Afdeling Publiekrecht: Leerstoelgroep Staats- en bestuursrecht

Binnen de Afdeling Publiekrecht opereert de leerstoelgroep Staats- en bestuursrecht in 3 secties:

 • Staatsrecht
 • Bestuursrecht
 • Gezondheidsrecht

Hoogleraren

De leerstoelgroep heeft zes hoogleraren

 • dhr. prof. dr. L.F.M. (Leonard) Besselink

  Constitutioneel recht

  l.f.m.besselink@uva.nl | T: 0205253451

  Ga naar detailpagina
 • mw. prof. mr. dr. A.J.C. (Adrienne) de Moor-van Vugt

  Bestuursrecht

  a.j.c.demoor-vanvugt@uva.nl | T: 0205253302

  Ga naar detailpagina
 • mw. prof. mr. J.E. (Jacobine) van den Brink

  Bestuursrecht

  j.e.vandenbrink@uva.nl | T: 0205254933

  Ga naar detailpagina
 • dhr. prof. dr. J. (Johan) Legemaate

  Gezondheidsrecht

  J.Legemaate@uva.nl | T: 0205253363

  Ga naar detailpagina
 • dhr. prof. dr. E.M.H. (Ernst) Hirsch Ballin

  Rechten van de mens

  E.M.H.HirschBallin@uva.nl | T: 0205254743

  Ga naar detailpagina

Secretariaat

Kamer A9.01
E: publiekrecht-fdr@uva.nl

Medewerkers

 • Dhr. E. van Arkel (coördinator bedrijfsvoering)
 • Mw. L. Ramdien (afdelingssecretaresse)
  T: +31 (0)020 525 3966
  E: l.ramdien@uva.nl

UHD

UD

Promovendi

Bacheloronderwijs

De volgende verplichte bachelorvakken worden gegeven:

De minor Mensenrechten in de moderne samenleving is een keuzeonderdeel in het derde bachelorjaar.

Master onderwijs

In de Master Publiekrecht worden vakken verzorgd voor de trajecten:

Onderzoek bestuursrecht

Traditioneel richt het onderzoek zich op de algemeen bestuursrechtelijke leerstukken, zoals die worden bestudeerd in verband met de Awb. Recentelijk beweegt het bestuursrechtelijk onderzoek zich richting het Europese en economische bestuursrecht, reguleringvraagstukken en markttoezicht:

 • bestuurlijke sancties
 • arbeidsmigratie
 • financieel toezicht

Onderzoek staatsrecht

Het constitutioneel recht onderzoek is sterk op het gebied van:

 • de mensenrechten
 • het Europese constitutionele recht
 • de rechtsvergelijking, in het bijzonder met Duitsland, Frankrijk, VK en VS.

Het staatsrechtelijk onderzoek richt zich op:

 • de mensenrechten (in het bijzonder de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van godsdienst en de privacy)
 • de rol van de rechter
 • de invloed van het Europese constitutionele recht op het Nederlandse constitutionele recht.

De onderzoekers onderhouden binnen de faculteit nauwe contacten met het:

Onderzoekschool Ius Commune

Zowel het staatsrechtelijke als het bestuursrechtelijke onderzoek vindt plaats binnen de kaders van de onderzoekschool Ius Commune.

Het bestuursrechtelijke onderzoek is gelinkt aan het deelprogramma 'Rechtsbescherming en handhaving: de wisselwerking tussen de nationale en Europese dimensie.'

De onderzoekers van de sectie Staatsrecht participeren in het deelprogramma 'Constitutionele processen: de wisselwerking tussen de nationale en de Europese dimensie.'

Gepubliceerd door  Faculteit der Rechtsgeleerdheid

4 december 2018