Begeleiding van promovendi

Promovendi aan de UvA kunnen bij het Loopbaan Centrum van de UvA terecht voor individuele coachingsgesprekken en voor diverse workshops en trainingen op het gebied van bijvoorbeeld loopbaanoriëntatie en het verwerven van financiering. 

Individueel coachingsgesprek

Promovendi

Persoonlijke vragen met betrekking tot de voortgang van het promotietraject, over alternatieve keuzes, mogelijkheden na de promotie, marktverkenningen, en solliciteren.

Studenten

Oriëntatie op promoveren, algemene informatie en tips om een promotieplaats te krijgen.

Trainingen en workshops voor promovendi

Het Loopbaan Centrum verzorgt trainingen en workshops voor promovendi.

Aan de trainingen en workshops zijn geen kosten verbonden.

Intervisie

Voor bestaande netwerk-groepen van promovendi bestaat de mogelijkheid om onder begeleiding intervisiebijeenkomsten te organiseren. Studentenservices faciliteert een aantal sessies totdat de groep zelfstandig verder kan.

Locatie Loopbaan Advies Centrum

Gepubliceerd door  Universiteit van Amsterdam

14 augustus 2013