Studeren in het buitenland

De UvA stimuleert haar studenten om deel te nemen aan een uitwisselingsprogramma. Een periode in het buitenland studeren geeft hen namelijk de mogelijkheid om hun blik te verruimen, kennis te maken met een ander onderwijssysteem, een andere cultuur of een vreemde taal te verkennen, de verworven kennis te delen en te verrijken, een internationaal netwerk op te bouwen en zichzelf verder te ontplooien, zowel op het gebied van kennis als op persoonlijk vlak.

Op www.buitenland.uva.nl kunnen studenten meer informatie vinden over het grote aanbod aan buitenlandse universiteiten (binnen en buiten Europa), over de studentenconferenties waaraan zij kunnen meedoen en over stage en onderzoek in het buitenland. 

internationaal studentennetwerk

Gepubliceerd door  Studenten Services

28 maart 2014