UvA Health Week

De UvA Health Week gaat over gezondheid - over sporten, bewegen en voeding, én over stress, burn-out en andere psychische klachten. Over gezond(er) leven, én waarom we dat niet altijd doen. De week is georganiseerd voor studenten en promovendi.

Logo UvA Health Week

Gezondheid en welzijn op het UvAweb

Ga voor alle UvA-brede voorzieningen op het gebied van gezondheid en welzijn naar:

Voor studenten

Ga naar de studentensite > zoek je opleiding > ga naar de A-Z-lijst > ga naar ‘Gezondheid en Welzijn’

Voor medewerkers:

Ga naar de medewerkerssite > ga naar jouw faculteit > ga naar de A-Z-lijst > ga naar 'Gezondheid en welzijn'

Gepubliceerd door  Universiteit van Amsterdam

26 november 2018