David Crabbendam

Bachelor Sociale geografie en planologie

'Zelfs als je zoals ik niet enorm reislustig bent, is het heel leerzaam om toch eens in een andere omgeving te zijn.'

David Crabbendam

‘Ik ben vierdejaars bachelorstudent. Nadat ik gestopt was met Economie en Bedrijfskunde, was ik op zoek naar een studie met een meer ruimtelijk en maatschappelijk karakter. Ik vind het leuk om bezig te zijn met de wereld om mij heen, zowel letterlijk als je door Amsterdam fietst als figuurlijk op grotere schaal. Wat mij aansprak in Sociale geografie is de diversiteit van het vakgebied. Het strekt zich uit van het leefklimaat in een wijk in een grote stad, tot complexe geopolitieke conflicten tussen landen. Ook waardeer ik de diversiteit aan disciplines: onder meer economie, milieu, vastgoed, sociologie en recht hangen sterk samen met sociale geografie.

Voor het verplichte onderzoeksvak is er ieder jaar een reis naar een bestemming binnen Europa en naar een bestemming buiten Europa, voor ongeveer twee weken. Ik koos vorig jaar voor de reis binnen Europa, naar Istanbul, omdat de stad me uit sociaal geografisch oogpunt enorm interessant leek. Het verblijf en de gemeenschappelijke activiteiten, zoals het bezoeken van het Nederlandse consulaat en universiteiten en bedrijven, werden door de opleiding geregeld. De vliegreis en alle overige activiteiten moest je zelf regelen. Dit betekende dus op tijd op zoek gaan naar goedkope tickets en zorgen dat je op tijd gearriveerd bent op de plaats van bestemming.

'Het leuke van onderzoek doen in het buitenland, is te zien hoe een totaal andere omgeving omgaat met dezelfde vraagstukken als wij.'

Het buitenlandonderzoek bestond uit een gemeenschappelijk deel en een zelfstandig onderzoek met een kleine groep studenten. Naast het bezoeken van het consulaat, universiteiten en bedrijven hebben we met de groep een aantal wijken bezocht in Istanbul die enorm in ontwikkeling zijn. De rode draad was stadsvernieuwing. Ons zelfstandige onderzoek bestond uit het observeren van het publiek in twee grote winkelcentra in sterk uiteenlopende wijken, om zo in kaart te kunnen brengen of en hoe het winkelend publiek van elkaar verschilt en of het anders is dan in het westen. Over onze ervaringen en resultaten schreven we elke dag een blog en we sloten het onderzoek af met een presentatie.

Het leuke van onderzoek doen in het buitenland, is te zien hoe een totaal andere omgeving omgaat met dezelfde vraagstukken als wij. Sociale geografie is een studie van de wereld om je heen. Het verplaatsen van je onderzoeksgebied naar een buitenlandse stad, is daarom zeker voor mijn studie enorm relevant. Natuurlijk is het ook leuk om met medestudenten op reis te zijn, omdat er altijd tijd is voor sociale activiteiten en het leuk is om samen een onbekende stad te ontdekken. Ik heb er zelf voor gekozen om met een aantal studenten langer in Istanbul te blijven om meer van de stad te zien.

Zelfs als je, zoals ik, niet enorm reislustig bent, is het heel leerzaam om toch eens in een andere omgeving te zijn. Zo zie je hoe men in andere landen omgaat met bepaalde zaken die wij in Nederland op onze eigen manier oplossen. Ook maakt het je studie een stuk levendiger omdat je onderwerpen of gebieden die je soms alleen op een PowerPointpresentatie hebt gezien, in het echt kunt waarnemen. Als je opleiding geen buitenlandreis aanbiedt, zou ik het zeker aanraden om zelf een dergelijke mogelijkheid te creëren binnen je studieplan.

'Baseer je keuzes vooral op wat je leuk lijkt en niet te veel op wat je verstandig lijkt.'

Het klinkt misschien heel cliché, maar baseer de keuzes over je studie vooral op wat je leuk lijkt en niet te veel op wat je verstandig lijkt voor de toekomst. Als je een studie of vak volgt waarbij je echt het gevoel hebt dat je het interessant vindt, gaat het je namelijk veel makkelijker af. Daarnaast zou ik aankomende studenten ook aanraden om activiteiten te ondernemen naast de studie, bijvoorbeeld bij een studievereniging. Hiermee bouw je enerzijds een goed netwerk op en anderzijds leer je dingen die je in de collegebanken niet kunt leren.’

Gepubliceerd door  Universiteit van Amsterdam

12 februari 2016