Faculteit der Geesteswetenschappen

De Faculteit der Geesteswetenschappen herbergt niet alleen een waaier van gevestigde en eerbiedwaardige disciplines - zoals vreemde talen, Nederlands, geschiedenis, de kunstwetenschappen, archeologie, religiestudies en wijsbegeerte - maar ook jonge, pionierende vakgebieden - zoals nieuwe media, digital humanities, conservering en restauratie en nog veel meer.

Meer informatie (nieuws, agenda en meer) is terug te lezen op de facultaire website.

Gepubliceerd door  Faculteit der Geesteswetenschappen

2 januari 2018