Contractonderwijs

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Als je wilt kennismaken met het juridisch vakgebied maar niet van plan bent de hele rechtenstudie te volgen, dan is het volgen van een of meer onderdelen via de Open UvA-Colleges een goed alternatief.

Als je op contractbasis onderwijs volgt aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid schrijf je je niet in voor een heel studiejaar, maar kies je een of meer onderdelen uit het reguliere programma. Alle colleges van de faculteit staan in principe open voor geïnteresseerden, onder de noemer ‘Open UvA Colleges’. Wél is het belangrijk dat je voorkennis vergelijkbaar is met het niveau van de andere studenten bij een bepaald college.

Gepubliceerd door  Faculteit der Rechtsgeleerdheid

23 juli 2018