Onderzoek

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Het onderzoek dat op de faculteit wordt verricht, is zeer divers van aard. Het omvat empirisch rechtssociologisch onderzoek naast fundamenteel rechtsfilosofisch onderzoek. Het kan op de historische wortels van ons recht zijn gericht (rechtsgeschiedenis), maar ook op de toekomst (Europees contractenrecht) en de internationale samenleving (Internationaal publiekrecht, Internationaal strafrecht, Europees publiekrecht).

Internationaal georiënteerd

De faculteit hecht bijzondere waarde aan internationaal georiënteerd onderzoek, zoals het onderzoek op het gebied van onder andere het internationaal recht, het internationaal strafrecht, informatierecht en het Europees contractenrecht, alle behorend tot de zogeheten‘zwaartepunten’ van onderzoek.

Gepubliceerd door  Faculteit der Rechtsgeleerdheid

22 maart 2016