Alumni vertellen: Mark Beumer

Welke master heeft hij gekozen?

Afgeronde bachelor en master: bachelor Artificial Intelligence, master Logic.

Mark Beumer, alumnus Logic, FNWI, UvA Masterweek 28/10 – 4/11 2013

"Logica ligt ten grondslag aan bijna alle wetenschappen. Zo bouwt wiskunde op logica, maar ook linguïstiek, filosofie en cognitieve wetenschappen. Ik wilde die fundamenten leren kennen, ik wilde weten waar het wetenschappelijke bouwwerk op rust. En de master Logic aan de UvA behoort tot de drie beste van de wereld, dus dan is de keuze snel gemaakt."

Scriptieonderzoek

"De onderzoeksvraag van mijn scriptie was: ‘Wat is een eerlijk en wiskundig eenduidig gedefinieerd algoritme om een reeks zetels in een politiek lichaam te verdelen over de partijen op basis van een verkiezingsuitslag?’ Kortom: ‘Hoe eerlijk is het algoritme dat de zetels in de Tweede Kamer verdeelt?’. Ik heb dus onderzocht welke algoritmes (wiskundige stappenplannen) er in de Nederlandse Kieswet zijn vastgelegd om zetels te verdelen op basis van een verkiezingsuitslag. Die algoritmes verschillen voor kleine gemeenteraden vergeleken met bijvoorbeeld de Tweede Kamer. Om een voorbeeld te geven: stel dat er bij een landelijke verkiezing slechts twee partijen meedoen. Op basis van de uitslag heeft de ene partij recht op 74,5 zetels, de ander op 75,5. Hoe rond je dan af?

In mijn onderzoek kwam ook naar voren of de gebruikte algoritmes 'eerlijk' zijn. Dat is belangrijk, want een zetel kan voor een grote partij het verschil maken tussen een absolute meerderheid of niet. Voor een kleine partij het verschil tussen in de Kamer zitten of niet. Het antwoord is overigens 'nee', de algoritmes zijn niet 'eerlijk'. Vooral in de Tweede Kamer worden de grotere partijen bevoordeeld en krijgen eerder restzetels. Dat is met opzet gedaan om het moeilijker te maken voor kleine splinterpartijen in de kamer te komen. Maar dat betekent ook dat de stem van iemand die op een grote partij stemt meer 'waard' is, dan de stem van iemand die op een kleine partij stemt. Dat is een politieke keuze."

Master en toepasbaarheid

"Logica heeft een enorm grote en waardevolle invloed op mijn denkkader gehad. Logica heeft me geleerd altijd te blijven vragen 'waarom?' en om nooit genoegen te nemen met 'zo hebben we het altijd gedaan' of 'dat zegt men'. Bovendien word je een soort probleemoplosmachine: logica is per slot van rekening de kunst van het redeneren. Je leert elk probleem te ordenen, te structureren, uiteen te rafelen, in stukken te scheuren en vervolgens de deelproblemen een voor een op te lossen."

Na de studie

"Momenteel ben ik hoofdredacteur bij DuurzaamBedrijfsleven.nl, een online nieuwsmedium over duurzaam ondernemen. Met dagelijks nieuws en achtergronden laat ik ondernemend Nederland zien dat duurzaamheid goed is voor het milieu en de portemonnee. Wekelijks vertel ik dat verhaal ook in het radioprogramma BNR Duurzaam. Daarnaast ben ik projectmanager van The Green Quest, een initiatief van BNR en het Financieel Dagblad om organisaties in Nederland te verduurzamen."

Gepubliceerd door  Universiteit van Amsterdam

18 maart 2016