Studieprogramma

Psychobiologie

Psychobiologie is een voltijd studie waarbij vanaf het begin een behoorlijke inspanning van je wordt verwacht. Je bent ongeveer 40 uur per week met je studie bezig. Elk studiejaar is opgebouwd uit twee semesters van twintig weken en omvat 60 studiepunten. Ieder semester bestaat uit twee periodes van acht weken en een periode van vier weken.

Het eerste jaar

Het eerste jaar begint met een introductie van de psychobiologie. Je krijgt vakken over genetica en evolutie, cognitieve wetenschappen, celbiologie en neurofysiologie. Naast deze vakken is er aandacht voor methoden van onderzoek, statistiek, wiskunde, natuurkunde, scheikunde en leer je programmeren in R.

Het tweede jaar

In het tweede studiejaar verdiep je je verder in de relatie tussen de hersenen en functies als geheugen, aandacht, motivatie, taal, emotie, motivatie en verslaving. Ook leer je meer over de ontwikkeling van het individu en over de biologische basis van aandoeningen van het zenuwstelsel. Je schrijft een kleine scriptie en volgt een vak over beroepsethiek.

Gedurende het hele jaar volg je een practicumreeks parallel aan de vakken. Deze practica vormen de overgang tussen de kortere meer illustratieve practica uit het eerste jaar en het zelfstandig doen van onderzoek aan het einde van de bacheloropleiding. Je doet individueel of groepsgewijs experimenten, die meerdere dagdelen in beslag nemen en waar je schriftelijk, dan wel mondeling over rapporteert.

Het derde jaar

In het derde jaar kun je kiezen uit specifieke tracks waar je je verder kunt verdiepen in neurowetenschappen, celbiologie of psychologie.

In het eerste semester kun je kiezen voor keuzevakken of een minor. Aan het einde van het derde jaar rond je de bachelor af met een bachelorproject. Je schrijft een onderzoeksvoorstel of doet een wetenschappelijke stage waarvan je de uitkomst verwerkt in een wetenschappelijk verslag. Na afronding van je bacheloropleiding ontvang je de titel Bachelor of Science (BSc).

 Voor de inhoud van alle vakken kun je kijken in de digitale studiegids.

Onderwijsvormen

  • Tijdens hoorcolleges legt de docent de stof uit en krijg je de gelegenheid om vragen te stellen.
  • Bij een werkgroep oefen je onder andere je academische vaardigheden, zoals het schrijven van een onderzoeksverslag en het presenteren van wetenschappelijk onderzoek.
  • Tijdens een practicum bestudeer je preparaten en doe je proeven die betrekking hebben op de geleerde stof.
  • Tijdens het computerondersteund onderwijs simuleer je proeven of maak je modellen van complexe biologische processen en leer je onderzoeksgegevens verwerken.

Bij de meeste vakken in het eerste jaar vindt halverwege een tussentoets plaats.

16 december 2013