Nieuws & Agenda

Duurzaamheid

Hier vind je een selectie van onze vele experts op het gebied van duurzaamheid.

Heb je een specifieke vraag of wil je in contact komen met een wetenschapper die niet op deze pagina staat? Neem dan contact op met de afdeling Persvoorlichting. Dit kan via 020 – 525 2695 of via persvoorlichting@uva.nl.

M.D. Davidson- IBED

Foto: UvA-IBED

Prof. dr. Marc Davidson

Marc Davidson is bijzonder hoogleraar Milieufilosofie. Zijn expertisegebieden zijn milieu-ethiek, milieu-economie, duurzaamheid en klimaatbeleid.

 

Mw. prof. dr. (Joyeeta) Gupta

Foto: Jeroen Oerlemans

Prof. dr. Joyeeta Gupta

Joyeeta Gupta is hoogleraar Environment and development in the global south. Haar expertisegebieden zijn de geschiedenis van klimaatbeheer, zijn implicaties voor ontwikkelingskwesties en hoe deze invloed hebben op het Zuiden (ontwikkelingslanden).

T: +31 (0)152 152351
E: J.Gupta@uva.nl

Prof dr. Jef Huisman

Foto: UvA

Prof. dr. Jef Huisman 

Jef Huisman is hoogleraar Aquatische Microbiologie. Zijn expertisegebieden zijn mariene biologie, aquatische ecologie, oceanografie, klimaatverandering en algengroei.

 

 

Joost Reek, foto Jan Willem Steenmeijer

Foto: Jan Willem Steenmeijer

Prof. Joost Reek

Joost Reek is hoogleraar homogene en supramoleculaire katalyse en voorzitter van het domein Scheikunde bij de KNAW. Zijn expertise is het ontwikkelen van duurzame processen zoals artificiële fotosynthese, katalyse in de context van duurzame energie, en het zogeheten enzyme mimics: het nabootsen van natuurlijke chemische processen.

Rothenberg, Gadi, hoogleraar FNWI, Van 't Hoff Institute for Molecular Sciences

Foto: Dirk Gillissen

Prof. Gadi Rothenberg

Gadi Rothenberg is hoogleraar Heterogene Katalyse en Duurzame Chemie. Zijn expertisegebieden zijn de katalyse en het ontwikkelen van duurzame processen en materialen. Rothenberg werkt met een aantal internationale bedrijven, en is adviseur van de Solvay-CNRS innovatielab in Shanghai.

dhr. prof. dr. Winm Sinke, medewerker FNWI, hoogleraar Photovoltaic energy conversion

Foto: Jeroen Oerlemans

Prof. dr. Wim Sinke

Wim Sinke is hoogleraar Zonne-energie. Zijn expertisegebied is de omzetting van licht in elektriciteit met behulp van zonnecellen.

E: W.C.Sinke@uva.nl

Uylenburg, Rosa, FdR, Milieurecht

Foto: Dirk Gillissen

Prof. Rosa Uylenburg

Rosa Uylenburg is hoogleraar Milieurecht, in het bijzonder natuurbeschermingsrecht. Haar expertisegebieden zijn rechtsbescherming en handhaving van het milieurecht, de implementatie van Europese milieurichtlijnen, de milieuvergunning en de integratie van het omgevingsrecht en natuurbeschermingsrecht.

T: +31 (0)20 525 4756 / 3075
E: R.Uylenburg@uva.nl

Wolsink, Maarten, FMG, Planologie

Foto: Dirk Gillissen

Dr. Maarten Wolsink

Maarten Wolsink doet onderzoek naar de maatschappelijke acceptatie (sociaal-politieke-, markt-, en gemeenschaps-acceptatie) van vernieuwbare energie innovaties.

T: +31 (0)20 525 6229

Verheggen, Bart

Dr. ir. Bart Verheggen

Bart Verheggen is deskundige op het gebied van klimaatvraagstukken. Zijn expertisegebieden zijn klimaatverandering, atmosferische chemie en aardsysteemkunde.

T: +31 (0)20 525 8271
E: b.verheggen@auc.nl

Gepubliceerd door  UvA Persvoorlichting

9 januari 2019