Amsterdamlezingen

In februari en maart 2015 is er een nieuwe reeks Amsterdamlezingen; de laatste reeks met het thema ‘Amsterdam Kennisstad.’ De Amsterdamlezingen gaan over de wetenschapsterreinen waar Amsterdam wereldwijd in uitblinkt.

Amsterdam Kennisstad
Amsterdamlezingen 2015 - 9 februari - Zef Hemel

Foto: Ton Dujardin

Tijdens de interactieve Amsterdamlezingen vertellen hoogleraren over hun vakgebied en over de rol die de stad daarin speelt. De formule is als volgt: iedere spreker houdt een lezing van maximaal een half uur. Daarna gaat de spreker een uur lang over het onderwerp in gesprek met het publiek. Iedereen is welkom.

In 2015 zijn niet alleen UvA-hoogleraren aan het woord, maar ook hoogleraren van de Vrije Universiteit (VU), Universiteit Leiden en Universiteit Utrecht. 

Tijd en locatie

De lezingen vinden plaats in CREA, Theaterzaal, maandagavonden van 20.00-21.30 (zaal open: 19.30). 

Toegang en aanmelden

Toegang tot de Amsterdamlezingen is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend; wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via e-mail congres@uva.nl of telefoon +31 (0)20 525 4791. 

Programma 2015

2 februari: Ben Kröse (UvA/HvA)   

Amsterdamlezingen 2015 in CREA - Ben Kröse (maandag 2 februari 2015)

Over de exponentiële toename van sensoren, apps en binnenkort robots voor onze gezondheid en welbevinden. Wat betekent dit voor de zorg in de stad, voor de professionals, voor de privacy van de bewoners? 

Prof. dr. ir. Ben Kröse is bijzonder hoogleraar Ambient Robotics aan de Universiteit van Amsterdam en lector Digital Life aan de Hogeschool van Amsterdam.

Lees meer over deze lezing op de blog van Zef Hemel van 5 januari en de blog van 6 februari. 

Amsterdamlezingen 2015 - 9 februari - Zef Hemel

9 februari: Zef Hemel (UvA), moderator Pieter Hooimeijer (Universiteit Utrecht)

Over de groeiende intelligentie van steden en hoe deze te laten toenemen. Wat betekent dit voor ons stedenpatroon en wat gaat dit voor onszelf betekenen?  

Prof. dr. Zef Hemel is bijzonder hoogleraar Grootstedelijke vraagstukken aan de Universiteit van Amsterdam. 
Moderator: Prof. dr. Pieter Hooimeijer, hoogleraar Sociale geografie en demografie aan de Universiteit Utrecht.

Amsterdamlezing door Patti Valkenburg in CREA

16 februari: Patti Valkenburg (UvA) 

Over de turbulente veranderingen in het medialandschap en de implicaties hiervan voor jeugd en samenleving. Wat zijn de effecten van schermgebruik door de jeugd? 
Prof. dr. Patti Valkenburg is universiteitshoogleraar Media, jeugd en samenleving aan de Universiteit van Amsterdam.

2 maart: Jaap Seidell (Vrije Universiteit) - vol

Over de oorzaken en gevolgen van overgewicht en obesitas, het eten van ongezond voedsel, en wat eraan te doen. Hoe omvangrijk is dit probleem in Amsterdam en wat is eigenlijk een gezond ingerichte omgeving?   
Prof. dr. Jaap Seidell is hoogleraar Voeding en gezondheid aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Aanmelden voor deze lezing is helaas niet meer mogelijk. 

9 maart: Bas Haring (Universiteit Leiden) - vol 

Over geld, vermogen, economie en ongelijkheid. Wordt Amsterdam de komende jaren ongelijker of juist diverser? En is dit per se slecht?     

Prof. dr. Bas Haring is bijzonder hoogleraar Publiek begrip van wetenschap aan de Universiteit Leiden.

Aanmelden voor deze lezing is helaas niet meer mogelijk. 

16 maart: Dymph van den Boom (UvA) 

Over kennis en de rol die universiteiten zullen spelen in het stedenlandschap van de eenentwintigste eeuw. Wordt de band tussen steden en hun universiteiten inniger? Wat zal dit betekenen voor de aard van het universitaire bedrijf?      

De band tussen de universiteit en de stad is een nauwe. De nieuwste betrekkingen tussen Amsterdam en de UvA krijgen vorm in tal van nieuwe initiatieven. De recente plannen voor een ‘Amsterdam Centre for Advanced Studies’ zal Van den Boom tijdens haar Amsterdamlezing met name noemen en ook toelichten.

Van den Boom zou de relatie tussen stad en universiteit het liefst vormgeven via een  iteratief proces, waarbij in een voortdurende wisselwerking tussen stad en wetenschappers uit alle faculteiten naar relevante wetenschappelijke kennis wordt gezocht voor de Amsterdamse grootstedelijke problematiek. Een 'Amsterdam Centre for Advanced Studies’ kan dan ook een diversiteit aan onderwerpen en thema’s beslaan. Het centre wordt ook niet een apart instituut, maar een platform waarin de hele universitaire gemeenschap bij tal van vraagstukken wordt betrokken. 

Prof. dr. Dymph van den Boom is rector magnificus van de Universiteit van Amsterdam en lid van het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam. 

Wibautleerstoel

De reeks Amsterdamlezingen is voortgekomen uit de samenwerking met de Wibautleerstoel. De Wibautleerstoel is ingesteld om de problematiek in de grote steden te onderzoeken, in het bijzonder in Amsterdam. De huidig bijzonder hoogleraar op deze leerstoel is Zef Hemel (sinds januari 2012), die optreedt als gastheer van de Amsterdamlezingen. Lees ook de blog van Zef Hemel: www.zefhemel.nl.

Zaal Amsterdamlezingen 2015 (maandag 2 februari 2015 met Ben Kröse)

Foto: Ton Dujardin

Gepubliceerd door  Universiteit van Amsterdam

19 februari 2015