FGw in transitie

Op 13 februari 2015 werd het Bungehuis bezet. De aanleiding was onder meer de financiële situatie van deze faculteit en de plannen onder de naam Profiel 2016, maar de discussies en vraagstukken waren ook breder dan de faculteit, en betroffen ook universitaire en landelijke kwesties. In de maand maart is de discussie over Profiel 2016 binnen de faculteit stilgelegd om ruimte te creëren voor deze bredere vraagstukken. Op 13 april 2015 heeft het Dagelijks Bestuur van de faculteit (DB) tijdens een facultaire bijeenkomst, de facultaire agenda, FGw in transitie, voor de komende periode gepresenteerd. Deze agenda is samengesteld naar aanleiding van de bijeenkomsten en gesprekken die binnen de faculteit plaatsvonden en op basis van de brieven die het bestuur heeft ontvangen. Gedurende het collegejaar 2015-2016 zijn de diverse werkgroepen aan de slag gegaan met het schrijven van hun rapporten en adviezen. Deze zijn in de loop van het collegejaar verschenen en besproken. Via het menu aan de linkerkant is meer informatie te vinden over de verschillende agendapunten van de facultaire agenda. Hier zijn ook de rapporten en de reactie van het DB daarop te vinden, evenals de vervolgstappen.

Gepubliceerd door  Faculteit der Geesteswetenschappen

24 juni 2016