Amsterdamlezingen

In april, mei en juni 2016 vindt een nieuwe reeks Amsterdamlezingen plaats. Programma, tijd en locatie voor de reeks lezingen in 2016 worden nog bekend gemaakt.

Amsterdam Kennisstad
Amsterdamlezingen 2015 - 9 februari - Zef Hemel

Foto: Ton Dujardin

Tijdens de interactieve Amsterdamlezingen vertellen hoogleraren over hun vakgebied en over de rol die de stad daarin speelt. De formule is als volgt: iedere spreker houdt een lezing van maximaal een half uur. Daarna gaat de spreker een uur lang over het onderwerp in gesprek met het publiek. Iedereen is welkom.

Amsterdamlezingen 2015 - 9 februari - Zef Hemel

Wibautleerstoel

De reeks Amsterdamlezingen is voortgekomen uit de samenwerking met de Wibautleerstoel. De Wibautleerstoel is ingesteld om de problematiek in de grote steden te onderzoeken, in het bijzonder in Amsterdam. De huidig bijzonder hoogleraar op deze leerstoel is Zef Hemel (sinds januari 2012), die optreedt als gastheer van de Amsterdamlezingen. Lees ook de blog van Zef Hemel: www.zefhemel.nl.

Gepubliceerd door  Universiteit van Amsterdam

5 januari 2016