Disciplines

 • Antropologie beeldmerk

  Antropologie

  Antropologie aan de UvA is het meest prominente onderzoek- en onderwijsprogramma in zijn soort in Nederland, in termen van internationale zichtbaarheid, onderzoek, productiviteit, omvang wetenschappelijke staf, en het succes in aantrekken en ...

  Lees verder
 • Master Communication Science, FMG, homepage

  Communicatiewetenschap

  De impact van media en communicatie op individuen, groepen en de samenleving staat centraal in zowel maatschappelijke debatten als onderzoek. Communicatiewetenschap bestudeert de inhoud, toepassingen en gevolgen van media en communicatie.

  Lees verder
 • Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies

  Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies

  Onderzoek en onderwijs richten zich vooral op ruimtelijk-maatschappelijke betrekkingen (zowel binnen als tussen Noord en Zuid), op stedelijke aspecten en op de maatschappelijke, economische en milieutechnische aspecten van ontwikkeling en ...

  Lees verder
 • Pedagogiek en Onderwijskunde

  Pedagogische en Onderwijswetenschappen

  Medewerkers Pedagogische & Onderwijswetenschappen participeren in het College of Child Development and Education (bacheloronderwijs), de Graduate School of Child Development and Education (masterprogramma's) en in het Research Institute of Child ...

  Lees verder
 • Politicologie

  Politicologie

  Politicologie aan de UvA wordt gekenmerkt door een breed perspectief op politieke processen die plaatsvinden op lokaal, nationaal, Europees en globaal niveau. In het onderzoek en onderwijs komt het hele scala aan deelgebieden, theorieën en ...

  Lees verder
 • Psychologie

  Psychologie

  Onderzoek en onderwijs bij Psychologie dragen bij aan een beter begrip van de menselijke geest en menselijk gedrag. 

  Lees verder
 • Sociologie

  Sociologie

  Sociologie houdt zich bezig met de menselijke samenleving in al haar onderdelen. Hoe die samenleving bij elkaar blijft en wat haar onderdelen uiteendrijft zijn een paar van de ‘natuurlijke’ sociologische vragen.

  Lees verder