Musea & Bijzondere Collecties

De Universiteit van Amsterdam beheert een groot aantal interessante collecties op allerlei gebied. Een deel van de collecties is te bezichtigen in onderstaande musea.

Allard Pierson Museum

In het Allard Pierson Museum is een veelzijdige verzameling oudheden uit de oude beschavingen van Egypte, Nabije Oosten, Cyprus, Griekenland, Etrurië en de Romeinse wereld te zien.

Bijzondere Collecties

Bijzondere Collecties omvat een verzameling van meer dan duizend deelcollecties met materiaal van vóór 1850 en bijzonder modern materiaal van na die tijd. Het zwaartepunt van de collecties bestaat uit oude boeken, bijzondere moderne uitgaven, handschriften, kaarten en beeldmateriaal als prenten, affiches en foto’s. Bekende collecties op het gebied van boekgeschiedenis, judaïca, protestantisme en zoölogie.

Collectie Universiteitsgeschiedenis

De Collectie Universiteitsgeschiedenis bevat voorwerpen van kunst en wetenschap, documentatie en archieven uit de geschiedenis van Athenaeum Illustre en de Universiteit van Amsterdam, en uit de geschiedenis van het studentenleven vanaf het stichtingsjaar 1632 tot heden. Daarnaast is de conservator aanspreekpunt voor de facultaire collecties van de universiteit.

Computermuseum

Het Computermuseum beheert een unieke collectie historische computers en rekenmachines.

Museum Vrolik

Museum Vrolik is het Anatomisch-Embryologisch Museum van de Universiteit van Amsterdam.

Gepubliceerd door  Universiteit van Amsterdam

16 november 2012