Amsterdamlezingen

In februari en maart 2015 is er een nieuwe reeks Amsterdamlezingen; de laatste met het thema ‘Amsterdam Kennisstad.’ De lezingen richten zich op de wetenschapsterreinen waar Amsterdam wereldwijd in uitblinkt.

Amsterdam Kennisstad

Tijdens de Amsterdamlezingen vertellen hoogleraren over hun vakgebied en over de rol die de stad daarin speelt. In 2015 zijn niet alleen UvA-hoogleraren aan het woord maar ook hoogleraren van de Vrije Universiteit (VU), Universiteit Leiden en Universiteit Utrecht. Iedere spreker houdt een lezing van maximaal een half uur. Daarna kan het publiek vragen stellen over het onderwerp. Iedereen is welkom.

Programma 2015

  • 2 februari: Ben Kröse (UvA/HvA) 
    Ben Kröse is lector Digital Life aan de Hogeschool van Amsterdam en bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam op het gebied van 'Ambient Robotics'. Hij zal spreken over de exponentiële toename van sensoren, apps en binnenkort robots voor onze gezondheid en welbevinden. Wat betekent dit voor de zorg in de stad, voor de professionals, voor de privacy van de bewoners?
  • 9 februari: Zef Hemel (UvA) en Pieter Hooimeijer (Universiteit Utrecht)
  • 16 februari: Patti Valkenburg (UvA)
  • 2 maart: Jaap Seidell (Vrije Universiteit)
  • 9 maart: Bas Haring (Universiteit Leiden)
  • 16 maart: Dymph van den Boom (UvA)

Lezing bijwonen?

De lezingen vinden plaats in CREA.
Vanaf januari 2015 kunt u zich via deze pagina aanmelden om een lezing bij te wonen.

Wibautleerstoel

De reeks Amsterdamlezingen is voortgekomen uit de samenwerking met de Wibautleerstoel. De Wibautleerstoel is ingesteld om de problematiek in de grote steden te onderzoeken, in het bijzonder in Amsterdam. De huidig bijzonder hoogleraar op deze leerstoel is Zef Hemel (sinds januari 2012), die optreedt als gastheer van de Amsterdamlezingen. Lees ook de blog van Zef Hemel: www.zefhemel.nl.

CREA

Gepubliceerd door  Universiteit van Amsterdam

18 december 2014