Master Culturele informatiewetenschap (Erfgoedstudies)Het programma Culturele informatiewetenschap zal per 1 september 2017 worden aangeboden als het Engelstalige masterprogramma Archival and Information Studies (Heritage Studies).

Culturele informatiewetenschap aan de UvA

Het programma Culturele informatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam is de enige in zijn soort in Nederland en heeft een brede en internationale oriëntatie.
In dit programma komen zowel de theorie als de praktijk aan bod van alles wat betrekking heeft op de verwerking, opslag en ontsluiting van informatie. In werkcolleges maak je kennis met verschillende kanten van het vakgebied. De methoden en hulpmiddelen voor het beheren en toegankelijk maken van informatie (in gedrukte en digitale vorm) staan centraal.

Informatiedeskundige

De hoeveelheid informatie neemt toe en met de komst van digitale media is de informatievoorziening en -opslag in een stroomversnelling geraakt. In een informatiedichte omgeving is het van belang dat informatie toegankelijk blijft en gemakkelijk te ontsluiten. De maatschappelijke behoefte aan professionele informatiedeskundigen neemt daarmee toe.

Diploma

Culturele informatiewetenschap is een programma van de geaccrediteerde masteropleiding Erfgoedstudies. Na succesvolle afronding van dit programma ontvang je een wettelijk erkend masterdiploma Erfgoedstudies en de titel Master of Arts (MA).


Diploma
MA Erfgoedstudies
Type
Regulier onderwijs
Vorm
Voltijd, deeltijd
Studielast
60 EC, 12 maanden
Voertaal
Nederlands
Start
September
CROHO-code
60808

Gepubliceerd door  Faculteit der Geesteswetenschappen