Master Psychologie: Consultancy en Organisatieontwikkeling (track)

Let op: deze mastertrack zal in 2018-2019 alleen in het Engels onder de naam 'Consultancy & Organization Development' worden aangeboden.
De volgende vragen staan centraal binnen de track Consultancy en Organisatieontwikkeling:

 • Hoe kun je veranderingen binnen organisaties succesvol begeleiden?

 • Op welke manier creëer je voorwaarden voor goed presterende teams?

 • Hoe ontwikkel je een lerende organisatie?

 • Hoe benut je individueel potentieel van medewerkers bij het samenwerken in teams?

 

Psychologie: Consultancy & Organisatieontwikkeling


De track richt zich op de organisatiepsychologie, het vakgebied dat de relatie tussen werknemers en hun sociale werkomgeving (bijv. collega’s, leidinggevenden, team, organisatie als geheel) bestudeert. 


Belangrijke thema's binnen dit vakgebied zijn:

 • organisatiecultuur en organisatieverandering
 • diversiteit
 • samenwerking binnen teams
 • leiderschap
 • sociale interactie
 • conflicthantering door onderhandelen
 • besluitvormingsprocessen
 • team- en organisatieontwikkeling


Met de track Consultancy en Organisatieontwikkeling krijg je inzicht in wetenschappelijke theorieën en doe je vaardigheden op die je helpen om organisaties te adviseren bij hun veranderingstrajecten.


Diploma
MSc Psychologie
Vorm
Voltijd
Studielast
60 EC, 12 maanden
Voertaal
Nederlands
Start
September
CROHO-code
66604

Gepubliceerd door  Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen