Nieuws & Agenda

Duurzaamheid

Hier vind je een selectie van onze vele experts op het gebied van duurzaamheid.

Heb je een specifieke vraag of wil je in contact komen met een wetenschapper die niet op deze pagina staat? Neem dan contact op met de afdeling Persvoorlichting. Dit kan via 020 – 525 2695 of via persvoorlichting@uva.nl.

M.D. Davidson- IBED

Foto: UvA-IBED

Prof. dr. Marc Davidson

Marc Davidson is bijzonder hoogleraar Milieufilosofie. Zijn expertisegebieden zijn milieu-ethiek, milieu-economie, duurzaamheid en klimaatbeleid.

T: +31 (0) 20 525 7379
E: M.D.Davidson@uva.nl

Geel, Bas van, hoogleraar FNWI, IBED,

Foto: Dirk Gillissen

Dr. Bas van Geel 

Bas van Geel doet onderzoek naar veenafzettingen, meersedimenten en het dieet van mammoeten aan de hand van bevroren mest. Hij bestudeert de vegetatiegeschiedenis en de oorzaak van klimaatveranderingen. Vanwege zijn bevindingen is hij een klimaatscepticus geworden.

T: +31 (0)20 525 7664
E: B.vanGeel@uva.nl

Mw. prof. dr. (Joyeeta) Gupta

Foto: Jeroen Oerlemans

Prof. dr. Joyeeta Gupta

Joyeeta Gupta is hoogleraar Environment and development in the global south. Haar expertisegebieden zijn de geschiedenis van klimaatbeheer, zijn implicaties voor ontwikkelingskwesties en hoe deze invloed hebben op het Zuiden (ontwikkelingslanden).

T: +31 (0)152 152351
E: J.Gupta@uva.nl

Prof dr. Jef Huisman

Foto: UvA

Prof. dr. Jef Huisman 

Jef Huisman is hoogleraar Aquatische Microbiologie. Zijn expertisegebieden zijn mariene biologie, aquatische ecologie, oceanografie, klimaatverandering en algengroei.

T: +31 (0) 20 525 7085
E: J.Huisman@uva.nl

 

Rothenberg, Gadi, hoogleraar FNWI, Van 't Hoff Institute for Molecular Sciences

Foto: Dirk Gillissen

Prof. Gadi Rothenberg

Gadi Rothenberg is hoogleraar Heterogene Katalyse en Duurzame Chemie. Zijn expertisegebieden zij de katalyse en het ontwikkelen van duurzame processen en materialen. Rothenberg werkt met een aantal internationale bedrijven, en is adviseur van de Solvay-CNRS innovatielab in Shanghai.

T: +31 (0)20 525 6963
E: G.Rothenberg@uva.nl

dhr. prof. dr. Winm Sinke, medewerker FNWI, hoogleraar Photovoltaic energy conversion

Foto: Jeroen Oerlemans

Prof. dr. Wim Sinke

Wim Sinke is hoogleraar Zonne-energie. Zijn expertisegebied is de omzetting van licht in elektriciteit met behulp van zonnecellen.

E: W.C.Sinke@uva.nl

Uylenburg, Rosa, FdR, Milieurecht

Foto: Dirk Gillissen

Prof. Rosa Uylenburg

Rosa Uylenburg is hoogleraar Milieurecht, in het bijzonder natuurbeschermingsrecht. Haar expertisegebieden zijn rechtsbescherming en handhaving van het milieurecht, de implementatie van Europese milieurichtlijnen, de milieuvergunning en de integratie van het omgevingsrecht en natuurbeschermingsrecht.

T: +31 (0)20 525 4756 / 3075
E: R.Uylenburg@uva.nl

Wolsink, Maarten, FMG, Planologie

Foto: Dirk Gillissen

Dr. Maarten Wolsink

Maarten Wolsink doet onderzoek naar de maatschappelijke acceptatie (sociaal-politieke-, markt-, en gemeenschaps-acceptatie) van vernieuwbare energie innovaties.

T: +31 (0)20 525 6229
E: M.P.Wolsink@uva.nl

Gepubliceerd door  UvA Persvoorlichting

21 juli 2017