Religie en identiteit in de moderne wereld

In het masterprogramma Religie en identiteit in de moderne wereld ligt de nadruk op religieuze verschijnselen in de moderne wereld.Religie als kenmerk van identiteit

Elk religieus fenomeen in heden of verleden is de uitkomst van menselijk handelen en wordt ervaren in een specifieke culturele context. Religieuze voorstellingen, de vorming van religieuze groeperingen, religieuze architectuur: het zijn allemaal cultuurverschijnselen waaraan psychologische en sociaal-wetenschappelijke aspecten te onderscheiden zijn.

In het masterprogramma Religie en identiteit in de moderne wereld ligt de nadruk op religieuze verschijnselen in de moderne wereld, waarin religie vaak geldt als een element van persoonlijke identiteit of als een kenmerk van collectief verschil. Religieus geweld, godsdienstwaanzin, religieus leiderschap, religieuze mystiek zijn slechts een paar voorbeelden van onderwerpen die vanuit een psychologisch of sociologisch perspectief kunnen worden geanalyseerd.

Religie en identiteit in de moderne wereld aan de UvA

In dit programma staan godsdienstpsychologische en godsdienstsociologische invalshoeken centraal. Het programma omvat de verplichte module ‘Religie, diversiteit en de (post)seculiere samenleving’, waarin het accent ligt op actuele debatten over religie, diversiteit en identiteit. Er is aandacht voor de omgang - in de publieke sfeer - met religie en conflicterende identiteiten, en religie en identiteitsconstructie. Daarnaast gaat dit programma in op het verband tussen religie, levensstijl en zingeving en de complexe rol van religie bij het ontstaan, het escaleren en beheersen van conflicten. Een verdieping in thema’s in de godsdienstpsychologie of aanvullende methodisch-technische scholing in psychologie of sociologie behoort tot de mogelijkheden.

Diploma

Religie en identiteit in de moderne wereld is een programma van de geaccrediteerde masteropleiding Theologie en religiewetenschappen. Na succesvolle afronding van dit programma ontvang je een wettelijk erkend masterdiploma Theologie en religiewetenschappen en de titel Master of Arts (MA).

Meer weten?

Lees alles nog eens rustig na in de factsheet.


Diploma
MA Theologie en religiewetenschappen
Type
Regulier onderwijs
Vorm
Voltijd, deeltijd
Studielast
60 EC, 12 maanden
Voertaal
Nederlands
Start
September
CROHO-code
60824

Gepubliceerd door  Faculteit der Geesteswetenschappen