Executive programme The Future of Work

Deze Masterclass behandelt de impact van de snel veranderde wereld op werk, werkenden en organisaties.


The Future of Work in het kort

 • Robotica
 • Disruptieve technologieën
 • Flexibele organisaties
 • Zzp’ers
 • Stapelbanen
 • Talent
 • Onderscheidend vermogen
 • Life long education
 • Employability
 • Sociaal vangnet
 • Rol van de overheid
AAGS

De wereld van werk verandert fundamenteel. Digitalisering, automatisering en robotisering faciliteert werk, creëert nieuwe banen, maar maakt ook veel arbeid overbodig. Markten kenmerken zich door meer turbulentie 
en onzekerheid. Marktdynamiek die werkgevers stimuleert wendbaar te blijven en gebruik te maken van een 
grotere flexibele schil arbeidskrachten. Tegelijkertijd wordt de roep om herziening van de sociale zekerheid en het arbeidsrecht groter, maar lijkt er sprake te zijn van een impasse op deze dossiers in een sterk versnipperd politiek 
speelveld. 

In deze impasse polariseert de arbeidsmarkt op diverse fronten. Regionale verschillen nemen toe en werk en inkomen vereisen een steeds grotere zelfredzaamheid van burgers. In dit programma analyseren we de veranderingen in de macro-omgeving (technologie, economie, demografische 
ontwikkelingen en dergelijke) en verkennen we de mogelijke uitwerking op organisaties, mensen (werkenden) en 
het systeem (de arbeidsmarkt, scholing, sociale zekerheid).

De Masterclass The Future of Work past bij één of meerdere UWV kansberoepen. Klik hier voor meer informatie.

TFOW najaar 2017

In het najaar van 2017 vindt de tweede editie van de Masterclass The Future of Work plaats. Zie hier meer informatie.


Diploma
Certificaat
Type
Contractonderwijs
Vorm
Kortlopend
Toelatingseisen
Vooropleiding nodig
Voertaal
Nederlands
Start
April

Gepubliceerd door  Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen