Onderzoek

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Het onderzoek dat plaatsvindt binnen de verschillende onderzoeksinstituten van de faculteit is omvangrijk, innovatief en heeft een sterke internationale focus. Onderzoekers van de FMG zijn actief betrokken bij extern gefinancierde projecten en nemen deel aan internationale onderzoeksprogramma's.

6 september 2012