Photographer: UvA Persvoorlichting, foto Jeroen Oerlemans

prof. dr. M.L.L. (Monique) Volman


 • Faculty of Social and Behavioural Sciences
  Programme group: Educational Sciences
 • Visiting address
  REC-D
  Nieuwe Achtergracht 127  
 • Postal address:
  Postbus  15776
  1001 NG  Amsterdam
 • M.L.L.Volman@uva.nl
  T: 0205251526

Monique Volman is a full professor of education. She is the program leader of the Educational Sciences research program of the Research Institute of Child Development and Education (CDE) at the University of Amsterdam. Main areas in her research are learning environments for meaningful learning, diversity and the use of ICT in education, issues which she approaches from a socio-cultural theoretical perspective. In her work she aims to build bridges between educational theory and practice by applying and further developing methodologies for collaborative design research, in which teachers and researchers collaboratively develop and evaluate theoretically-informed innovations.

Publications

Academic publications

2012

Van de Pol, J., Volman, M., & Beishuizen, J. (2012). Promoting teacher scaffolding in small-group work: A contingency perspective. Teaching and Teacher Education, 28 (2), 193-205.  

de Koster, S., Kuiper, E., & Volman, M. (2012). Concept-guided development of ICT use in 'traditional' and 'innovative' primary schools: what types of ICT use do schools develop? Journal of Computer Assisted Learning.

van Velzen, C., Volman, M., Brekelmans, M., & White, S. (2012). Guided work-based learning: sharing practical teaching knowledge with student teachers, Teaching and Teacher Education, 28 (2), 229-239.

2011

Heemskerk, I., Volman, M., Admiraal, W., & Ten Dam, G. (2011). Inclusiveness of ICT in Secondary Education: Students' Appreciation of ICT Tools. International Journal of Inclusive Education. [doi:10.1080/13603111003674560]

Heemskerk, I., Volman, M., Dam, G. ten, & Admiraal. W. (2011). Social scripts in educational technology and inclusiveness in classroom practice. Teachers and Teaching, 17 (1), 35-50.

van de Pol, J.,Volman, M., & Beishuizen, J. (2011). Patterns of contingent teaching in teacher-student interaction. Learning and Instruction, 21 (1) , 46-57.

  2010

Boersma, A., ten Dam, G., Volman, M., & Wardekker, W., (2010). "This baby isn't alive!" Towards a community of learners for vocational orientation. British Educational Research Journal, 36 (1), 3-25.

Swennen, A., Jones, K., & Volman, M. (2010). Teacher educators: their identities, sub-identities and implications for professional development. Professional development in Education, 36, 131 - 148.

van de Pol, J., Volman, M., & Beishuizen, J. (2010). Scaffolding in teacher-student interaction: A decade of Research. Educational Psychology Review, 22 (3),271-297.

2009

Kuiper, E., Volman, M. & Terwel, J. (2009). Developing Web literacy in collaborative inquiry activities. Computers & Education, 52 , 668-680.

Heemskerk, I., ten Dam, G., Volman, M., & Admiraal, W. (2009). Gender Inclusiveness in educational technology and experiences of girls and boys. Journal of Research on technology in Education, 41 (3), 253-276.

Prinsen, F.R., Volman, M.L.L., Terwel, J., & van den Eeden, P. (2009). Effects on participation of an experimental CSCL-programme to support elaboration: Do all students benefit? Computers & Education, 52 (1), 113-125.

van Velzen, C., & Volman, M. (2009). The activities of a school-based teacher educator: a theoretical and empirical exploration. European Journal of Teacher Education, 32 (4), 345-367.

2008

Kuiper, E., Volman, M. & Terwel, J. (2008) Integrating critical Web skills and content knowledge: Development and evaluation of a 5th grade educational program. Computers in Human Behavior, 24 , 666-692. 

Kuiper, E., Volman, M, & Terwel, J. (2008). Students' use of Web literacy skills: searching, reading and evaluating Web information. Information Research, 13 (3) (online journal).

Swennen, A., Volman, M., & van Essen, M. (2008). The development of the professional identity of two teacher educators in the context of Dutch teacher education. European Journal of Teacher Education, 31 (2), 169 -184.

Zwaans, A., van der Veen, I., Volman, M., & ten Dam, G. (2008). Social competence as an educational goal: The role of the ethnic composition and the urban environment of the school. Teaching and Teacher Education, 24 , 2118-2131.

Kuiper, E., & Volman, M. (2008). The Web as a source of information for students in K-12 education. In: J. Coiro, M. Knobel, C. Lankshear & D.J. Leu (Eds). Handbook of research on new literacies (pp. 241-267) Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.

Prinsen, F., Terwel,J., Volman, M., & Fakkert, M. (2008). Feedback and reflection to promote student participation in computer supported collaborative learning: A multiple case study. In A. Ashman, R.Gillies & J. Terwel (Eds.). The teacher's role in implementing cooperative learning in the classroom (pp. 132-162). New York: Springer.

2007

Dam, G. ten, & Volman, M. (2007). Educating for adulthood or for citizenship: social competence as an educational goal. Europan Journal of Education, 42 (2), 281-298.

Prinsen, F.R., Volman, M.L.L. & Terwel, J. (2007). Gender-related differences in computer-mediated communication and computer-supported collaborative learning. Journal of Computer Assisted Learning, 23 (5), 393-409.

Prinsen, F., Volman, M, & Terwel, J. (2007). Learner characteristics and participation in a CSCL environment. British Journal of Educational Technology, 38 (6), 1037-1055.

Volman, M., & Ten Dam, G. (2007). Learning and the development of social identities in the subjects Care and Technology. British Educational Research Journal, 33 (6) 845-866.

Academic publications in Dutch and professional publications


Zwart, R., Lunenberg, M., & Volman, M. (in press). Onderzoekende leraren en lerarenopleiders. Inleiding op het themanummer.
Pedagogische Studiën.

Volman, M. (2010). Samenwerking tussen school en onderzoekers: wat werkt? Special Durven Delen Doen, Didaktief, 40 (1) 12-13

Volman, M. (2010). De leerkrachtop onderzoek. Zone, tijdschrift voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs, 9 (2), 4-7

van Velzen, C., & Volman, M. (2009). Wat doet een Opleider in de School? Een theoretische en empirische verkenning. Pedagogische Studiën, 86 (2), 75-92.

van Oers, B., Leeman, Y., & Volman, M. (Eds.) (2009). Burgerschapsvorming en identiteitsontwikkeling. Een bijdrage aan pedagogische kwaliteit in het onderwijs . Assen: Van Gorcum.

Kuiper, E. & Volman, M. (2009). Mediawijsheid: leren participeren in de informatiesamenleving. In B. van Oers, Y. Leeman & M. Volman (Eds.), Burgerschapsvorming en identiteitsontwikkeling. Een bijdrage aan pedagogische kwaliteit in het onderwijs (pp. 49-58). Assen: Van Gorcum.

Boersma, A., ten Dam, G., & Volman (2009). Identiteitsvorming in een leergemeenschap voor beroepsvoorbereiding in het vmbo. In B. van Oers, Y. Leeman & M. Volman (Eds.), Burgerschapsvorming en identiteitsontwikkeling. Een bijdrage aan pedagogische kwaliteit in het onderwijs (pp. 79-89). Assen: Van Gorcum.

Volman, M. (2009). Actuele ideaalbeelden van de leraar en hun morele implicaties. In J. Kole & D. de Ruyter (Eds.), Code en karakter. Beroepsethiek in onderwijs, jeugdzorg en recht (pp. 61-74). Amsterdam: SWP.

Volman, M., & Wardekker, W. (2008). Identiteitsvorming op school. In D. de Haan & E. Kuiper (red.). Leerkracht in beeld. Ontwikkelingsgericht Onderwijs: theorie, onderzoek en praktijk (pp.23-32). Assen: Van Gorcum.

Volman, M. (2008). Recensie van Geerdink, G., Diversiteit op de pabo. Sekseverschillen in motivatie, curriculumperceptie en studieresultaten. VELON tijdschrift, 29 (1), 53-54

Volman, M., & Wardekker, W.  (2008). Burgerschapsvorming in Ontwikkelingsgericht Onderwijs. Zone, Tijdschrift voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs, 7 (1), 4-7.

Volman, M. (2008). Van 'de school onderzocht' naar 'de onderzoekende school'? In S. Beek, C. Harink-Goossen, S. van Vreeswijk & L. Zeegers (red.), Onderzoek de school in!? (pp. 14-21). Utrecht: VO-raad. 

Volman, M. (2008). Van 'de school onderzocht' naar 'de onderzoekende school'? VO-magazine.

Bulterman, J., Derriks, M., Peetsma. T., Sligte, H., & Volman, M. (2008). "Ik heb geleerd hoe een zoöloog in elkaar zit". Onderzoeksverslag Amadeus Lyceum, schooljaar 2007-2008. Expeditie Durven Delen Doen, Met plezier naar school: bij de les blijven. Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut/ Vrije Universiteit.

Goei, S.L., & Kleijnen, R., Peetsma. T., Sligte, H., & Volman, M. (2008). Een synthese gerealiseerd. Maar verdere ontschotting. Onderzoeksverslag Sg. St. Ursula - De Ortolaan, schooljaar 2007-2008. Expeditie Durven Delen Doen, Met plezier naar school: bij de les blijven. Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut/ Vrije Universiteit.

Bulterman, J., Derriks, M., Peetsma. T., Sligte, H., & Volman, M. (2009). Op zoek naar duidelijkheid en balans. Onderzoeksverslag Amadeus Lyceum, schooljaar 2008-2009. Expeditie Durven Delen Doen, Met plezier naar school: bij de les blijven. Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut/ Vrije Universiteit.

Goei, S.L., & Kleijnen, R., Peetsma. T., Sligte, H., & Volman, M. (2009). Docentprofessionalisering voor schakelleerlingen. Onderzoeksverslag Sg. St. Ursula - De Ortolaan, schooljaar 2008-2009. Expeditie Durven Delen Doen, Met plezier naar school: bij de les blijven. Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut/ Vrije Universiteit.

Lensen-Botter, J., & Volman, M. (2007). De 'Beroepseer' van de leraar. Rapportage enquête voorafgaande aan de Windesheimlezing op 12 april 2007. Zwolle: Windesheim.

Volman, M. (2007). Nieuwe leren: oplossing of probleem. Bij de les, 3 (2), 6-12.

Volman, M. (2007). De beroepseer van de leraar . Zwolle: Windesheim.
 

More publications

Download publications

CV

Verworven projecten

2017

 • de Koster, S., Volman, M., & Kuiper, E. (2017). Concept-guided development of technology in ‘traditional’ and ‘innovative’ schools: quantitative and qualitative differences in technology integration. Educational Technology Research and Development, 65(5), 1325-1344. DOI: 10.1007/s11423-017-9527-0  [details] 
 • van Lankveld, T., Schoonenboom, J., Kusurkar, R. A., Volman, M., Beishuizen, J., & Croiset, G. (2017). Integrating the teaching role into one’s identity: A qualitative study of beginning undergraduate medical teachers. Advances in Health Sciences Education, 22(3), 601-622. DOI: 10.1007/s10459-016-9694-5  [details] 
 • Sözeri, S., Kosar-Altinyelken, H., & Volman, M. (2017). Mapping discourses on mosque education in the Netherlands: a content analysis of the Dutch press, 2010–2016. Discourse. DOI: 10.1080/01596306.2017.1316705 
 • Andre, L., Durksen, T., & Volman, M. L. (2017). Museums as avenues of learning for children: A decade of research. Learning Environments Research, 20(1), 47-76. DOI: 10.1007/s10984-016-9222-9  [details] 
 • Schenke, W., van Driel, J. H., Geijsel, F. P., & Volman, M. L. L. (2017). Boundary crossing in R&D projects in schools: learning through cross-professional collaboration. Teachers College Record, 119(4), [040307]. [details] 
 • van Rijk, Y., Volman, M., de Haan, D., & van Oers, B. (2017). Maximising meaning: Creating a learning environment for reading comprehension of informative texts from a Vygotskian perspective. Learning Environments Research, 20(1), 77-98. DOI: 10.1007/s10984-016-9218-5  [details] 
 • Gaikhorst, L., Beishuizen, J. J. J., Zijlstra, B. J. H., & Volman, M. L. L. (2017). The sustainability of a teacher professional development programme for beginning urban teachers. Cambridge Journal of Education, 47(1), 135-154. DOI: 10.1080/0305764X.2015.1125449  [details] 
 • Gaikhorst, L., Beishuizen, J., Roosenboom, B., & Volman, M. (2017). The challenges of beginning teachers in urban primary schools. European Journal of Teacher Education, 40(1), 46-61. DOI: 10.1080/02619768.2016.1251900  [details] 
 • Schenke, W., van Driel, J. H., Geijsel, F. P., & Volman, M. L. L. (2017). Closing the feedback loop: a productive interplay between practice-based research and school development through cross-professional collaboration in secondary education. Professional Development in Education, 43(5), 860-880. DOI: 10.1080/19415257.2016.1258654  [details] 
 • Uiterwijk-Luijk, L., Kruger, M., Zijlstra, B., & Volman, M. (2017). Inquiry-based leadership The influence of affective attitude, experienced social pressure and self-efficacy. Journal of Educational Administration, 55(5), 492-509. DOI: 10.1108/JEA-12-2015-0114 
 • Uiterwijk-Luijk, L., Krüger, M., Zijlstra, B., & Volman, M. (2017). The relationship between psychological factors and inquiry-based working by primary school teachers. Educational Studies, 43(2), 147-164. DOI: 10.1080/03055698.2016.1248901  [details] 
 • van Rijk, Y., de Mey, L., de Haan, D., van Oers, B., & Volman, M. (2017). Reading for meaning: The effects of Developmental Education on motivation and achievement in reading informative texts in primary school. Research Papers in Education, 32(3), 333-352. DOI: 10.1080/02671522.2016.1225789  [details] 
 • Snoek, M., Enthoven, M., Kessels, J., & Volman, M. (2017). Increasing the impact of a Master’s programme on teacher leadership and school development by means of boundary crossing. International Journal of Leadership in Education, 20(1), 26-56. DOI: 10.1080/13603124.2015.1025855  [details] 
 • Swennen, A., Geerdink, G., & Volman, M. L. L. (2017). Developing a researcher identity as teacher educator. In P. Boyd, & A. Szplit (Eds.), Teachers and teacher educators learning through inquiry: International perspectives (pp. 143-157). Kielce-Krakòw: Jan Kochanowski University/Wydawnictwo Attyka.
 • Swennen, A., & Volman, M. L. L. (2017). Dutch teacher educators ’ struggles over monopoly and autonomy (1990– 2010. In T. A. Trippestad, A. Swennen, & T. Werler (Eds.), The struggle for teacher education. International perspectives on governance and reforms (pp. 115-130). London/New York: Bloomsbury Academic.

2016

 • van Lankveld, T., Schoonenboom, J., Volman, M., Croiset, G., & Beishuizen, J. (2016). Developing a teacher identity in the university context: A systematic review of the literature. Higher Education Research and Development, 36(2), 325-342. DOI: 10.1080/07294360.2016.1208154  [details] 
 • Karssen, M., van der Veen, I., & Volman, M. (2016). Ethnic diversity in schools and bi-ethnic Dutch students’ educational outcomes and social functioning. School Effectiveness and School Improvement, 27(4), 613-628. DOI: 10.1080/09243453.2016.1189436  [details] 
 • Boersma, A., ten Dam, G., Wardekker, W., & Volman, M. (2016). Designing innovative learning environments to foster communities of learners for students in initial vocational education. Learning Environments Research, 19(1), 107-131. DOI: 10.1007/s10984-015-9203-4  [details] 
 • Schenke, W., van Driel, J. H., Geijsel, F. P., Sligte, H. W., & Volman, M. L. L. (2016). Characterizing cross-professional collaboration in research and development projects in secondary education. Teachers and Teaching: theory and practice, 22(5), 553-569. DOI: 10.1080/13540602.2016.1158465  [details] 
 • Blankman, M., van der Schee, J., Boogaard, M., & Volman, M. (2016). Design and Development of a Geography Module for First-year Primary Student Teachers. Curriculum and Teaching, 31(2), 5-25. DOI: 10.7459/ct/31.2.02  [details] 
 • Blankman, M., Schoonenboom, J., van der Schee, J., Boogaard, M., & Volman, M. (2016). Learning to teach geography for primary education: Results of an experimental programme. Journal of Geography in Higher Education, 40(3), 425-441. DOI: 10.1080/03098265.2016.1144731  [details] 
 • van Lankveld, T., Schoonenboom, J., Kusurkar, R., Beishuizen, J., Croiset, G., & Volman, M. (2016). Informal teacher communities enhancing the professional development of medical teachers: a qualitative study. BMC Medical Education, 16, [109]. DOI: 10.1186/s12909-016-0632-2  [details] 

2015

 • Gaikhorst, L., Beishuizen, J. J., Zijlstra, B. J. H., & Volman, M. L. L. (2015). Contribution of a professional development programme to the quality and retention of teachers in an urban environment. European Journal of Teacher Education, 38(1), 41-57. DOI: 10.1080/02619768.2014.902439  [details] 
 • Hornstra, L., Mansfield, C., van der Veen, I., Peetsma, T., & Volman, M. (2015). Motivational teacher strategies: the role of beliefs and contextual factors. Learning Environments Research, 18(3), 363-392. DOI: 10.1007/s10984-015-9189-y  [details] 
 • Hornstra, L., van der Veen, I., Peetsma, T., & Volman, M. (2015). Does classroom composition make a difference: effects on developments in motivation, sense of classroom belonging, and achievement in upper primary school. School Effectiveness and School Improvement, 26(2), 125-152. DOI: 10.1080/09243453.2014.887024  [details] 
 • Hornstra, L., van der Veen, I., Peetsma, T., & Volman, M. (2015). Innovative learning and developments in motivation and achievement in upper primary school. Educational Psychology, 35(5), 598-633. DOI: 10.1080/01443410.2014.922164  [details] 
 • Karssen, M., van der Veen, I., & Volman, M. (2015). Educational outcomes and functioning of bi-ethnic Dutch children in school. Educational Research, 57(4), 354-367. DOI: 10.1080/00131881.2015.1076994  [details] 
 • Leeman, Y., & Volman, M. (2015). Beroepstrots als bron van burgerschap: burgerschapsvorming in het vmbo. Pedagogiek, 35(1), 85-104. DOI: 10.5117/PED2015.1.LEEM  [details] 
 • Volman, M., & ten Dam, G. (2015). Critical thinking for educated citizenship. In M. Davies, & R. Barnett (Eds.), The Palgrave handbook of critical thinking in higher education (pp. 593-603). New York: Palgrave Macmillan. DOI: 10.1057/9781137378057.0044  [details] 
 • Willemse, T. M., ten Dam, G., Geijsel, F., van Wessum, L., & Volman, M. (2015). Fostering teachers' professional development for citizenship education. Teaching and Teacher Education, 49, 118-127. DOI: 10.1016/j.tate.2015.03.008  [details] 
 • Blankman, M., Schee, J., Volman, M., & Boogaard, M. (2015). Primary teacher educators' perception of desired and achieved pedagogical content knowledge in geography education in primary teacher training. International Research in Geographical and Environmental Education, 24(1), 80-94. DOI: 10.1080/10382046.2014.967110  [details] 
 • Enzerink, S., Volman, M., & Bos, H. (2015). Rainbow warriors: Waarom leerlingen actief zijn in Gay-Straight Alliances. Pedagogiek, 35(2), 208-226. DOI: 10.5117/PED2015.2.ENZE  [details] 
 • Owings, W. A., Kaplan, L. S., & Volman, M. L. L. (2015). Education in the U.S. and the Netherlands: An equity comparison and a few big questions. Journal of Education Finance, 41(2), 145-163.
 • van de Pol, J., Volman, M., Oort, F., & Beishuizen, J. (2015). The effects of scaffolding in the classroom: support contingency and student independent working time in relation to student achievement, task effort and appreciation of support. Instructional Science, 43(5), 615-641. DOI: 10.1007/s11251-015-9351-z  [details] 

2014

 • Admiraal, W., Huizenga, J., Heemskerk, I., Kuiper, E., Volman, M., & ten Dam, G. (2014). Gender-inclusive game-based learning in secondary education. International Journal of Inclusive Education, 18(11), 1208-1218. DOI: 10.1080/13603116.2014.885592  [details] 
 • Gaikhorst, L., Beishuizen, J. J., Korstjens, I. M., & Volman, M. L. L. (2014). Induction of beginning teachers in urban environments: An exploration of the support structure and culture for beginning teachers at primary schools needed to improve retention of primary school teachers. Teaching and Teacher Education, 42, 23-33. DOI: 10.1016/j.tate.2014.04.006  [details] 
 • Hornstra, T. E., van der Veen, H., Peetsma, T. T. D., & Volman, M. L. L. (2014). Does classroom composition make a difference: Effects on developments in motivation, well-being, and achievement in upper primary school. School Effectiveness and School Improvement, 26(2), 125-152. DOI: 10.1080/09243453.2014.887024 
 • Wardekker, W., Volman, M., & Terwel, J. (2014). Curriculum research in the Netherlands. In W. F. Pinar (Ed.), International handbook of curriculum research. - 2nd edition (pp. 340-350). (Studies in curriculum theory series). New York [etc.]: Routledge. [details] 
 • van de Pol, J., Volman, M., Oort, F., & Beishuizen, J. (2014). Teacher scaffolding in small-group work: an intervention study. Journal of the Learning Sciences, 23(4), 600-650. DOI: 10.1080/10508406.2013.805300  [details] 
 • Hooghuis, F., van der Schee, J., van der Velde, M., Imants, J., & Volman, M. (2014). The adoption of Thinking Through Geography strategies and their impact on teaching geographical reasoning in Dutch secondary schools. International Research in Geographical and Environmental Education, 23(3), 242-258. DOI: 10.1080/10382046.2014.927168  [details] 
 • Snoek, M., & Volman, M. (2014). The impact of the organizational transfer climate on the use of teacher leadership competences developed in a post-initial Master's program. Teaching and Teacher Education, 37, 91-100. DOI: 10.1016/j.tate.2013.10.005  [details] 
 • van Velzen, C., Volman, M. L. L., & Brekelmans, M. (2014). Modelling en scaffolding als begeleidingsinstrumenten tijdens het samen lesgeven door vakbegeleiders en leraren in opleiding. Pedagogische Studiën, 91(3), 169-207.

2013

 • Boersma, A., Krol, K., ten Dam, G., Wardekker, W., & Volman, M. (2013). A design research study on fostering communities of learners for students in pre-vocational secondary education. In T. Plomp, & N. Nieveen (Eds.), Educational design research. Part B: illustrative cases (pp. 449-467). Enschede: SLO. [details] 
 • Hornstra, L., van der Veen, I., Peetsma, T., & Volman, M. (2013). Developments in motivation and achievement during primary school: A longitudinal study on group-specific differences. Learning and Individual Differences, 23, 195-204. DOI: 10.1016/j.lindif.2012.09.004  [details] 
 • Volman, M. (2013). Meisjes hebben hun onderwijs gevonden; nu de jongens nog. Pedagogische Studiën, 90(6), 50-53. [details] 
 • de Koster, S., Volman, M., & Kuiper, E. (2013). Interactivity with the interactive whiteboard in traditional and innovative primary schools: an exploratory study. Australasian Journal of Educational Technology, 29(4), 480-495. [details] 
 • Prinsen, F. R., Terwel, J., Zijlstra, B. J. H., & Volman, M. L. L. (2013). The effects of guided elaboration in a CSCL programme on the learning outcomes of primary school students from Dutch and immigrant families. Educational Research and Evaluation, 19(1), 39-57. DOI: 10.1080/13803611.2012.744694  [details] 
 • van de Pol, J., Volman, M., & Beishuizen, J. J. (2013). Scaffolding in teacher- student interaction: a decade of research. In D. Scott (Ed.), Learning, Curriculum, Pedagogy and Assessment. (pp. 305-336). (Theories of Learning; No. 3). London: Sage Publications.

2012

 • Heemskerk, I., Volman, M., Admiraal, W., & ten Dam, G. (2012). Inclusiveness of ICT in secondary education: students' appreciation of ICT tools. International Journal of Inclusive Education, 16(2), 155-170. DOI: 10.1080/13603111003674560  [details] 
 • Schenke, W., Volman, M. L. L., van Driel, J. H., Geijsel, F. P., & Sligte, H. W. (2012). Cross-professionele samenwerking in de context van ontwikkel- en onderzoeksprojecten in het voortgezet onderwijs. Pedagogische Studiën, 89(6), 350-363. [details] 
 • Wardekker, W., Boersma, A., ten Dam, G., & Volman, M. (2012). Motivation for school learning: enhancing the meaningfulness of learning in communities of learners. In M. Hedegaard, A. Edwards, & M. Fleer (Eds.), Motives in children’s development: cultural-historical approaches (pp. 153-170). Cambridge: Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9781139049474.012  [details] 
 • de Koster, S., Kuiper, E., & Volman, M. (2012). Concept-guided development of ICT use in ‘traditional’ and ‘innovative’ primary schools: what types of ICT use do schools develop? Journal of Computer Assisted Learning, 28(5), 454-464. DOI: 10.1111/j.1365-2729.2011.00452.x  [details] 
 • van de Pol, J., Volman, M., Elbers, E., & Beishuizen, J. (2012). Measuring scaffolding in teacher - small-group interactions. In R. M. Gillies (Ed.), Pedagogy: new developments in the learning sciences (pp. 151-188). (Education in a competitive and globalizing world). New York: Nova Science Publishers. [details] 
 • van de Pol, J., Volman, M., & Beishuizen, J. (2012). Promoting teacher scaffolding in small-group work: A contingency perspective. Teaching and Teacher Education, 28(2), 193-205. DOI: 10.1016/j.tate.2011.09.009  [details] 
 • van Velzen, C., Volman, M., Brekelmans, M., & White, S. (2012). Guided work-based learning: sharing practical teaching knowledge with student teachers. Teaching and Teacher Education, 28(2), 229-239. DOI: 10.1016/j.tate.2011.09.011  [details] 

2011

 • Admiraal, W., Huizenga, J., Reitenbach, M., Rosenthal, S., Volman, M., & ten Dam, G. (2011). Gender differences and game-based learning in secondary education. In G. Vanthournout, L. Coertjens, V. Donche, D. Gijbels, C. Evans, E. Cools, & H. Pedrosa de Jesus (Eds.), ELSIN XVI. Proceedings of the 16th annual conference of Education, Learning, Styles, Individual differences Network. Developing learning within and across disciplines: evidence from research and practice. University of Antwerp (pp. 90-96). Brno: Tribun EU. [details] 
 • Heemskerk, I. M. C. C., Volman, M., ten Dam, G. T. M., & Admiraal, W. F. (2011). Social scripts in educational technology and inclusiveness in classroom practice. Teachers and Teaching: theory and practice, 17(1), 35-50. DOI: 10.1080/13540602.2011.538495  [details] 
 • van de Pol, J. E., Volman, M., & Beishuizen, J. J. (2011). Patterns of contingent teaching in teacher-student interaction learning and instruction. Learning and Instruction, 21(1), 46-57. DOI: 10.1016/j.learninstruc.2009.10.004 
 • van Lankveld, T., & Volman, M. (2011). Ondersteuning van docenten bij onderwijsvernieuwing: de rol van communities of practice. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 29(1), 41-53. [details] 

2010

 • Boersma, A., ten Dam, G., Volman, M., & Wardekker, W. (2010). "This baby ... it isn’t alive." Towards a community of learners for vocational orientation. British Educational Research Journal, 36(1), 3-25. DOI: 10.1080/01411920802642355  [details] 
 • van de Pol, J., Volman, M., & Beishuizen, J. (2010). Scaffolding in teacher-student interaction: a decade of research. Educational Psychology Review, 22(3), 271-297. DOI: 10.1007/s10648-010-9127-6  [details] 
 • Swennen, A., Jones, K., & Volman, M. (2010). Teacher educators: their identities, sub-identities and implications for professional development. Professional Development in Education, 36(1-2), 131-148. DOI: 10.1080/19415250903457893  [details] 
 • Zwart, R., Lunenberg, M., & Volman, M. (2010). Inleiding op het themanummer: onderzoekende leraren en lerarenopleiders. Pedagogische Studiën, 87(4), 227-231. [details] 

2009

 • Boersma, A., ten Dam, G., & Volman, M. (2009). Identiteitsvorming in een leergemeenschap voor beroepsvoorbereiding in het vmbo. In B. van Oers, Y. Leeman, & M. Volman (Eds.), Burgerschapsvorming en identiteitsontwikkeling: een bijdrage aan pedagogische kwaliteit in het onderwijs (pp. 79-89). Assen: Van Gorcum. [details] 
 • Heemskerk, I., ten Dam, G., Volman, M., & Admiraal, W. (2009). Gender inclusiveness in educational technology and learning experiences of girls and boys. Journal of Research on Technology in Education, 41(3), 253-276. [details] 

2008

2015

 • Volman, M. (2015). Leeridentiteit en loopbaan. In M. Kuijpers, & R. Lengelle (Eds.), Een loopbaan van betekenis. (pp. 89-104). Antwerpen/Apeldoorn: Garant. [details] 

2014

 • Admiraal, W., Beishuizen, J., ten Dam, G., & Volman, M. (2014). Wetenschappelijk praktijkonderzoek naar onderwijs: Zaak van docenten en onderzoekers. In J. van Tartwijk, M. Brekelmans, P. den Brok, & T. Mainhard (Eds.), Theorie en praktijk van leren en de leraar: liber amicorum Theo Wubbels. (pp. 175-188). Amsterdam: SWP. [details] 

2012

 • Heemskerk, I., van Eck, E., Kuiper, E., & Volman, M. (2012). Succesvolle onderwijsaanpakken voor jongens in het vo. (Kohnstamm Instituut rapport; No. 878). Amsterdam: Kohnstamm Instituut, Universiteit van Amsterdam. [details] 

2011

 • Heemskerk, I., Meijer, J., van Eck, E., Volman, M., Karssen, M., & Kuiper, E. (2011). EXPO II: experimenteren met ict in het PO tweede tranche: onderzoeksrapportage. Amsterdam: Kohnstamm Instituut. [details] 

2010

 • de Koster, S., Kuiper, E., & Volman, M. (2010). Technische en pedagogische interactiviteit rond het digibord: een analyse van leerarrangementen in het Cumulus-project. Amsterdam: Vrije Universiteit/Universiteit van Amsterdam. [details] 

2018

 • Verhoeven, M., Poorthuis, A. M. G., & Volman, M. Exploratieve leerervaringen. De rol van onderwijs in de identiteitsontwikkeling van leerlingen.

2017

 • Verhoeven, M., Poorthuis, A., & Volman, M. L. L. (2017). Elke dag een tipje van de sluier. Didactief, 47(6).
 • Verhoeven, M., Poorthuis, A. M. G., & Volman, M. L. L. (2017). Exploreren kun je leren: De rol van onderwijs in de identiteitsontwikkeling van leerlingen. Universiteit van Amsterdam.
 • Volman, M. L. L., & Stikkelman, R. (2017). De leerling centraal. Literatuurstudie naar effecten van pedagogische en didactische argumenten voor leerling- en studentgericht onderwijs. Den Haag: Onderwijsraad.

2016

 • Gaikhorst, L., & Volman, M. (2016). Ondersteuning van beginnende basisschoolleraren in een grootstedelijke omgeving. In R. Fukkink, & R. Oostdam (Eds.), Onderwijs en opvoeding in een grootstedelijke context. (pp. 121-130). Bussum: Coutinho.
 • Volman, M. L. L. (2016). Sekseverschillen in het onderwijs: meisjessucces en jongensprobleem? In B. Eidhof, M. van Houtte, & M. V. (Eds.), Sociologen over onderwijs. Inzichten, praktijken en kritieken. (pp. 237-255). Antwerpen-Apeldoorn: Garant.
 • Volman, M. L. L. (2016). Voorwoord. In L. Voerman, & F. Faber (Eds.), Didactisch Coachen: Hoge verwachtingen concreet maken met behulp van feedback, vragen en aanwijzingen de Weijer Design.
 • van Eck, E., & Volman, M. L. L. (2016). Samenwerking tussen onderzoekers en docenten: wat valt ervan te leren? Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 55(11/12), 576-586.

2015

 • de Vries, N., & Volman, M. (2015). Project: duurzame leercultuur. Van Twaalf tot Achttien, 25(2), 22-23. [details] 

2014

 • Geijsel, F., van Eck, E., & Volman, M. (2014). Leidinggeven aan onderzoek in de school. De Nieuwe Meso, 1(2), 12-19. [details] 
 • Schenke, W., Geijsel, F., van Eck, E., Volman, M., van Driel, J., & Sligte, H. (2014). Werken op dezelfde golflengte: scholen en onderzoekers werken samen aan onderzoek. Utrecht: VO-raad. [details] 
 • Pater, C., van Driel, J., Geijsel, F., Volman, M., & Schenke, W. (2014). Professionele leraren: opbrengsten en inzichten uit praktijkgerichte onderzoeksprojecten van de VO-raad. Utrecht: VO-raad. [details] 
 • Pater, C., Volman, M., van Driel, J., Geijsel, F., & Sligte, H. (2014). Talenten ontwikkelen voor de toekomst: opbrengsten en inzichten uit praktijkgerichte onderzoeksprojecten van de VO-raad. Utrecht: VO-raad. [details] 

2013

 • Heemskerk, I., van Eck, E., Volman, M., & ten Dam, G. (2013). Ict inzetten met aandacht voor verschillen tussen leerlingen. 4W: Weten Wat Werld en Waarom, 2(2), 30-37. [details] 

2012

 • Volman, M. (2012). Betrokkenheid als leeropbrengst. Mensenkinderen, 28(1), 6-8. [details] 
 • Volman, M. (2012). De pedagogische opdracht van het onderwijs: individueel presteren of betrokken participeren? In H. Jumelet, & J. Wenink (Eds.), Zorg voor onszelf? Eigen kracht van jeugdigen, opvoeders en omgeving, grenzen en mogelijkheden voor beleid en praktijk (pp. 148-157). Amsterdam: SWP. [details] 
 • Volman, M. (2012). Gebruikmaken van verborgen kennis van leerlingen. Zone, 11(4), 6-9. [details] 
 • van Velzen, C., Volman, M., & Brekelmans, M. (2012). Mentoren delen hun praktijkkennis met leraren in opleiding. Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 33(1), 35-42. [details] 

2011

 • Schenke, W., Sligte, H. W., Volman, M., van Driel, J., & Geijsel, F. P. (2011). Rapportage Voormeting Metaonderzoek SLOA-VO 2010. Amsterdam: Kohnstamm Instituut, Universiteit van Amsterdam.
 • Sligte, H., Goei, S. L., Roerdink, D., Kleijnen, R., Volman, M., Heurter, A., & Peetsma, T. (2011). Leerlingen met speciale leerbehoeften op weg naar een diploma. In G. Ledoux, & M. Volman (Eds.), Op zoek naar talent. Talentontwikkeling op Expeditiescholen (pp. 35-42). (Durven, delen, doen). Utrecht: VO-raad. [details] 
 • Sligte, H., Bulterman-Bos, J., Volman, M., Derriks, M., Heurter, A., & Peetsma, T. (2011). Cultuurgebaseerd onderwijs biedt ruimte aan talent. In G. Ledoux, & M. Volman (Eds.), Op zoek naar talent. Talentontwikkeling op Expeditiescholen (pp. 61-69). (Durven, delen, doen). Utrecht: VO-raad. [details] 
 • Sligte, H., Volman, M., Goei, S. L., Kleijnen, R., Roerdink, D., Heurter, A., & Peetsma, T. (2011). SG St. Ursula: Docenten als gebruikers van onderzoeksgegevens en onderzoeksliteratuur. In D. Lockhorst, I. van den Berg, & M. Boogaard (Eds.), 'En, heb je vandaag nog een goede vraag gesteld?' Wat onderzoek kan doen voor de professionalisering van docenten (pp. 49-55). (Durven, delen, doen). Utrecht: VO-raad. [details] 
 • van de Pol, J. E., Volman, M., & Beishuizen, J. (2011). Vmbo-leerlingen hebben baat bij 'scaffolding'. Van Twaalf tot Achttien, 0(10), 16-17. [details] 

2010

 • Volman, M. (2010). De leerkracht op onderzoek. Zone, 9(2), 4-7. [details] 
 • Volman, M. (2010). Samenwerking tussen school en onderzoekers: wat werkt? Didaktief, 40(1), 12-13. [details] 
 • Volman, M., & ten Dam, G. (2010). Communities of learners: waarom het concept een plek verdient in de praktijk van het (hoger) onderwijs. In H. Radstake, & H. Kuijs (Eds.), Verder met onderwijs: de onderwijsvisie VU in theorie en praktijk (pp. 21-32). Amsterdam: Vrije Universiteit. [details] 

2016

 • Calor, S. M., Dekker, R., van Drie, J. P., Zijlstra, B. J. H., & Volman, M. L. L. (2016). Comparison of mathematics discussion and conventional lessons in a collaborative setting. Paper presented at 13th International Congress on Mathematical Education (ICME), Hamburg, Germany.
 • Verhoeven, M., Poorthuis, A. M. G., & Volman, M. L. L. (2016). Exploreren kun je leren: De rol van het voortgezet onderwijs in de identiteitsontwikkeling van adolescenten. Paper presented at Onderwijs Research Dagen (ORD) 2016, Rotterdam, Netherlands.

2015

 • Gaikhorst, L., Zijlstra, B. J. H., & Volman, M. L. L. (2015). Sustainability of teacher professional development. Paper presented at 16th Biennial conference of the European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI) 2015, Limassol, Cyprus.
 • Calor, S. M., Dekker, R., van Drie, J. P., Zijlstra, B. J. H., & Volman, M. L. L. (2015). Teacher support during lessons that invoke mathematical discussions in a collaborative setting. Paper presented at JURE 2015 (Junior researchers' pre-conference of EARLI), Limassol, Cyprus.
 • Karssen, A. M., van der Veen, H., & Volman, M. L. L. (2015). Effect of school ethnic diversity on educational outcomes and functioning for bi-ethnic Dutch children. The influence of family composition and socio-economic status. Paper presented at Dag van de Sociologie 2015, Amsterdam, Netherlands.

2011

 • Volman, M. (2011). Kennis van betekenis: betrokkenheid als kwaliteit van leerprocessen en leerresultaten. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. [details] 

Book editor

 • Ledoux, G., & Volman, M. (2011). Op zoek naar talent: talentontwikkeling op Expeditiescholen. (Durven, delen, doen). Utrecht: VO-raad. [details] 
 • van Oers, B., Leeman, Y., & Volman, M. (2009). Burgerschapsvorming en identiteitsontwikkeling: een bijdrage aan pedagogische kwaliteit in het onderwijs. Assen: Koninlijke van Gorcum. [details] 

Journal editor

 • Volman, M.L.L. (editor) (2011): Pedagogische Studiën (Journal).
 • Volman, M. (editor) (2010): Pedagogische Studiën (Journal).

Talk / presentation

 • Verhoeven, M. (speaker), Poorthuis, A.M.G. (speaker) & Volman, M.L.L. (speaker) (11-11-2016): Who am I? The role of school in adolescents’ identity development, VNOP-ISED-CAS Research Days.
 • Boersma, A.M.E. (speaker), Krol, K. (speaker), ten Dam, G.T.M. (speaker), Volman, M.L.L. (speaker) & Wardekker, W.L. (speaker) (14-4-2009): Motivation through activity in a community of learners for vocational orientation, 2009 Annual Meeting of the American Educational Research Association (AERA), San Diego (USA).
 • Heemskerk, I.M.C.C. (speaker), Volman, M.L.L. (speaker), Admiraal, W.F. (speaker) & ten Dam, G.T.M. (speaker) (2008): Gender-inclusiveness of technology in education, OECD, Parijs.
 • Boersma, A.M.E. (speaker), ten Dam, G.T.M. (speaker), Volman, M.L.L. (speaker) & Wardekker, W.L. (speaker) (9-9-2008): Motivation through activity in a community of learners for vocational orientation, 2nd congress International Society for Cultural and Activity Research ( ISCAR ), San Diego (USA).
 • Heemskerk, I.M.C.C. (speaker), Volman, M.L.L. (speaker), ten Dam, G.T.M. (speaker) & Admiraal, W.F. (speaker) (8-7-2008): Social scripts in educational technology and inclusiveness in classroom practice, Jure 2008, Junior Researchers of EARLI, Leuven.
 • Boersma, A.M.E. (speaker), Krol, K. (speaker), ten Dam, G.T.M. (speaker), Toorenaar, J.M. (speaker), Volman, M.L.L. (speaker) & Wardekker, W.L. (speaker) (29-6-2008): Towards communities of learners for vocational orientation. Teachers and researchers designing innovative learning environments in pre-vocational secondary education, 4th conference of the International Society for Design and Development in Education (ISDDE), Egmond aan Zee.
 • Boersma, A.M.E. (speaker), ten Dam, G.T.M. (speaker), Volman, M.L.L. (speaker) & Wardekker, W.L. (speaker) (28-1-2008): Motivation through activity in a community of learners for vocational orientation, 8th International School on Educational Research, Jyvalskyla (Fin).

Others

 • Baan, J. (organiser), Gaikhorst, L. (organiser) & Volman, M.L.L. (organiser) (25-5-2016): Symposium - Academische pabo’s als brug tussen wetenschap en praktijk at ORD 2016 (organising a conference, workshop, ...).

2017

 • Karssen, A. M. (2017). Bi-ethnic Dutch students: educational outcomes, social functioning and experiences [details] 
 • Luijk, E. (2017). Inquiry-based leading and learning: Inquiry-based working by school boards, school leaders and teachers and students’ inquiry habit of mind [details] 
 • de Koster, S. (2017). Concept-guided development of classroom use of ICT: Concept-specific types of ICT use and their integration into teachers’ practices [details] 
 • van Rijk, Y. (2017). Maximizing meaning: reading informative texts in Developmental Education [details] 
This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library  or the Pure staff  of your faculty / institute. Log in to Pure  to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool  to manage the visibility of your publications on this list.
 • No ancillary activities

edit contact information edit tabs