Functiebeperking

Heb je een functiebeperking, chronische ziekte of dyslexie en wil je - voordat je met een studie aan de UvA start - weten wat de UvA aan begeleiding en ondersteuning kan bieden? Lees dan de informatie hieronder goed door.

De UvA sluit zich aan bij de in Nederland gangbare definitie van studenten met een functiebeperking, die ook door de Inspectie van het Onderwijs wordt toegepast (2010). Bij studenten met een functiebeperking  betreft het ‘zowel studenten met een lichamelijke handicap en chronische ziekte als studenten met psychische functiebeperkingen en dyslexie’. 

Studeren zonder belemmeringen

Een functiebeperking of chronische ziekte hoeft geen belemmering te zijn om een diploma te halen of een baan te vinden. In sommige gevallen kan echter een aanpassing nodig zijn, zodat je de studie zo optimaal mogelijk kunt volgen. De UvA biedt advies en ondersteuning aan degenen die dit op grond van hun beperking nodig hebben om hun studie met succes te kunnen afronden. 

Uitgebreide informatie

Meer informatie over studeren met een functiebeperking vind je op de studentensite. Lees dit goed door, zodat je weet wat de UvA kan bieden aan begeleiding en ondersteuning.

Contact met een studentendecaan

Het is raadzaam om tijdig voor aanvang van het nieuwe studiejaar contact op te nemen met een studentendecaan.  Zij kan je meer vertellen over de mogelijkheden die de UvA biedt voor studenten met een functiebeperking of chronische ziekte. Op die manier kun je een goede studiekeuze maken.

De studentendecanen zijn bereikbaar tijdens het telefonisch spreekuur: 

  • Dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot 10.00 uur
  • T: +31 (0)20 525 8080 (kies in het keuzemenu voor de optie 'telefonisch spreekuur studentendecanen')

Gepubliceerd door  Universiteit van Amsterdam

22 juni 2017