Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Studenten en onderzoekers van de FNWI zijn gefascineerd door hoe de wereld in elkaar zit – of het nu gaat om elementaire deeltjes, het ontstaan van het heelal, of de werking van het brein. Met onderwijs en onderzoek in de wiskunde, natuurkunde, scheikunde, sterrenkunde, biologie, logica en informatica verdiepen we ons in de volle breedte van de bètawetenschappen.

Locatie Amsterdam Science Park

De faculteit maakt deel uit van het Amsterdam Science Park, een van de grootste onderzoekscentra in Europa. Onze onderzoekers werken hier samen met onderzoekers van Nikhef, Amolf en CWI. Ook zijn er veel samenwerkingsinitiatieven met de bedrijven die op het Amsterdam Science Park gevestigd zijn.

Werken bij de FNWI

Bij de FNWI zijn ruim 1.200 medewerkers werkzaam in onderwijs, onderzoek en ondersteuning. Medewerkers ervaren een hoge mate van zelfstandigheid in hun werk. Er heerst een positieve werksfeer en er worden regelmatig bijeenkomsten georganiseerd waarin de uitwisseling van ideeën wordt gestimuleerd.

Onderwijs

Studenten aan onze faculteit maken kennis met recente ontwikkelingen in het onderzoek en ervaren de expertise en het enthousiasme van de docenten wanneer zij over hun vakgebied vertellen. Uitgedaagd om mee te denken over grote wetenschappelijke vraagstukken, stimuleren de studenten om het aangeboden onderwijs steeds verder te ontwikkelen.

Onderzoek

Het onderzoek aan de FNWI richt zich op de grote maatschappelijke vraagstukken van deze tijd. De onderzoeksinstituten werken samen binnen multidisciplinaire onderzoeksthema's en zoeken daarbij aansluiting bij de samenleving en het bedrijfsleven.

Valorisatie

De waarde van ons onderzoek wordt versterkt door samenwerking met bedrijven, van start-up tot mulitinational. De FNWI staat daarbij aan het begin van de kenniswaardeketen: ons onderzoek heeft de potentie om te leiden tot nieuwe innovaties en producten.

Gepubliceerd door  Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

20 september 2018