Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Studieprogramma

Arbeidsrecht

Opbouw van de masteropleiding

De kern van de master wordt gevormd door een aantal verplichte vakken:

  • Arbeidsrecht - individueel;
  • Arbeidsrecht - collectief;
  • Europees Arbeidsrecht;
  • Socialezekerheidsrecht.

Daarnaast biedt het programma een keuze uit vakken als Arbeidsrecht in overnames en reorganisaties, Arbeid en Sport, en Arbeidsrecht Practicum. Ook bij andere leerstoelgroepen, faculteiten of (buitenlandse) universiteiten kunnen keuzevakken worden gevolgd.

De master wordt afgesloten met het schrijven van een scriptie met een omvang van 12 ECTS-studiepunten.

Flexibele opzet

De master Arbeidsrecht is flexibel opgezet, zodat studenten zowel in september als februari met het programma kunnen beginnen.

Bekijk het vakkenoverzicht in de Studiegids

Masterstudent FdR aan Onderwijsbalie

Onderwijsvormen

Het onderwijs wordt in beginsel in kleine groepen van ongeveer 20 personen gegeven en is gericht op actieve participatie. Daarbij worden de theorie en de praktijk van het arbeidsrecht zo veel mogelijk in hun onderlinge samenhang behandeld. De toetsing bestaat uit schriftelijke eindtoetsen, maar ook uit het schrijven van noten bij rechterlijke uitspraken, verslagen van stage- of rechtbankbezoeken en mondelinge presentaties.

Het onderwijs wordt grotendeels in het Nederlands gegeven. Indien vakken zich daartoe lenen worden ze ook in het Engels aangeboden.

Bekijk ook het studieprogramma van Arbeid en onderneming