Nieuwsbrief en jaaroverzichten

Nieuwsbrief

Sinds het ontstaan van de faculteit in 1997 wordt maandelijks de papieren facultaire Nieuwsbrief gepubliceerd. De Nieuwsbrief informeert medewerkers en relaties over ontwikkelingen in onderwijs en onderzoek en is een aanvulling op de digitale informatieverstrekking. Elk nummer opent bijvoorbeeld met een interview met een nieuwe hoogleraar.

Jaaroverzicht

Sinds 2006 wordt jaarlijks een jaaroverzicht gepresenteerd tijdens de nieuwjaarsborrel. De jaaroverzichten bevatten samenvattingen van de belangrijkste ontwikkelingen en overzichten van bijvoorbeeld prijswinnaars, promoties en verworven subsidies voor onderzoek.

Gepubliceerd door  Faculteit der Geesteswetenschappen

5 juli 2017