Toekomstperspectief

Econometrie en Operationele Research

De arbeidsmarkt

De vraag naar econometristen groeit, omdat financieel-economische beslissingen in onze samenleving een steeds belangrijkere rol spelen. Operationele researchspecialisten en logistiek adviseurs zijn zeer gewild als gevolg van sterk toenemende concurrentie en de behoefte aan steeds meer efficiëntie in het bedrijfsleven. De analytische benadering en vaardigheden van econometristen en ORM'ers worden daarbij erg gewaardeerd.

Econometristen komen terecht bij werkgevers als:

 • ministeries
 • het Centraal Bureau voor de Statistiek
 • het Centraal Planbureau
 • banken en beurzen
 • verzekeringsmaatschappijen
 • pensioenfondsen
 • consumentenorganisaties

ORM'ers werken onder andere:

 • voor grote concerns (AH, Heineken, Corus)
 • in de vervoersector (Schiphol, KLM, NS)
 • bij logistieke bureaus en IT-adviesbureaus (Logica, Getronics)
 • voor onderzoeksinstellingen (TNO, KPN, NLR-, ziekenhuizen)
 • bij financiële instellingen of actuariele bureaus (afhankelijk van belangstelling en vakkenpakket)

De studierichting Econometrie onderhoudt nauwe contacten met ministeries, banken en instellingen, zoals het Centraal Planbureau, het Centraal Bureau voor de Statistiek en De Nederlandsche Bank. Een nog sterkere koppeling met de praktijk geldt voor Operationele Research en Management, dat contacten onderhoudt met onder andere:

 • Schiphol en de KLM
 • de NS
 • advies- en softwarebureaus
 • callcenters
 • banken
 • ziekenhuizen
 • transport- en vervoersbedrijven

Deze contacten zijn gunstig tijdens de studie en met het oog op stageplekken én voor de toekomst.

Gepubliceerd door  Economics & Business

12 oktober 2012