Alumni vertellen: Viviane Verduyn

Welke master heeft zij gekozen?

Afgeronde bachelor en masters: bachelor Kunstgeschiedenis, master Kunstgeschiedenis, master Business Studies.

Viviane Verduyn, alumna Business Studies en Art History, FGw, FEB, UvA Masterweek 28/10 – 4/11 2013

“Ik heb een grote liefde voor kunst en werkte al tijdens mijn bacheloropleiding binnen en buiten de kunstbranche. Ik ontdekte dat ik een pragmatische instelling en een drang naar innovatie heb, eigenschappen die ik wellicht beter bij bedrijfskunde kwijt kon. Het viel mij op dat discussies over de relatie tussen economie en kunst vaak vooral moeizaam zijn omdat ze worden gevoerd vanuit het eigen referentiekader, waarbij de inzichten uit het andere vakgebied worden genegeerd. Een dubbele master in zowel Kunstgeschiedenis als Business Studies was het gevolg.”

Scriptie

“Mijn scriptie was interdisciplinair, dat wil zeggen het was een dubbele scriptie voor mijn beide masters. De scriptie ging over de positie van hedendaagse kunst en kunstenaars in onze huidige economie: in hoeverre er overeenkomsten zijn tussen ondernemerschap, het ondernemers proces en de praktijk van het kunstenaarschap. In het kort samengevat: ‘Zijn succesvolle hedendaagse kunstenaars ook ondernemers?’ Ik heb me gericht op de Nederlandse context en deed casestudieonderzoek naar succesvolle hedendaagse Nederlandse kunstenaars, gebaseerd op stellingen uit de theorieën over ondernemerschap en de ondernemers proces.

De belangrijkste bevinding is dat er significante convergenties zijn tussen de artistieke praktijk van succesvolle kunstenaars en het ondernemers proces, met name op het gebied van motivatie, innovatie, kans herkenning en ondernemersstrategie. Kunsthistorische studies richten zich vaak op het werk zelf of op de context waarin het werk zich bevindt/heeft bevonden. Echter, er is weinig aandacht voor het analyseren van zogenoemde 'menselijk factor' binnen de artistieke praktijk. Daarentegen, de praktijk en oriëntatie van kunstenaars waren nog niet eerder bekeken vanuit het oogpunt van ondernemerschap.”

Na het afstuderen

“Nog tijdens het schrijven van mijn scriptie ben ik naar Amerika verhuisd. Daar heb ik een consultancybureau opgezet, gespecialiseerd in bedrijfskunde (strategie en marketing) en kunst. Ik werk aan projecten met lokale kunststichtingen en musea: pragmatisch en idealistisch tegelijk. Het is mijn wens om een brug te vormen tussen het bedrijfsleven en de kunstwereld.

Recent ben ik gevraagd om te werken voor een double impact investment fund als social impact officer. Ook deze functie gaat om het afwegen en balanceren van ogenschijnlijke tegenstellingen, namelijk de financiële en sociale doelstellingen. De inzichten en vaardigheden die ik heb opgedaan tijdens mijn studies gebruik ik elke dag in mijn bedrijf.”

Gepubliceerd door  Universiteit van Amsterdam

2 mei 2017