Toelating: numerus fixus, toelatingseisen & decentrale selectie

Psychologie

De studie Psychologie is populair: om te zorgen dat er voor alle studenten voldoende goede faciliteiten zijn, heeft de opleiding een numerus fixus ingesteld: de capaciteit bedraagt 500 eerstejaarsstudenten. 

Toelatingseisen

  • Vwo-diploma, ongeacht het profiel (met een gemiddeld cijfer van een 8 of hoger heb je direct recht op toelating tot de opleiding).
  • Hbo-(propedeuse)diploma met wiskunde op vwo-niveau. 
  • Buitenlands diploma of toelating via het colloquium doctum (zie link)

Wiskunde-eis voor aanmelders met een hbo-propedeusediploma

Voor aanmelders met een hbo-(propedeuse)diploma als vooropleiding, zonder wiskunde A, B of C op vwo-niveau geldt een aanvullende wiskunde-eis. 

 

De opleiding Psychologie biedt gedurende het jaar, voorafgaand aan de aanmelding, drie keer een wiskundetoets aan. Met het slagen op die toets voldoe je aan de wiskunde-eis (een voorbeeld van de toets vind je hieronder). Je kunt je wiskundedeficiëntie natuurlijk ook elders wegwerken.  

 

Aanvragen toelatingsbeschikking hbo-propedeuse

Met een hbo-propedeusediploma meld je je via Studielink aan voor Psychologie. Hierbij geef je aan dat je een hbo-propedeuse als vooropleiding hebt. DUO geeft dan aan dat een ‘toelatingsbeschikking hbo-propedeuse’ nodig is. Je aanmelding wordt wel geregistreerd, en geaccepteerd als je de toelatingsbeschikking kunt voorleggen.

Je krijgt een ‘toelatingsbeschikking hbo-propedeuse’ van de afdeling Psychologie van de Universiteit van Amsterdam, als de afdeling Psychologie bewijs heeft van voldoende wiskundeniveau en je hbo-propedeuse is geregistreerd bij de centrale studentenadministratie:

  • Als je je wiskundeniveau niet bij de afdeling Psychologie, maar elders, hebt opgehaald of gaat ophalen, vragen we je een scan van het bewijs te sturen naar het Team Selectie en Intake via intake-psychologie-fmg@uva.nl. Doe dit zo snel mogelijk, maar uiterlijk 1 augustus 2015.
  • Als je de wiskundetoets van de afdeling Psychologie gedaan hebt of gaat doen, meld dat door een mail te sturen naar intake-psychologie-fmg@uva.nl. Stuur deze mail zo snel mogelijk en uiterlijk voor 1 augustus 2015.
  • Nadat de afdeling Psychologie je mail over het wegwerken van de wiskundedeficiëntie heeft gekregen wordt je hbo-propedeuse gecheckt. Wanneer zowel je wiskundeniveau als je propedeuse in orde zijn, krijg je een toelatingsbeschikking. Deze stuurt de afdeling Psychologie direct naar de DUO.
  • Let op! De eerste deadline van DUO is eerder dan 1 augustus. Zorg ervoor dat je uitstel aanvraagt!

Als je nog vragen hebt kun je contact opnemen met het Team Intake en Selectie: intake-psychologie-fmg@uva.nl.

Decentrale selectie

Inhoud

Toelating vindt plaats op basis van decentrale selectie: de opleiding Psychologie heeft een procedure ontwikkeld waarmee de meest geschikte studenten worden toegelaten. Die procedure geeft je bovendien een heel goed inzicht in de studie en studeren, en biedt daarmee een goede aanvulling op alle voorlichtingsactiviteiten.

 

De decentrale selectie bestaat uit een onderwijsdag, zelfstudie en een toetsdag. Op de onderwijsdag krijg je twee colleges. Vervolgens bestudeer je thuis zelf literatuur. Ook kun je thuis gebruik maken van proefvragen via het digitale werkboek.

 

Zes dagen later is de toetsdag. Je maakt een toets over de in de colleges behandelde stof en de bestudeerde literatuur. De uitslagen van de toetsen zijn uiterlijk 3 weken na de toets bekend. Je krijgt dan ook te horen of je wel of niet bent geselecteerd. De kans om te worden geselecteerd heb je zelf in de hand door je goed voor te bereiden op de toets. De ervaring leert dat je ruim 80% kans op een voldoende hebt. De lijst met geselecteerden wordt uiterlijk 30 juni aan de DUO gecommuniceerd.

Let wel: mocht je geselecteerd zijn, dan betekent dit niet dat je ook definitief een plaats hebt. Of je uiteindelijk decentraal geplaatst wordt, is afhankelijk van onderstaande factoren:
• voldoen aan de eisen van DUO
• het aantal studenten dat rechtstreeks is geplaatst (zoals de 8+ kandidaten). Direct geplaatste studenten hebben altijd voorrang.
• je rangordenummer en het aantal beschikbare plaatsen.

Of je decentraal geselecteerd bent, hoor je van ons. De uiteindelijke uitslag of je ook geplaatst bent, krijg je van DUO te horen. 

 

Data

De vroege ronde vond plaats op 28 januari en 3 februari, de data van de  Juni ronde zijn als volgt:

 

  • De onderwijsdag is op 02 juni 2015 van 12:00 tot 19:00 uur.
  • De toetsdag is 08 juni 2015 van 14:00 tot 17:00 uur.
  • Ongeveer 28 uur besteed je tussen deze dagen aan zelfstudie.

 

Na aanmelding voor de dedalin van 15 mei, krijg je eind mei een uitnodiging met verdere informatie.

Inschrijven

Je meldt je aan voor de opleiding Psychologie aan de UvA tot en met 15 mei bij Studielink (zie stap 2). Let er op dat je ook voor de decentrale selectie van de UvA aangemeld bent (dit gaat vaak automatisch). Daarna bevestig je dat en geef je je ook op voor de onderwijs en toetsdag combinatie. In de week van 26 mei krijg je een uitnodiging voor de onderwijsdag van de groep waarvoor je je in studielink hebt aangemeld.

Heb je een buitenlands diploma behaald op basis waarvan je toegelaten wilt worden? Schrijf je dan niet alleen in via Studielink, maar zie ook wat je verder moet doen op de speciale site voor aspirantstudenten met een buitenlands diploma.

Gepubliceerd door  Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

20 augustus 2015