dr. T. (Tesseltje) de Lange


 • Faculty of Law
  Constitutional and Administrative Law
 • Visiting address
  REC A
  Nieuwe Achtergracht 166  
 • Postal address:
  Postbus  1030
  1000 BA  Amsterdam
 • T.deLange@uva.nl
  T: 0205254970

Resumé

As an assistant professor Administrative and Migration Law at the Law Faculty of the University of Amsterdam I am involved in teaching in the bachelor and master programme of the Amsterdam Law School.  

In my research projects I focus on the social-economic impact of regulation. Pending projects concern (amongst others):

- European and national regulation of migration, with a strong focus on labour migration

- Exploitative labour situations and government involvement in the effectuation of labour rights of (illegally) employed migrant workers

- Administrative sanctions on employers for illegal employment of migrants

- the application of EU and ECHR law by national administrative courts.

 

I wrote my PhD ( Staat, markt en migrant ,BJU, The Hague : 2007) on the regulation of labour migration to the Netherlands between 1945 and 2006. Furthermore, I have written on issues such as gender and migration and the free movement rights in respect to the enlargement of the European Union. I have also conducted, and participated in, several country comparisons.

 

Recently the Dutch Association for Migration Research (www.damr.nl) was founded and I was one of the founding board members. As of December 2012 I have been appointed a member of the Advisory Committee on Migration Affairs (Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken - ACVZ).

Prior to my academic career I worked as an immigration lawyer with Everaert Immigration Lawyers in Amsterdam and as a honorary judge at the immigration chamber of the Amsterdam District Court.

Publications

I teach the following courses:

Amsterdam Law School: Bestuursrecht; Nederlands vreemdelingenrecht, VAR-pleitwedstrijd, EU Migration Law: Forced and Unforced migration into the EU

PPLE: Comparative Administrative Law

PAO Eggens Actualiteiten Economisch Migratierechthttp://eggens.uva.nl/cursussen/alle-cursussen-op-rechtsgebied.html

Intra Corporate Transferee Directive: central themes, problem issues and implementation in selected Member States

Friday 10 November 2017
Location: Grotius Building, Radboud University Nijmegen

2017

 • de Lange, T. (2017). The ‘importance of staying put’: third country nationals’ limited intra-EU mobility Rights. Journal of Ethnic and Migration Studies. DOI: 10.1080/1369183X.2017.1401920 
 • de Moor-van Vugt, A. J. C., Klap, A. P., & de Lange, T. (2017). Parallelle handhaving: match of mismatch? Het combinatieprincipe opnieuw bezien. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, 2017(6), 164-173. [20].

2015

 • de Lange, T. (2015). Public-private regulation of labour migration: a challenge to administrative law accountability mechanisms. In M. Panizzon, G. Zürcher, & E. Fornalé (Eds.), The Palgrave handbook of international labour migration: law and policy perspectives. (pp. 118-145). (Palgrave handbooks). New York: Palgrave Macmillan. DOI: 10.1057/9781137352217  [details] 
 • de Lange, T. (2015). Third-Country National Students and Trainees in the EU: Caught between Learning and Work. International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations, 31(4), 453-471. [details] 

2014

 • de Lange, T., & van Walsum, S. (2014). Institutionalizing Temporary Labour Migration in Europe: Creating an "In-between" Migration Status. In L. F. Vosko, V. Preston, & R. Latham (Eds.), Liberating temporariness? Migration, work, and citizenship in an age of insecurity. (pp. 126-151). Montréal: McGill-Queen's University Press. [details] 

2013

 • de Lange, T. (2013). De betekenis van het vreemdelingenrecht voor het verbintenissenrecht. Governance & recht, 6, 103-122. [details] 

2011

 • de Lange, T. (2011). The privatization of control over labour migration in the Netherlands: in whose interest? European Journal of Migration and Law, 13(2), 185-200. DOI: 10.1163/157181611X571277  [details] 

2010

 • de Lange, T. (2010). Nederlands arbeidsmigratiebeleid en de Europese interne markt, een gestaag proces van toenadering. Sociaal-economische Wetgeving : Tijdschrift voor Europees en Economisch Recht, 58(9), 336-347. [details] 

2008

 • de Lange, T. (2008). Ongehuwd en kinderloos: Regels, sekseonderscheid en arbeidsmigratie naar Nederland 1945-2006. Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis, 5(1), 75-100. [details] 

2016

 • de Lange, T., & Overmars, A. (2016). 'Hora est! De nieuwe EU-richtlijn 2016/801 voor onderzoekers en studenten. Journaal Vreemdelingenrecht, (3).
 • de Lange, T. (2016). Wezenlijk Nederlands Belang. De toelating tot Nederland van ondernemers van buiten de EU. Oisterwijk: Wolf Legal Publishers. [details] 
 • de Lange, T. (2016). De toegang tot de arbeidsmarkt voor asielzoekers, asielstatushouders en uitgeprocedeerden. Nederlands Juristenblad, 91(3), 176-182. [137]. [details] 

2015

 • Houwerzijl, M., & de Lange, T. (2015). International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations (vol. 31, issue 4). International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations, 31(4), 351-513.
 • de Lange, T. (2015). De sancties bij toelating en verblijf van kennismigranten. Asiel & Migrantenrecht, 6(5-6), 205-211. [details] 
 • de Lange, T. (2015). The Single Permit Directive: A Limited Scope, A Simple Procedure and Limited Good Administration Requirements. In P. Minderhoud, & T. Strik (Eds.), The single permit directive: central themes and problem issues. (pp. 5-14). Oisterwijk: Wolf Legal Publishers.

2014

 • Gaastra, S., & de Lange, T. (2014). De implementatie van Richtlijn 2011/98/EU: naar een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid. PS Documenta, 2014(1), 33-49. [4]. [details] 

2013

 • de Lange, T. (2013). The EU Blue Card Directive: A Low Level of Trust in EU Labour Migration Regulation. In C. Grütters, & T. Strik (Eds.), The Blue Card Directive: central themes, problem issues, and implementation in selected member states (pp. 17-25). Oisterwijk: Wolf Legal Publishers. [details] 
 • Groen, S., de Lange, T., Grootfaam, K., Kruidenberg, N., & Leeuwis, G. (2013). Wet Modern Migratiebeleid: de gevolgen voor de vreemdeling. Asiel & Migrantenrecht, 4(4), 192-199. [details] 
 • Groen, S., de Lange, T., Grootfaam, K., Kruidenberg, N., & Leeuwis, G. (2013). Wet Modern Migratiebeleid: overheid en referent. Asiel & Migrantenrecht, 4(4), 184-191. [details] 

2012

 • de Lange, T. (2012). De Wetenschappersrichtlijn 2005/71/EG: een succesvol model voor arbeidsmigratiemanagement? Journaal Vreemdelingenrecht, 11(1), 17-30. [3]. [details] 
 • de Lange, T. (2012). Kroniek arbeidsmigratie 2012. Asiel & Migrantenrecht, 3(9), 503-510. [details] 

2011

 • de Lange, T. (2011). De verborgen schat in artikel 23 Wav. Journaal Vreemdelingenrecht, 10(1), 20-29. [4]. [details] 
 • Groen, S., & de Lange, T. (2011). De Europese ‘Blue Card’: verblijfsvergunning voor hooggeschoolde arbeidsmigranten. Asiel & Migrantenrecht, 2(8), 338-348. [details] 

2009

 • Krop, P., de Lange, T., & Tjebbes, M. (2009). Richtchtlijn 2009/52: Sancties tegen werkgevers van illegaal verblijvende derdelanders. Migrantenrecht, 09(8), 336-346. [details] 

2008

 • Klap, A. P., & de Lange, T. (2008). Marktordening via het werkgeversbegrip van de Wet arbeid vreemdelingen. SMA, 63(10), 390-396. [details] 
 • de Lange, T. (2008). Aan boord, maar buiten de boot: buitenlandse werknemers in de zeescheepvaart 1970-2005. In A. Böcker, T. Havinga, P. Minderhoud, H. van de Put, L. de Groot-van Leeuwen, B. de Hart, A. Jettinghoff, ... K. Zwaan (Eds.), Migratierecht en rechtssociologie, gebundeld in Kees' studies = Migration law and sociology of Law, collected essays in honour of Kees Groenendijk (pp. 93-101). Nijmegen: Wolf Legal Publishers. [details] 

2018

 • de Lange, T. (2018). Enkele beschouwingen over het Europese arbeidsmigratiebeleid. In B. van Melle (Ed.), Liber Amicorum Ted L. Badoux (pp. 59). Sdu Uitgevers.

2017

 • Schrauwen, A. A. M., de Lange, T., & Kraak, J. Britse Amsterdammers na de Brexit: Verslag van een onderzoek naar mogelijke strategische keuzes in het Brexit-proces met als oogpunt het bieden van verblijfszekerheid aan in Nederland verblijvende Britten en het behoud van de mogelijkheid tot tijdelijk verblijf voor Britten in Amsterdam om er te studeren
 • de Lange, T. (2017). Integratie statushouders op arbeidsmarkt kan sneller en moét beter. Sociale Vraagstukken.
 • de Lange, T., Besselsen, E., Rahouti, S., & Rijken, C. (2017). Van azc naar een baan: de Nederlandse regelgeving over en praktijk van arbeidsmarktintegratie van vluchtelingen. Universiteit van Amsterdam.

2016

 • de Lange, T. (Photographer). (2016). Kunnen Amerikanen naar Nederland emigreren?. verblijfblog: .
 • de Lange, T., (2016). Case note: ABRvS (rolnummer 201410213/1/V6: [Gaten tussen geldige tewerkstellingsvergunningen]), No. 2, No. ECLI:NL:RVS:2015:3293, Oct 28, 2015. (Jurisprudentie Vreemdelingenrecht; Vol. 2016, No. 1). [details] 
 • de Lange, T., (2016). Case note: ABRvS (rolnummer 201501899/1/V6: [Toetredingsverdrag & voorrang boven derdelanders]), No. 5, No. ECLI:NL:RVS:2015:3367, Nov 04, 2015. (Jurisprudentie Vreemdelingenrecht; Vol. 2016, No. 1). [details] 
 • de Lange, T., Oosterom-Staples, H., & Krop, P. (2016). Arbeid. In K. Zwaan, A. Terlouw , T. Strik, H. Oosterom-Staples, T. de Lange, P. Krop, B. de Hart, C. Grütters, ... R. Fernhout (Eds.), Nederlands migratierecht (pp. 239-274). (Boom Juridische studieboeken). Boom Juridische uitgevers.

2015

 • de Lange, T., (2015). Case note: ABRvS (rolnummer 201406900/1/V6: [Vergunningvoorschrift voor een Turkse brood- en banketbakker]), No. 236, No. ECLI:NL:RVS:2015:1430, May 06, 2015. (Jurisprudentie Vreemdelingenrecht; Vol. 2015, No. 11). [details] 
 • Groenendijk, C. A., & de Lange, T., (2015). Case note: HvJ EU (rolnummer C-311/13: Tümer), No. 2, No. ECLI:EU:C:2014:2337, Nov 05, 2014. (Jurisprudentie Vreemdelingenrecht; Vol. 2015, No. 1). [details] 

2014

 • de Lange, T. (2014). Kroniek Arbeidsmigratie. Asiel & Migrantenrecht, 5(8-9), 358-365. [details] 
 • de Lange, T., (2014). Case note: ABRvS (rolnummer: 201303122/1/V6: arbeid in loondienst, prioriteitgenietend aanbod, tewerkstellingsvergunning), No. 9, No. ECLI:NL:RVS:2013:1756, Oct 30, 2013. (Jurisprudentie Vreemdelingenrecht; Vol. 2014, No. 1). [details] 
 • de Lange, T., (2014). Case note: ABRvS (zaaknr. 201310755/1/V2: Langdurig ingezetenen: staatssecretaris mag wijziging beperking verblijfsvergunning eisen), No. 392, No. NL:RVS:2014:2434, Jun 24, 2014. (Administratiefrechtelijke Beslissingen; Vol. 2014, No. 41). [details] 

2013

 • Krop, P. J., & de Lange, T. (2013). Richtlijn 2009/52/EG (Werkgeverssanctierichtlijn). In E. J. A. Franssen, & H. W. Groeneweg (Eds.), Sdu commentaar Wet arbeid vreemdelingen 2013 (pp. 379-441). (Sdu commentaar). Den Haag: Sdu Uitgevers. [details] 
 • de Lange, T. (2013). Evaluation on the application of the Return Directive (2008/115/EC). Brussels: European Commission- Directorate-General Home Affairs.
 • de Lange, T. (2013). De Wet arbeid vreemdelingen herzien: arbeidsmarktregulering in tijden van crisis. PS Documenta, 2013(11/12), 907-921. [details] 
 • de Lange, T., (2013). Case note: ABRvS (rolnummer: 201111933/T1/V6: [prejudiciële vragen inz. Essent vs minister SZW]), No. 147, Feb 20, 2013. (Jurisprudentie Vreemdelingenrecht; Vol. 2013, No. 6). [details] 
 • de Lange, T., (2013). Case note: ABRvS (zaaknr. 201206730/1/V4, LJN CA1292: Inreisverbod: strafrechter toetst of vrijheidsontneming vanwege overtreding inreisverbod in overeenstemming is met Terugkeerrichtlijn), No. 350, No. ECLI:NL:RVS:2013:CA1292, May 22, 2013. (Administratiefrechtelijke Beslissingen; Vol. 2013, No. 40). [details] 

2012

 • Berkhout, J., Butter, T., & de Lange, T. (2012). Legal and policy situation of immigrants: the Netherlands. (SOM Working Papers; No. 2012-06). SOM. [details] 
 • de Lange, T., & Rodrigues, P. R., (2012). Case note: ABRvS (zaaknr. 201108763/1/V2, LJN BV8619: [Zambrano toegepast]), No. 155, Mar 07, 2012. (Administratiefrechtelijke Beslissingen; Vol. 2012, No. 24). [details] 
 • de Lange, T., (2012). Case note: ABRvS (rolnummer 201012725/1/V6, LJN BW0784: [illegale tewerkstelling krantenbezorgers]), No. 276-277, Apr 04, 2012. (Jurisprudentie Vreemdelingenrecht; Vol. 2012, No. 9). [details] 

2011

 • de Lange, T. (2011). Arbeidsmigratie: kroniek. Asiel & Migrantenrecht, 2(9), 426-433. [details] 
 • de Lange, T., (2011). Case note: ABRvS (200806537/1-A/V6: grensoverschrijdende intraconcernuitlening), No. 51, Oct 05, 2011. (Rechtspraak Vreemdelingenrecht; Vol. 2011). [details] 
 • de Lange, T., (2011). Case note: ABRvS (201006387/1/V6: schijnzelfstandigheid), No. 48, Apr 06, 2011. (Rechtspraak Vreemdelingenrecht; Vol. 2011). [details] 
 • de Lange, T., (2011). Case note: ABRvS (201012777/1/V6: detachering van Turkse schoonmakers uit Duitsland), No. 52, Nov 30, 2011. (Rechtspraak Vreemdelingenrecht; Vol. 2011). [details] 
 • de Lange, T., (2011). Case note: Rb. 's-Gravenhage (AWB 10/7588 WAV en AWB 10/7818: handhaving kennismigrantenregeling), No. 54, Jun 01, 2011. (Rechtspraak Vreemdelingenrecht; Vol. 2011). [details] 
 • de Lange, T., (2011). Case note: Rb. 's-Hertogenbosch (226479/KG ZA 11-108: proeftuinconvenant), No. 53, Apr 28, 2011. (Rechtspraak Vreemdelingenrecht; Vol. 2011). [details] 

2010

 • Krop, P., & de Lange, T., (2010). Case note: ABRvS (nr. 200806537/1/V6, LJN BL9661), No. 182, Mar 31, 2010. (Sociaal-economische Wetgeving : Tijdschrift voor Europees en Economisch Recht; Vol. 2010, No. 9). [details] 
 • de Lange, T. (2010). Arbeidsmigratie: kroniek. Asiel & Migrantenrecht, 1(8), 421-428. [details] 
 • de Lange, T., & van den Berg, I. H. (2010). Wet arbeid vreemdelingen. In P. F. van der Heijden, J. M. van Slooten, & E. Verhulp (Eds.), Arbeidsrecht: de tekst van Titel 7.10 BW en andere relevante regelgeving met betrekking tot het arbeidsrecht, voorzien van commentaar. - 6e dr. (pp. 749-799). (Tekst & commentaar). Deventer: Kluwer. [details] 
 • de Lange, T., (2010). Case note: ABRvS (rolnummer 200902075/1/V6), No. 257, May 19, 2010. (Jurisprudentie Vreemdelingenrecht; Vol. 2010, No. 9). [details] 
 • de Lange, T., (2010). Case note: ABRvS (rolnummer 200902142/1/V6, LJN BL7833), No. 179, Mar 17, 2010. (Jurisprudentie Vreemdelingenrecht; Vol. 2010, No. 7). [details] 
 • de Lange, T., (2010). Case note: ABRvS (rolnummer 200903394/1/V6, LJN BL7836), No. 163, Mar 17, 2010. (Jurisprudentie Vreemdelingenrecht; Vol. 2010, No. 6). [details] 
 • Tjebbes, M., & de Lange, T., (2010). Case note: ABRvS (rolnummer 200901481/1/V6), No. 159, Mar 10, 2010. (Jurisprudentie Vreemdelingenrecht; Vol. 2010, No. 6). [details] 

2009

 • de Lange, T., (2009). Case note: ABRvS (200903352/1/V6: deegresten), No. 47, Dec 09, 2009. (Rechtspraak Vreemdelingenrecht; Vol. 2009). [details] 

2008

 • van den Berg, I. H., & de Lange, T. (2008). Wet arbeid vreemdelingen. In P. F. van der Heijden, J. M. van Slooten, & E. Verhulp (Eds.), Arbeidsrecht: de tekst van Titel 7.10 BW en andere relevante regelgeving met betrekking tot het arbeidsrecht, voorzien van commentaar. - 5e dr. (pp. 707-763). (Tekst & commentaar). Deventer: Kluwer. [details] 

Scientific position

 • de Lange, Tesseltje (2017-2018): Adviseur Directie Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie inzake Evaluatie consulaire dienstverlening en regulering personenverkeer 2011-2016, Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Book editor

 • Zwaan, K., Terlouw, A., Strik, T., Oosterom-Staples, H., de Lange, T., Krop, P., ... Fernhout, R. (2016). Nederlands migratierecht. (Boom Juridische studieboeken). Boom Juridische uitgevers. [details] 

Talk / presentation

 • de Lange, Tesseltje (speaker) (26-1-2018): Show me the money: on welcoming talent, sponsors and fees. EU labour migration law in the Dutch context, Congres Openbare Orde en arbeidsmigratie in het unierecht. Everaert Immigration Lawyers 35 jubileum, Amsterdam, Netherlands.
 • de Lange, Tesseltje (speaker) (21-9-2017): Why do migration and integration policies fail?, International Metropolis Conference 2017, The Hague, Netherlands.
 • de Lange, T. (invited speaker) (25-7-2013): EU migration law, temporary staffing agencies and (undocumented) migrant workers in the Netherlands, 20th International Conference of Europeanists, Amsterdam.
 • de Lange, T. (invited speaker) (30-5-2013): Corporate certification against illegal employment of migrants in the Netherlands, Illegality Regimes – Mapping the Law of Irregular Migration, Amsterdam, VU-UvA conference.
 • de Lange, T. (invited speaker) (18-4-2013): Transnational Labour Market, Migration Law and Human Security, Regulating transnational work and family in times of crisis, VU University, Migration& Diversity Centre, Amsterdam.
 • de Lange, T. (invited speaker) (23-9-2010): Het werkgeversbegrip in de Wet arbeid vreemdelingen, Jaarcongres Vereniging voor Arbeidsrecht, Amsterdam.

Others

 • de Lange, Tesseltje (participant) (21-9-2017): Intra Corporate Transfers Directive: Central Themes, problem issues and implementation in selected Member States (organising a conference, workshop, ...).
 • de Lange, T. (organiser) (16-10-2015): Dutch Association for Migration Research Fall Event, Amsterdam, Crea Roeterseiland (organising a conference, workshop, ...).
This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library  or the Pure staff  of your faculty / institute. Log in to Pure  to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool  to manage the visibility of your publications on this list.
 • Universiteit Tilburg
  Onderzoeker
 • Tijdschrift Asiel & Migrantenrecht
  Lid van de redactieraad
 • Adviescommissie voor vreemdelingenzaken
  Lid
 • Dutch Association for Migration Research
  Lid van het bestuur

edit contact information edit tabs