Nieuwsbrief 152 (oktober 2012)

 

  • Een interview met Ellen Rutten, hoogleraar Letterkunde, in het bijzonder Slavische literatuur en cultuur: ‘Ik beperk mij in mijn onderzoek niet tot de rol van literatuur, omdat er relevante en spannende ontwikkelingen zijn op nieuwe, onbetreden paden.’
  • Aandacht voor het project Taalvaardigheid FGw-studenten, voor de twee zomerscholen die de FGw deze zomer organiseerde en voor een onderzoek naar de huidige werkvelden van PhD-researchers die promoveerden tussen 2006 en 2011. 
  • Johannes Houwink ten Cate, hoogleraar Holocaust- en Genocidestudies, herleest The Great Terror. Stalin’s Purge of The Thirties van Robert Conquest in de rubriek ‘De Openbaring.’
  • Promovenda Günay Uslu  over haar onderzoek naar het Westerse perspectief op Homerisch erfgoed in Troje: ‘In Istanbul stuitte ik op een enorme hoeveelheid ongeïnventariseerd bronnenmateriaal. Ik voelde goud in mijn handen.’

Gepubliceerd door  Faculteit der Geesteswetenschappen

10 oktober 2012