Communicatie en marketing

Voor vragen over communicatie en marketing van de FGw, kun je contact opnemen met een van de medewerkers.

Locatie van alle hieronder genoemde kamers: Bushuis/Oost-Indisch Huis (Kloveniersburgwal 48).

Hoofd van de afdeling

Voor algemene vragen en opmerkingen over het communicatiebeleid van de Faculteit der Geesteswetenschappen, kun je contact opnemen met het hoofd van de afdeling:

Marketing en studievoorlichting

Voor vragen en opmerkingen over de marketing en studievoorlichting, kun je contact opnemen met de volgende medewerkers:

Bacheloropleidingen

Masteropleidingen

Mastercourses, webklassen en webinars

Redactie

Voor vragen en opmerkingen over de website, kun je contact opnemen met de redactie: redactie-fgw@uva.nl.

Hoofdredacteur web

Redacteur marketing en studievoorlichting

Webredacteur

Webredacteur (Engels)

Medewerkers en alumni

Voor vragen over evenementcoördinatie en alumnirelaties, kun je contact opnemen met de volgende medewerkers:

Alumnizaken, BKO, nieuwe medewerkers en publieksprogramma Illustere School

Evenementen

Illustere School

Voor vragen en opmerkingen over de Illustere School kun je contact opnemen met de volgende medewerker:

Coördinator

Gepubliceerd door  Faculteit der Geesteswetenschappen

16 november 2017