Nieuws & Agenda

Economie

Hier vind je een selectie van onze vele experts op het gebied van economie.

Heb je een specifieke vraag of wil je in contact komen met een wetenschapper die niet op deze pagina staat? Neem dan contact op met de afdeling Persvoorlichting. Dit kan via 020 – 525 2695 of via persvoorlichting@uva.nl.

Mw. prof. dr. Barabara Baarsma, medewerker FEB, bijzonder hoogleraar Toegepast Economisch Onderzoek

Foto: Jeroen Oerlemans

Prof. dr. Barbara Baarsma

Barbara Baarsma is hoogleraar Marktwerking en Mededingingseconomie, Kroonlid bij de SER en Directeur Kennisontwikkeling bij Rabobank. Haar expertisegebieden zijn overheidsfinanciën, belastingstelsel, financiële markten, financiële sector, zorg, onderwijs, de woningmarkt, de arbeidsmarkt, vrije beroepen, corporate governance en politieke economie.

Roel Beetsma

Foto: FEB

Prof. dr. Roel Beetsma

Roel Beetsma is hoogleraar Pension Economics. Zijn expertisegebieden zijn pensioenen, de monetaire unie en het begrotingsbeleid.

T:  +31 (0) 20 525 5280 / 4252
E: R.M.W.J.Beetsma@uva.nl

Mügge, Daniël, hoogleraar FMG

Foto: Dirk Gillissen

Prof. dr. Daniel Mügge

Daniel Mügge is hoogleraar Politieke Arithmetiek. Zijn expertisegebieden zijn de kredietcrisis, financiële markten en de politieke lading van economische cijfers en statistiek. 

Nicky Pouw

Foto: Bram Belloni

Dr. Nicky Pouw

Nicky Pouw is universitair hoofddocent in de Economie van het Welzijn, Wetenschappelijk Raadslid van het Afrika Studiecentrum en Bestuurslid van The Broker. Haar expertisegebieden zijn armoede en ongelijkheid, welzijn, duurzaamheid, inclusieve ontwikkeling, positie van vrouwen in de economie, Afrika en alternatieve visies op economie.

Schinkel, Maarten Pieter

Foto: Jeroen Oerlemans

Prof. dr. Maarten Pieter Schinkel 

Maarten Pieter Schinkel is hoogleraar Mededingingseconomie en Regulering in de Amsterdam School of Economics. Zijn expertisegebieden zijn industriële organisatie en mededingingsbeleid, in het bijzonder kartels, marktmacht en fusies.

 

Evert Verhulp

Foto: UvA

Prof. mr. Evert Verhulp

Evert Verhulp is hoogleraar Arbeidsrecht. Zijn expertisegebieden zijn stakingsrecht, ontslagrecht, grondrechten, (de herziening van) het arbeidsrecht en arbeidsverhoudingen in Nederland en Europa.

T:  +31 (0)20 525 3465 / 3400
E: E.Verhulp@uva.nl 

Gepubliceerd door  Universiteit van Amsterdam

9 januari 2019