Herhaling essentieel voor vergroten woordenschat anderstalige kleuters

Nederlandse taalkunde

07dec2012 11.00

Promotie

Voor jonge tweede-taalleerders (anderstalige kleuters die Nederlands leren) is het van belang om nieuwe woorden zeer vaak te herhalen en deze woorden ook als losse woorden te laten horen, stelt Sylvia Bacchini in haar proefschrift.

Om een leerachterstand te voorkomen is vergroting van de woordenschat bij anderstalige kinderen essentieel. Bacchini voerde drie onderwijsexperimenten uit om te kijken welke factoren de groei van de Nederlandse woordenschat bij anderstalige kleuters kunnen bevorderen.

Jonge kinderen kunnen bij het leren van nieuwe woorden het beste geholpen worden door woorden heel vaak aan te bieden (veel vaker dan tot nu toe gebruikelijk), de woorden ook los aan te bieden (dus niet alleen in de context van zinnen of verhalen), de woorden van verloop van tijd weer te herhalen (bijvoorbeeld na een paar dagen of een paar weken), en de computer in te schakelen bij het aanbieden en herhalen van de woorden.

Het meest effectieve computerprogramma, die met een hoge frequentie en een aanbod van losse woorden, duurt slechts zes minuten. Het tijdsaspect is belangrijk, aangezien de tweede-taalleerders in veel kortere tijd hun woordenschat moeten vergroten dan moedertaalsprekers. Toekomstig onderzoek zou zich kunnen richten op het effect van mogelijke combinaties van computerprogramma’s en leerkrachtactiviteiten.

 

Mw. S. Bacchini: Eerste hulp bij tweede taal. Experimentele studies naar woordenschatdidactiek voor jonge tweede-taalverwervers. Promotor is dhr. prof. dr. F. Kuiken

Deelname

Toegang vrij 

Gepubliceerd door  UvA Persvoorlichting