone stedelingen (1870-1910) (6 ects)

     

 2016

     BA-werkcollege Wereldgeschiedenis (6 ects)      
 2016    

 BA-cursus Geschiedenislab II: Burgerbrieven. De Amsterdamse tweede Gouden Eeuw door de ogen van gewone stedelingen (1870-1910) (6 ects)  

     

 2015

   

 BA-werkcollege Inleiding in de Geschiedenis I en II: De negentiende-eeuwse stad (resp. 6 en 12 ects)

     

 2015

 BA-cursus Onderzoeksseminar: Milieuhistorische debatten (12 ects)
 2014    

 BA-werkcollege Inleiding in de Geschiedenis I en II: De negentiende-eeuwse stad (resp. 6 en 12 ects)

     
 2014    

 BA-werkcollege Nieuwste Geschiedenis (6 ects)

     

 2011-2015          

   

 Meerdere hoorcolleges voor BA-cursus 'Samen leven in de grote stad: van oudheid tot heden' (6 ects)

     
 2010    

 BA-cursus Literatuur en Bronnen Nieuwste Geschiedenis: Milieuhistorische debatten (6 ects)

     
 2009    

 BA-cursus Literatuu ren Bronnen Nieuwste Geschiedenis: Milieuhistorische debatten (6 ects)

     

No known ancillary activities

edit contact information edit tabs