Master Psychologie: Klinische Neuropsychologie (track)Vakgebied

Als neuropsycholoog bestudeer je de werking van de hersenen op gedragsniveau. Dat wil zeg­gen dat je je bezighoudt met de vraag hoe onze hersenen ons in staat stellen om waar te nemen, te denken, te voelen, te bewegen, en allerlei andere dingen te doen.

De kennis die door hersenonderzoekers is vergaard, wordt door klinisch neuropsychologen toegepast in de gezondheidszorg. De klinisch neuropsychologen zetten daarnaast ook de oude traditie voort van wetenschappelijk onderzoek bij neurologische (en tegenwoordig ook psychiatrische) patiënten, met als doel meer te weten te komen over de werking van de hersenen.

Diploma

Klinische neuropsychologie is een track binnen de geaccrediteerde masteropleiding Gezondheidszorgpsychologie. Na succesvolle afronding van dit programma ontvang je een wettelijk erkend masterdiploma Gezondheidszorgpsychologie en de titel Master of Science (MSc).

Met deze mastertrack kun je de Basisaantekening Psychodiagnostiek en de GZ- aantekening verkrijgen.


Diploma
MSc Gezondheidszorgpsychologie
Vorm
Voltijd
Studielast
60 EC, 12 maanden
Voertaal
Nederlands
CROHO-code
60216

Gepubliceerd door  Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen