Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Afdelingen Faculteit der Geesteswetenschappen

Het wetenschappelijk personeel is ondergebracht in acht afdelingen onder leiding van een afdelingsvoorzitter. In de afdeling ligt de verantwoordelijkheid voor de inzet van personeel in onderwijs en onderzoek, wordt uitvoering gegeven aan het HRM-beleid en zijn personele zaken belegd.

 • Afdeling ACASA

  Onder ACASA (het Amsterdam Centre for Ancient Studies and Archaeology) vallen de disciplines klassieke talen en culturen en archeologie.

  Secretariaat: secretariaat-acasa-fgw@uva.nl, T +31 20 525 5830 / 2572

  dhr. prof. dr. V.V. (Vladimir) Stissi

  Afdelingsvoorzitter

  mw. drs. J.H.J. (Jobien) Kuiper

  Hoofd bedrijfsvoering

  BG 1
  BG 1

  Turfdraagsterpad 9
  1012 XT Amsterdam

 • Afdeling Filosofie

  De afdeling Filosofie bestaat uit de groepen Critical Cultural Theory, Logic and Language, Philosophical Tradition in Context en Philosophy and Public Affairs. 

  Secretariaat: secr.wijs-fgw@uva.nl, T +31 20 525 4511

  dhr. prof. dr. H.O. (Huub) Dijstelbloem

  Afdelingsvoorzitter

  mw. drs. A.J. (Agaath) Homminga

  Hoofd bedrijfsvoering

  Oude Turfmarkt 145-147
  Oude Turfmarkt 145-147

  Oude Turfmarkt 145-147
  1012 GC Amsterdam

 • Afdeling Kunst- en cultuurwetenschappen

  Onder de afdeling Kunst- en cultuurwetenschappen vallen de disciplines algemene cultuurwetenschappen, kunstgeschiedenis, muziekwetenschap, theaterwetenschap en conservering en restauratie van cultureel erfgoed. 

  Secretariaat: s.kc-afdeling-fgw@uva.nl, T +31 20 525 3503

  dhr. prof. dr. A.F.W. (Lex) Bosman

  Afdelingsvoorzitter

  mw. drs. A.J. (Agaath) Homminga

  Hoofd bedrijfsvoering

  BG 2
  BG 2

  Turfdraagsterpad 15-17
  1012 XT Amsterdam

 • Afdeling Literatuur- en taalwetenschap

  Binnen de afdeling Literatuur- en taalwetenschap zijn wetenschappers werkzaam binnen de disciplines literatuurwetenschap en taalwetenschap. 

  Secretariaat: secretariaatPCH-fgw@uva.nl , T +31 20 525 3864

  mw. prof. dr. J.C. (Jeannette) Schaeffer

  Afdelingsvoorzitter

  mw. H.C. (Hermien) de Boer

  Hoofd bedrijfsvoering

  P.C. Hoofthuis
  P.C. Hoofthuis

  Spuistraat 134
  1012 VB Amsterdam

 • Afdeling Mediastudies

  Film, televisie, nieuwe media, journalistiek, informatie en digitale geesteswetenschappen staan bij Mediastudies centraal en worden zowel afzonderlijk als cross-mediaal bestudeerd. 

  Secretariaat: mediastudies-fgw@uva.nl, T +31 20 525 2980

  dhr. prof. dr. L.W.M. (Rens) Bod

  Afdelingsvoorzitter

  dhr. drs. M.A. (Marten) Hidma

  Hoofd bedrijfsvoering

  BG 1
  BG 1

  Turfdraagsterpad 9
  1012 XT Amsterdam

 • Afdeling Moderne vreemde talen en culturen

  Binnen de afdeling Moderne vreemde talen en culturen zijn de volgende disciplines ondergebracht: Engelse talen en culturen, Romaanse talen en culturen, Semitische talen en culturen, Duitse en Scandinavische talen en culturen en Slavische talen en culturen.

  Secretariaat: secretariaatPCH-fgw@uva.nl, T +31 20 525 3864

  dhr. prof. dr. A.P. (Arjen) Versloot

  Afdelingsvoorzitter

  mw. H.C. (Hermien) de Boer

  Hoofd bedrijfsvoering

 • Afdeling Neerlandistiek

  Binnen de afdeling Neerlandistiek werken medewerkers op het gebied van Nederlandse taal- en letterkunde, taalbeheersing, argumentatietheorie en retorica. Ook de wetenschappelijke medewerkers van het Instituut voor Nederlands taalonderwijs en taaladvies (INTT) zijn hier onder gebracht. 

  Secretariaat: secr.nrl-fgw@uva.nl, T +31 20 525 3991

  dhr. prof. dr. G.J. (Gerard) Steen

  Afdelingsvoorzitter

  dhr. drs. M.A. (Marten) Hidma

  Hoofd bedrijfsvoering

  P.C. Hoofthuis
  P.C. Hoofthuis

  Spuistraat 134
  1012 VB Amsterdam