Faculteit der Geesteswetenschappen

Breed, geïntegreerd, interdisciplinair en innovatief

Presentatie - UvA - Faculteit der Geesteswetenschappen

Deze brede faculteit herbergt niet alleen een waaier van gevestigde en eerbiedwaardige disciplines - zoals vreemde talen, Nederlands, geschiedenis, de kunstwetenschappen, archeologie, religiestudies en wijsbegeerte - maar ook jonge, pionierende vakgebieden - zoals nieuwe media, digital humanities, conservering en restauratie en nog veel meer.

  • Landelijk profileert de Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw) zich met een breed onderwijsaanbod, in de traditie van de klassieke brede universiteit;
  • Tegelijkertijd streeft de FGw naar vernieuwing door vooruitstrevend onderzoek, intensieve samenwerking en interdisciplinariteit;
  • Bovendien richt de faculteit zich op de internationalisering en de uitbreiding van het Engelstalig onderwijs.

De FGw is in 1997 voortgekomen uit een samengaan van de faculteiten Letteren, Wijsbegeerte en Theologie.

Ambitie en concurrentie

De ambities van de FGw zijn zichtbaar in onderwijs en onderzoek.

  • We concurreren internationaal met topinstellingen op vele terreinen;
  • we doen het zeer goed in internationale rankings (als faculteit én op deelterreinen);
  • we houden ons brede onderwijsaanbod op peil.

De faculteit staat, kortom, voor hoogwaardig, vernieuwend, geïntegreerd.

Foto: Marcel van Gaalen.

Gepubliceerd door  Faculteit der Geesteswetenschappen

5 april 2017