Amsterdam Institute for Humanities Research (AIHR)

Het onderzoek binnen de Faculteit der Geesteswetenschappen is ondergebracht in het Amsterdam Institute for Humanities Research (AIHR). 

16 september 2014