Groen software project

17 april 2013

De Software and Network Engineering (SNE) groep van het Instituut voor Informatica heeft subsidie ontvangen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), om te onderzoeken hoe software en hardware optimaal op elkaar kunnen worden afgestemd om data centra ‘groener’ te laten opereren.

Het project wordt gefinancierd door EFRO en staat onder toezicht van de Amsterdam Economic Board.  SNE zal samenwerken met o.a. Hogeschool van Amsterdam (HvA), Vrij Universiteit van Amsterdam (VU), SURFsara, GreenIT Amsterdam en commerciële bedrijven (SIG, Schuberg Philis en Equinix).

Duurzame computing

Verscheidene Amsterdamse deelnemers zijn centrale spelers op het gebied van onderzoek en het valideren van nieuwe ideeën die leiden tot groenere en duurzamere computing (in data centra). Met dit onderzoeksproject heeft de SNE groep de mogelijkheid de optimale integratie van software en virtuele infrastructuren voor groene ICT diensten te onderzoeken, en dit in werkelijke scenario’s te valideren door de faciliteiten die in dit project beschikbaar zijn te gebruiken.

UvA en duurzaamheid

De Universiteit van Amsterdam (UvA) geeft duurzaamheid een prominente plaats in haar onderzoeksprogramma’s. Dit is terug te zien in diverse onderzoekszwaartepunten en -projecten die gericht zijn op thema’s als duurzame steden, duurzame chemie, elektriciteitsproductie en transport, duurzaam ondernemen en regelgeving, en natuurwaarden. Met deze nadruk op duurzaamheid in onderzoeksprogramma’s wil de UvA de betrokkenheid van medewerkers en studenten bij dit thema verhogen.

IvI -SNE

Gepubliceerd door  Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica