De stad als campus

De Universiteit van Amsterdam (UvA) is nauw verweven met de stad Amsterdam. De stad is voor de UvA een vanzelfsprekende en ideale omgeving: ‘de stad is onze campus'. De huisvesting, op vele afzonderlijke locaties, zorgt echter voor te veel versnippering. Bovendien zijn veel panden in de loop der jaren minder geschikt geworden voor hedendaags wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. De UvA werkt daarom aan het concentreren van de huisvesting in een beperkt aantal gebieden in Amsterdam:

  • Science Park, gerealiseerd: bèta (FNWI, USC, AUC)
  • Roeterseiland, in ontwikkeling: gamma (FEB, FdR, FMG)
  • Binnenstad (Oudemanhuispoort en Binnengasthuisterrein), in ontwikkeling: alfa (FGw)
  • Amsterdam-Zuidoost, gerealiseerd: AMC (FdG)
  • Zuidas, gerealiseerd: Faculteit der Tandheelkunde (ACTA)

Huisvestingsbeleid

De UvA hanteert twee uitgangspunten voor het huisvestingsbeleid:

  • verwante wetenschappelijke opleidingen van een faculteit worden op één plek samengebracht
  • interactie staat centraal, zowel tussen studenten en medewerkers onderling als tussen de universiteit en haar omgeving

Voldoende en geactualiseerde faciliteiten voor alle studenten en medewerkers kunnen alleen gecreëerd worden als we slim en efficiënt gebruikmaken van de mogelijkheden. Concentratie in vijf gebieden draagt daaraan bij. Groei en krimp van opleidingen kan op een campus op een efficiënte manier worden opgevangen: een belangrijk voordeel ten opzichte van de huidige huisvestingssituatie.

Gepubliceerd door  Universiteit van Amsterdam

14 februari 2014